PIETER KALBFLEISCH: 100% MAFFIA

NMa-VOORZITTER WAS OOK CORRUPT IN DE SERCO-AFFAIRE DIE ALS TWEE DRUPPELS WATER LIJKT OP CHIPSHOL * OOK IN ZAAK-SERCO SAMENSPANNING MET HANS WESTENBERG: HIER DE STUKKEN * STEEDS MEER BANDEN MET PEDOFIELEN-NETWERK * WAT WEET DE HAAGSE GETUIGE NOG MEER OVER HET LEVEN VAN PIETER K? * PIETER K. ZOEKT BESCHERMING BIJ ONBEKEND PR-BUREAU EN HOUDT VAST AAN ZIJN LEUGENS

Komende week zal politiek Den Haag zich (moeten) gaan buigen over de positie van NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch die onhoudbaar is geworden nu aan het licht is gekomen dat hij corrupt is geweest in de Chipshol-zaak met verwoestende gevolgen voor de geloofwaardigheid van de rechtspraak en de Staat. Zelfs NRC Handelsblad schrijft nu: gezag rechtspraak op het spel. In diezelfde krant lezen we: via een extern pr-bureau laat Kalbfleisch nu weten bij zijn eerdere verklaringen te blijven. Hij houdt dus vast aan zijn leugens en jaagt de Staat daarbij nog eens op extra kosten door een ‘extern PR-bureau’ in de arm te nemen terwijl hij bij de NMa beschikt over een complete afdeling voorlichters. Luister hier naar nma.pkcorrupt een gesprek met een van deze voorlichters over de crisis rond Kalbfleisch. Diens optreden getuigt van een pijlloze, misdadige arrogantie die geheel aansluit bij zijn opmerkelijke loopbaan. Fasten your seatbelts! WAT U NU ZULT LEZEN IS HET MEEST SCHOKKENDE EN VERBIJSTERENDE OOIT OPGESCHREVEN OVER DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT!

Zoals deze site eerder meldde waren de dikke vrienden Kalbfleisch en Westenberg samen ook nauw betrokken bij het Serco-drama [backgrounds, overzicht] dat alle kenmerken vertoont van de zaak-Chipshol: het kapotmaken van een ‘vrije jongen’ die een bedreiging vormt voor het establishment, het manipuleren van zittingen en stukken, het intimideren van de advocaten van het slachtoffer, het plegen van meineed onder ede op de getuigenverhoren die het gevolg zijn van de zwendel door de ‘hoge heren’: het is allemaal al eerder gebeurd met dezelfde corrupte en bevriende key players! In de Serco-zaak waren de rollen grofweg zo verdeeld, dat Westenberg als voorzitter van de faillissementkamer van de Haagse rechtbank ‘op afstand’ toezicht hield op het kapotmaken van Serco en zijn directeur Arent Solleveld (foto) en de toezichthoudende rechter-commissaris ‘aanstuurde’ terwijl Kalbfleisch als er rechter voor zorgde dat die laatsten hun zaken verloren. Kalbfleisch had in de Serco-zaak dus de rol die Westenberg in de Chipshol-zaak had en die rol hebben ze op vrijwel identieke wijze uitgevoerd. Dit lezen we in serco3 een artikel dat De Telegraaf in 2002 aan de Serco-zaak wijdde bij gelegenheid van de getuigenverhoren waarbij zowel Kalbfleisch als Westenberg -net als bij Chipshol- waren opgeroepen:

Kalbfleisch had in 1997 een voor Solleveld zeer nadelige uitspraak gedaan in een geding waarvan geen proces-verbaal voorhanden bleek en dat ook niet -zoals wettelijk voorgeschreven- in het zogenaamde audientieblad van de rechtbank was ingeschreven. Volgens advocaat Van de Laak [de advocaat van Serco, MK] had hij tijdens de zitting van mr. Kalbfleisch nauwelijks gelegenheid gekregen zijn pleidooi te houden (…) Solleveld bevestigde deze merkwaardige gang van zaken, maar de vice-president [Kalbfleisch, MK] verklaarde onder ede precies het tegenovergestelde: de rechtbank heeft zich een slag in de rondte gewerkt……

De overeenkomsten met de Chipshol-fraude zijn too stunning to be neglected!

1. In dezelfde tijd dar het absurde KG-vonnis van Westenberg tegen Chipshol wordt uitgesproken (1996) dat tot stand kwam na de ‘bemiddeling’ van Kalbfleisch haalt die laatste in een KG de trekker over tegen Solleveld met een rol voor Westenberg op de achtergrond.

2. Zowel in de zaak-Serco als in de zaak-Chipshol worden processtukken gemanipuleerd; Westenberg vervalste het PV van een zitting in een bodemprocedure van Chipshol in 1994.

3. In beide rechtsgangen worden advocaten van de slachtoffers geintimideerd en krijgen niet de kans hun verhaal te houden.

4. In beide zaken is de fraude en zijn de manipulaties zo extreem, dat de rechterlijke macht getuigenverhoren moet toestaan waarin rechters en topadvocaten onder ede moeten worden gehoord.

5. In beide zaken liegen de hoofdrolspelers Kalbfleisch en Westenberg vervolgens onder ede op deze getuigenverhoren en plegen dus meineed; voor de meineed van Westenberg in de Serco-zaak zie serco4 dit artikel uit De Telegraaf. Een verschil op dit punt is dan weer, dat in de zaak-Serco zelfs de PV’s van de getuigenverhoren ook weer zijn vervalst zoals blijkt uit serco1 deze brief van Telegraaf-journalist Ron Couwenhoven aan Arent Solleveld. Opvallend is overigens dat Westenberg op het Serco-getuigenverhoor alles doet over te komen als the good guy zoals blijkt uit dit verslag van zijn verhoor.

Een interessante overeenkomst is ook de rol van (ABN) Amrobank in beide zaken: bij Serco was de bank een van de voornaamste actoren bij het kapotmaken van Serco en Solleveld terwijl de bank in de Chipshol-zaak ook een grote rol speelde op de achtergrond: Schiphol moest en zou naar de beurs, ABN Amro zou daar de zakken mee vullen (speciaal om dat te regelen was Jan Kalff van de bank bij Schiphol in de RvC gedropt) maar die beursgang kon alleen succesvol worden als Schiphol concurrent Chipshol had uitgeschakeld in de strijd om de hyper-lucratieve gronden. Uiteindelijk is het allemaal uitgedraaid op een grote, dramatische failure en zitten we nu met de Chipshol-fraude en zielige, liegende en arrogante magistraatjes. Wat een nivo, wat een tragedie.

Pieter Kalbfleisch is dus 100% maffia. Een crimineel van ongekende allure die de rest van zijn leven achter tralies zou moeten doorbrengen. Een man die zich verschuilde achter een facade van ‘nivo’ en ‘cultuur’ die zijn demonische complotten schijnbaar aan het zicht onttrok. In serco2 deze aflevering van het Stan Huyens Journaal zien we hem borrelen met Joel Wyler, prominente player uit het kamp-Van Andel in het Chipshol-drama. We hebben het al vaker gezegd op deze site: net als FBI-agenten vroeger naar begrafenissen gingen van leden van de maffia om te kijken wie daar kwamen en hoe de relaties lagen, zou de recherche van nu dagelijks het Stan Huygens Journaal moeten analyseren om de maffa in Nederland anno 2011 in kaart te krijgen. De Pedigraaf gebruikt de ‘society-rubriek’ voortdurend om criminelen -met name ook liberale pedofielen- een schijn van ‘respectabiliteit’ te geven.

Het hoge woord is eruit: pedofielen. Het is niet mogelijk in Nederland een positie op te bouwen van werkelijke macht als je niet bent ‘goedgekeurd’ door de kinderverkrachtings-maffia van Joris Demmink. En goedgekeurd was Kalbfleisch. Dat blijkt uit de volgende feiten:

1. Als voorzitter van de NMa saboteerde Kalbfleisch een cruciaal onderzoek naar een kartel in de Haagse kinderopvang om zo te voorkomen dat georganiseerd misbruik zoals we dat kennen uit de Amsterdamse zedenzaak ook in Den Haag aan het licht zou komen.

2. Kalbfleisch heeft zitting in het curatorium van de Gonsalves-prijs. Deze prijs is genoemd naar de sadistische kinderverkrachter en lustmoordenaar Rolph Gonsalves die geldt als de ‘leermeester’ van de nieuwe topman van het OM Herman Bolhaar [alle backgrounds; pure horror] maar ook een intimus was van Joris Demmink. Bolhaar kan uitsluitend zijn benoemd door Joris Demmink met als voornaamste taak het dienen van de belangen van de pedo-netwerk. Overigens zit Bolhaar zelf ook in het curatorium net als -hoe spooky kan het worden?- de (voormalige) hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant die vanaf 1999 de lustmoord op Marianne Vaatstra van tafel diende te spelen en thans de tegenstander is van Micha Kat in een adembenemende procedure bij de Raad voor de Journalistiek inzake diezelfde Vaatstra-zaak. Andere onheilspellende namen uit dit college zijn Laetitia Griffith die eerder hand- en spandiensten verrichtte voor Demmink in de zaak-Horchner, Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak die de belastingbetaler 150.000 Euro uit te zak schudde om Westenberg’s advocaten te betalen en advocaten-voorman Willem Bekkers die bedreigingen voor het netwerk vanuit zijn beroepsgroep (Adele van der Plas?) moet aanpakken en uitschakelen. Hieronder zien we Joris Demmink bij de uitreiking van de Gonsalvesprijs 2008 aan de politie Midden- en West Brabant [backgrounds]:

3. Kalbfleisch heeft zitting in de commissie-Deetman [backgrounds] die onderzoek moet doen naar misbruik binnen de Katholieke Kerk. Wat heeft een corrupte crimineel als Kalbfleisch in deze commissie te zoeken? De vraag stellen is hem beantwoorden: de zaak downplayen en wegtoveren. Dat lukt allemaal uitstekend. De banden van Joris Demmink met de Katholieke kindermisbruikers zijn dubbel vastgesteld: via de Cambodjaanse Don Bosco-link [backgrounds] en via de bizarre aanwezigheid van Demmink bij de installatie van de Utrechtse aartsbisschop Eijk. Overigens is de vrome Wim Deetman ook weer de voorzitter van het genoemde Gonsalves-curatorium van nummer 2. Duizelt het u?

4. Kalbfleisch zat met Jan Jonathan van Andel en anderen in een studenten-dispuut de ‘club van 12’ dat regelmatig samenkwam in een restaurant met de naam Pinokkio. In pedo-kringen is dat een codewoord voor kindermisbruik. De bar te Praag waar Joris Demmink kinderen verkrachtte heette de Pinokkio-bar. De praktijk-BV van de advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw –tevens advocaat van het complete pedo-netwerk- heet ook Pinokkio. De bar van waaruit het Duitse jongetje Manuel Schadwald is ontvoert -die door ondermeer Demmink is vermoord bij de opnames van een snuff-movie-: Pinocchio [backgrounds]. Op onderzoek in Cambodja was de naam van een school waar een Nederlander volgens diverse aangiftes kinderen zou hebben misbruikt de Pinokkio-school.

5. Op het getuigenverhoor van de Haagse klokkenluider kwam naar voren dat Kalbfleisch aanwezig is geweest bij het afscheid van de pedo-rechter Cornelis Stolk die naar alle waarschijnlijkheid meerdere jonge meisjes heeft vermoord in Marianne Vaatstra-achtige lustmoorden. Via een ingenieuze spin [backgrounds] werd Stolk als moordenaar vrijgepleit door de met het OM en Justitie samenwerkende Peter R. de Vries.

6. Kalbfleisch is zijn carriere als Haagse rechter begonnen als kinderrechter. Juist de rechtbank Den Haag was in die periode vanaf 1980 vergeven van de pedo-rechters waarvan naast Stolk ook Rueb [backgrounds; casus Yvonne Keuls] als naam vast staat. Het is niet goed voorstelbaar dat Kalbfleisch in zo’n klimaat functioneert als kinderrechter zonder minimaal weet te hebben van wat er werkelijk speelde.

Dit alles hoeft niet te leiden tot de conclusie dat Kalbfleisch zelf kinderen misbruikte, maar bewijst wel dat hij door het pedo-netwerk minimaal wordt ingezet als werktuig. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de Haagse klokkenluider met wie Kalbfleisch twee jaar lang een relatie had meer gezien. Zou dat de werkelijke reden kunnen zijn van haar unieke, moedige en bijna zelf-opofferende stap -ze wordt met de dood bedreigd-: dat ze walgde van wat ze zag aan kindermisbruik door de ‘hoge heren’?

Print Friendly, PDF & Email
Share