PITCH DEMMINK-ZAAK OP INCONTXT

CORRUPTE MALLOTEN VAN DE STAATSOMROEPEN BEGINNEN ‘JOURNALISTIEKE PORTAL’ * OPROEP: PITCH DE ZAAK-DEMMINK OP INCONTXT ALS ‘UIT TE ZOEKEN ONDERWERP’

OPROEP AAN BEVRIENDE WEBSITES: NEEM DEZE OPROEP OVER ZODAT HONDERDEN MENSEN DE MSM OPROEPEN DE PEDONETWERKEN TE EXPOSEN

We have done it before. In 2008 kwam De Volkskrant (foto: verantwoordelijke redacteur Lidy Nicolasen) met een actie waarbij de lezers mochten ‘stemmen’ over onderwerpen die de redactie dan zou behandelen. De zaak-Demmink kwam met vlag en wimpel uit de bus als winnaar. Maar geen verhalen over Demmink. Nu doet de publieke omroep iets dergelijks. In een pathetische poging de massaal afhakende kijkers te behouden begon de ‘creme de la creme’ van de publieke omroep met een ‘journalistiek portal’ waarop Nederlanders onderwerpen kunnen aandragen. We gaan natuurlijk en masse voor de affaire-Demmink die so wie so al op exploderen staat via de buitenlandse media. Des te leuker om het falen van onze eigen ‘onderzoeksjournalisten’ nog eens extra te benadrukken door de constateren dat ze zelfs na honderden aansporingen de Demmink-zaak aan te pakken blijven zwijgen!

Print Friendly, PDF & Email
Share