POLITIE EN OM BLIJVEN KILLER COPS DEKKEN

ADVOCATEN DIE OPTREDEN TEGEN KILLER COPS GEINTIMIDEERD EN GECHANTEERD * POLITIE EN JUSTITIE BEREID ALLES OP TE OFFEREN OM DE KILLER COPS TE REDDEN * KILLER COPS ONDERDEEL VAN NAZISTISCH NWO-MASTERPLAN: AGENTEN MOETEN IEDEREEN KUNNEN NEERKNALLEN DIE ZE WILLEN * IN DE VS IS DEZE SITUATIE AL BIJNA BEREIKT

GEEN AANDACHT IN PANORAMA VOOR NAZI-ROL VAN DE TELEGRAAF IN ZAAK-KOMEN * DEZE SITE PUBLICEERDE KLOKKENLUIDERSBRIEF OVER FRED BUFFING

Voor de in de media geuite beschuldiging dat agent Fred Buffing verkeerd zou hebben gehandeld ziet het OM geen grond. De agent kan geen verwijt worden gemaakt. De [extreem gewelddadige, MK] geschiedenis van Buffing is niet van belang, omdat het OM niet is toegekomen aan een strafbaar feit. So far de reactie van Justitie op de zaak-Koomen naar aanleiding van een uitgebreid artikel over de excecuties in Panorama. De politie: Wij kunnen niet gedetaillerd op uw vragen ingaan omdat er een artikel 12-procedure loopt [om alsnog strafvervolging van Buffing af te dwingen, MK]. Nederland anno 2013 dat volgens de vader van Michael Koomen corrupter is dan een bananenrepubliek. Inmiddels kunnen wij berichten, ook naar aanleiding van onze recente onthullingen in de zaak-Rishi, dat de opkomst van de killer cop

-net als de killer vaccins, de spionage-schandalen, de oorlogen en opstanden in het Midden-Oosten en de georkestreerde economische collapse- onderdelen zijn van de NWO die thans door de Bilderbergers in versneld tempo wordt geimplementeerd. In de NWO krijgen agenten de vrijheid te vermoorden wie ze maar willen en daar worden we nu op voorbereid, net als we zijn voorbereid op een giga-cyberattack op alle banken die nu trouwens ook in concreto wordt aangekondigd. De NWO gaat steeds te werk via dezelfde methode: via het creeeren van reeksen false flag-incidenten treedt een gewenning op waardoor het volk niet meer zal protesteren als de schakelaars definitief worden omgezet richting terror state. Dat het creeeren van killer cops een welbewuste keuze is van de NWO, blijkt uit de situatie in de VS waar agenten tegenwoordig oude vrouwtjes ongestraft door de schedel mogen schieten en kinderen in elkaar mogen slaan. Nederland wordt als voornaamste proeftuin van de NWO gebruikt als ‘springplank’ voor de killer cop-doctrine naar Europa, net als ons land als proeftuin wordt gebruikt voor de vaccinatie-agenda. Dat het hier -net als bij de vaccins- een NWO-zaak betreft, blijkt voorts uit de intimidaties aan het adres van de advocaten die het wagen op te nemen tegen de killer cops, uit de weigering van Justitie en politie inhoudelijk op de zaak in te gaan, uit de vrijwel totale collaboratie van de MSM met Justitie en uit de totale afwezigheid van enige belangstelling binnen de politiek voor deze excecuties. Kamervragen hierover zouden trouwens worden tegengehouden, net als in het geval van de omes Ab en Ron. We are fucked, mensen.

Print Friendly, PDF & Email
Share