POLITIE OPENT ONDERZOEK TEGEN YEHUDI M.

EXTRA: VANAVOND OP TALK2MYRA RADIO HET JEUGDZORG-HORROR VERHAAL VAN KARIN EN MYRTHE SCHRIER, BE THERE!

BREAKING: DE RECHERCHE TE DEN BOSCH OPENT EEN GVO TEGEN ADVOCAAT YEHUDI MOSZKOWICZ WEGENS POGING TOT DOODSLAG SUBS. POGING TOT TOEBRENGEN VAN ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL * SNURKENDE EN CORRUPTE TUCHTRECHTERS: YEHUDI VALT NIETS TE VERWIJTEN

OOK DE TUCHTZAAK TEGEN YEHUDI EN MAMMA WERD EN ECLATANTE OVERWINNING VOOR MICHA

We ontvingen zojuist een telefoontje van rechercheur Paul van de Kerkof van de politie te Den Bosch met de mededeling dat er een GVO wordt geopend tegen Yehudi Moszkowicz. Hier de achtergronden en de getuigenverklaringen. Op 11 september gaan we naar Den Bosch om de aangifte toe te lichten. Tevens kunnen we melden dat we vorige week ook de uitspraak binnen kregen van het Hof van Discipline inzake de tuchtzaak tegen Yehudi en zijn moeder. Ook hier boeken we een volledige overwinning. Immers we zeiden reeds direct op de ‘zitting’ dat we niet naar en Bosch waren gekomen om ons recht te halen, maar uitsluitend om de perverse gecorrumpeerdheid en criminele vooringenomenheid van de bejaarde en snurkende ‘tuchtrechters’ te exposen. Welnu: dat is compleet gelukt. Het Hof heeft niets van de klacht serieus genomen, alle feiten en omstandigheden genegeerd e/o gemanipuleerd en sprak de Utrechtse advocaten dus op alle punten vrij. We bekijken thans of we dit operette-Hof kunnen dagvaarden wegens bedrog cq. valsheid in geschrifte. De strijd gaat door! We will be victorious!

Print Friendly, PDF & Email
Share