Politie: dan gaan we toch creatief?

POLITIE AMSTERDAM ONTMASKERD ALS CORRUPT EN IN DIENST VAN PEDO-MAFIA * JUSTITIE DRAAGT POLITIE OP MICHA KAT OP EEN ‘CREATIEVE MANIER’ TE INTIMIDEREN * STRIJD GAAT NIEUWE FASE IN * WAT ZIJN DE BANDEN TUSSEN KORVER & VAN ESSEN EN HET KONINKLIJK HUIS?

Dit artikel een stijger en hit op nujij.nl; reageer en stem het omhoog!

Vanaf 14:00 op het onderstaande filmpje komt de verdorven en tot op het bot corrupte karakter van onze ‘rechtstaat’ onder Joris Demmink in volle glorie aan het licht als we een diender filmen op het bureau Prinsengracht die telefoneert met Justitie. Terwijl de geheel onrechtmatig vastgenomen journalist Micha Kat op dat moment in de wachtcel zit zegt de agent: “We kunnen er wettelijk niets mee, Maar [de volgende keer] verzinnen we wel weer wat anders. Dan gaan we creatief, yes!” Door deze ontboezeming van de agent wordt ook een geheel nieuw licht geworpen op de gebeurtenissen in Den Haag op 11-2-11 [te zien in de JDTV-serie Het Zaadje] waartegen inmiddels aangifte is gedaan bij het parket in Den Haag (OvJ Coenen). De conclusie is nu duidelijk:

De pedo-mafia onder leiding van Joris Demmink heeft de politie in Den Haag en Amsterdam opgedragen Micha Kat te intimideren, te arresteren en de demoniseren zonder enige wettelijke grondslag en louter ter bescherming van geperverteerde kinderverkrachters en sadisten! We zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren als we pedo-lawyer Richard Korver en waxine-advocate Marielle van Essen opnieuw gaan benaderen met vragen. Wordt Kat dan overgebracht naar Guantanamo Bay?

Intussen komen er steeds meer aanwijzingen voor banden tussen Korver & Van Essen en het koninklijk huis. We zagen reeds dat zowel de waxine-werper als ook de ‘damschreeuwer’ op mysterieuze wijze terechtkwamen bij Marielle van Essen wiens rechtenbul we wel eens aan nader onderzoek zouden willen onderwerpen. Tevens zagen we dat Richard Korver door de Gemeente Amsterdam (Joris Demmink) naar voren is geschoven als ‘advocaat’ van de ouders van de misbruikte kinderen. Op basis van al deze feiten hebben we het kantoor bestempeld als ‘verdacht’. Maar die verdenking groeide en groeide toen we zagen op welke wijze de advocaten hun clienten ‘bijstonden’, een wijze die op geen enkele wijze de belangen diende van de clienten maar volledig die van de macht. Op de achtergrond speelde hier onze kennis van het dossier-De Roy van Zuijdewijn die elf advocaten heeft versleten die vrijwel allemaal (de woorden van Edwin) ‘du moment dat ik de deur achter me dichttrok met alle dossiers in de auto sprongen om naar Huis ten Bosch te scheuren’. Het sluitstuk van onze ‘bewijsconstructie’ is het voortdurende optreden van deze advocaten bij Pauw & Witteman waar je alleen terecht komt als je een perverse NWO-agenda dient. Beste mensen, we weten het as fact of life: het KH en de pedo-mafia hebben de rechtstaat en dus ook de advocatuur volledig in de perverse greep!

Opnieuw dus sterke aanwijzingen voor de verknoping tussen de [justitiele] pedo-mafia en Oranje. Sleutelwoorden: Het Ronde Huis, Marie Claire Rovers, Prins Claus, Frits Salomonson, Joris Demmink, Friso. Maar dankzij Korver & Van Essen komt daar nog een grote aanwijzing bij. Het kantoor bevindt zich namelijk in een pand samen met de Van Eeghen Groep. Of het pand ook eigendom is van deze onderneming/familie weten we nog niet, maar het zou ons niets verbazen. De banden tussen de familie Van Eeghen, hard core Hollands patriciaat, en Oranje staan vast.  De bank voor de rijkste Nederlanders, je weet wel, de categorie die hun geld nog hebben te danken -net als Oranje- aan de slaven- en de drugshandel, heet Oyens en Van Eeghen en is zo schimmig dat zelfs Nout Wellink er nog nooit van heeft gehoord. Journalist en Oranje-kenner Ton Biesemaat [binnenkort komt zijn nieuwe boek uit met essays over Oranje, o.a. over het Ronde Huis]: Van Eeghen is een enorme machtsfactor, dat had je goed gezien bij dat kantoor van Van Essen. Ik heb hier thuis staan heel veel delen van de memoires van Oltmans, daar kan je veel over Van Eeghen vinden. Totaal verknoopt met de Oranjes die Van Eeghens, net als Six, Bentinck en hoe ze allemaal heten. De Van Eeghens zijn meer specifiek ook nog eens te koppelen aan een van de meest sinistere hoofdstukken uit de Oranje-horror bijbel: Bernhard en Gladio. Dit lezen we op Wikipedia: In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw is op initiatief van de heer E.H. van Eeghen het zogeheten ‘Berkenrode-overleg’ geboren, waarbij tijdens de “Koude Oorlog” op het gebied van oorlog en vrede, informeel overleg plaatsvond tussen Nederlandse zakenlieden en Russische deskundigen, waaronder maarschalk Ivanov en generaal Radomir Bogdanov. Gesproken werd over de toen actuele kruisrakettenkwestie alsmede over militaire en economische betrekkingen tussen Oost en West.

En dan is er nog de bizarre verklaring van Erwin Lensink dat Willem Alexander en Maxima aanwezig waren bij een verhoor van Robert M., het ‘monster van Riga’. Op het eerste gezicht te absurd voor woorden, maar in het licht van alle nu reeds aan het licht gekomen banden tussen Korver & Van Essen en Oranje krijgt zoiets toch wel enige geloofwaardigheid!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share