PETER VAN KOPPEN LIEGT EN BEDRIEGT

TON DERKSEN KREEG MINDER TIJD DAN WAS TOEGEZEGD * PETER VAN KOPPEN HAD VOOROVERLEG MET OM * LET OP DE MIMIEK VAN PETER VAN KOPPEN EN DE GROTE IRRITATIES BIJ TON DERKESEN * HOE LANG MOET DEZE HORROR-FILM NOG DUREN?

Peter van Koppen heeft gisteren bij Buitenhof doelbewust zitten liegen en bedriegen op basis van een strategie die hij voor de uitzending heeft doorgesproken met het OM/Joris Demmink. Bovendien kreeg het DMZ-item veel minder tijd dan was toegezegd, waarover Derksen aan het eind van de uitzending een sneer maakt. Dat melden bronnen uit de groep-Maurice de Hond die alle ontwikkelingen rond de DMZ nauwkeurig volgen. Het item is uniek en verbijsterend te noemen door de mimiek van beide protagonisten: de walging van Van Koppen te moeten spreken over ‘leugens’ van Justitie -volgens hem ‘gejokkebrok’- en de ergernis van Derksen omdat blijkt van Van Koppen zijn boek niet heeft gelezen. Maar Van Koppen valt diep door de mand met zijn wanhoopskreten dat het spreken over ‘professionele leugens’ van Justitie ‘de discussie vervuilt’ en zijn pogingen de zaak af te schuiven op ‘slecht politieonderzoek’, ‘andere interpretaties’ en ‘mensenwerk’. Van Koppen zegt ook: het OM deed dingen die ze niet hadden moeten doen. Alleen dat al! Daarmee geeft hij de fraude onbedoeld zelf toe! Uiteraard vroeg Peter van Ingen niet welke dingen Van Koppen dan bedoelde. Maar Van Koppen ging nog veel verder in zijn diensten aan Demmink dan zijn verwoede pogingen de zaak te bagatelliseren.

De strategie van Van Koppen en het OM tegen Derksen richtte zich op het alibi van Louwes: op het moment dat de moord werd gepleegd stond de boekhouder in een file. Derksen bewijst in zijn boek dat dit alibi sluitend is. Maar Van Koppen komt dan met het verhaal, dat Louwes het bestaan van de file zou hebben vernomen (zou hebben kunnen vernemen) van een collega, Schols, die zelf in die file stond (beiden kwamen van een cursus in Utrecht), en aldus de informatie van Schols zou hebben gebruikt om een alibi te falsificeren. Derksen reageert woedend op deze poging van Van Koppen Louwes opnieuw in de beklaagdenbank te zetten: “Je hebt het boek niet gelezen!”

Als Van Koppen het boek gelezen zou hebben -dat heeft hij misschien ook wel gedaan maar dan zijn zijn leugens nog stuitender- zou hij hebben moeten weten dat zijn opmerkingen over Schols en de file doelbewust misleidend en bedrieglijk zijn. Immers: Louwes stond een uur eerder in de file dan Schols (namelijk rond 20:00 uur) en het betrof bovendien een andere file. Dus al zou Schols Louwes hebben verteld over de file waar hij (Schols) in stond om 21:00 -hetgeen dus niet eens is vastgesteld-, dan had Louwes niets aan die informatie gehad voor een alibi. Maar het wordt nog erger. De file ‘van Louwes’ werd niet gemeld op de radio, die ‘van Schols’ wel. De file van Louwes had als oorzaak een ‘breedte-transport’, die van Schols een ongeluk. Louwes werd door de file gedwongen op de vluchtstrook te gaan rijden hetgeen hij nooit anders te weten kan zijn gekomen dan door zelf in die file te zitten, net als de oorzaak van de file, het breedte-transport. Met andere woorden en in rond Nederlands: Louwes kan nooit hebben gelogen over die file want er is niemand van wie hij informatie over deze file kan hebben gekregen! Van Koppen moet dit allemaal hebben geweten, maar desalniettemin hakt hij op Derksen in op basis van de hoax van het ‘verzonnen alibi’. Is dit misdadig te noemen? Hoe hopeloos moet Justitie zijn? Hoe nabij is het definitieve exploderen van de leugen-luchtballon van Justitie?

Maar we moeten in deze zaak natuurlijk vooral de grote lijnen blijven zien. De wantoestanden rond ‘het mes‘ [Bas Haan, kom er maar in] en ‘de blouse‘. De DNA-operette die van list en bedrog aan elkaar hangt. De bizarre timing van de cruciale ontwikkelingen zoals het feit dat Louwes 20 minuten voor de zitting te horen kreeg dat ‘zijn DNA’ was ‘aangetroffen’ op de blouse van de weduwe, DNA waarvan nog altijd niet bekend is of het afkomstig is van het bloed of het speeksel van Louwes. En natuurlijk de kusjesman en de ‘pedofiele aspecten‘ die de ware sleutel vormen tot het oplossen van deze zaak [backgrounds: uit het verboden boek van Stan de Jong] maar die niet mogen worden besproken omdat op de troon bij Justitie een kinderverkrachter en kindermoordenaar zit die wordt beschermd door het koninklijk huis. Vrolijk kerstfeest! En vergeet de kersttoespraak van Beatrix niet!

Print Friendly, PDF & Email
Share