PETER R. DE VRIES, DE EIND-AFREKENING

EXTRA: NOS EN DE ZAAK-DEMMINK * MEER DEMMINK-DRUK VANUIT VS: TURKSE AMBASSADEUR AANGESCHREVEN DOOR CONGRESLEDEN

MISDAADVERSLAGGEVER IS ZELF CRIMINEEL EN WERKT VOOR JUSTITIE OP BASIS VAN GEHEIME CONTRACTEN * JARENLANGE SAMENWERKING VOORAL IN ‘GEVOELIGE DOSSIERS’ ZOALS VAATSTRA, JORAN VAN DER SLOOT, ROBERT HORCHER EN LOUIS HAGEMANN * PETER R. BEGINT STEEDS HARDER OM ZICH HEEN TE SCHOPPEN * BIZARRE VERDEDIGING DOOR PETER R. VAN JORIS DEMMINK * OM WEIGERT PETER R. TE VERVOLGEN MAAR BLIJFT INHAKKEN OP MICHA KAT


Nu met een nieuw onthullend filmpje over beroepscrimineel en Justitie-medewerker Peter R. de Vries. “Hij was onderdeel van het 3D-team dat de Jasper-hoax construeerde.”

Uiteraard kwamen de ‘geheime contracten’ tussen Justitie en Peter R. de Vries niet ter sprake bij de vergadering van de commissie Veiligheid en Justitie eergisteren in de tweede kamer, hoewel een burger hiertoe wel nadrukkelijk een verzoek had ingediend en de griffier de ontvangst van de stukken ook bevestigde. Eerder zagen we OM-woordvoerder Evert Boerstra reeds zweten, liegen en draaien toen de geheime en onwettige samenwerking met de criminele misdaadverslaggever aan de orde kwam. De conclusie is nu onweerlegbaar: Justitie heeft de ‘misdaadverslaggever’ ingehuurd omdat het zelf niet langer in staat was

de eigen perversiteiten en delicten onder het tapijt te moffelen. Vanaf 2004 is Peter R. de Vries de patsy geweest met als missie: pedo-verkrachtingen, moordpartijen en sado-orgieen van justitie-mensen aan het volk verkopen als delicten van onschuldige burgers. Zoals we hier en op andere plekken al eerder betoogden, ging Peter R. ‘om’ in 2004 toen hij op het pedo-netwerk stuitte in de figuur van Joost Tonino. Een hefitige aanvaring met Harm Brouwer was het gevolg waarna de misdaadverslaggever definitief koos voor de macht. De kans dat Peter hierbij zelf is gechanteerd is aanzienlijk. Een tipgever meldt ons dat Peter R. zelf kinderen afnam bij dezelfde pedo-pooier als Joris Demmink en Wouter Bos. “Dit verklaart mede waarom hij Demmink zo fel verdedigt” aldus de tipgever die veel meer details weet te melden die we hier niet met jullie gaan delen. Zou deze ‘band’ met Demmink ook verklaren waarom hij zo ongenadig hard inhakt op Micha Kat?

We hebben nog geen enkele reactie mogen ontvangen van Justitie op onze aangifte tegen Peter R. Tegelijkertijd wordt Micha Kat tienvoudig vervolgd voor smaad en op straat in politieauto’s gesleurd en afgevoerd. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen rond Peter R. de Vries die zijn pedo-samenwerking met Justitie verder onderbouwen en bewijzen:

*In de zaak-Vaatstra vaart het OM volledig op Peter R. de Vries. Bewezen is dat De Vries een compleet leugenachtig scenario heeft uitgerold in opdracht van Justitie om de ware daders -die nota bene jaren gelden mede door hemzelf zijn ontmaskerd- uit de wind te houden.

*Tipgevers melden ons nu dat Peter R. een geheel vergelijkbare rol heeft gespeeld in de zaak-Joran. Ook Natalee Holloway is het slachtoffer van een satanisch justitie-ritueel dat in opdracht van de toga-perverts werd georganiseerd door vader en zoon Van der Sloot. Vader werkte zelf bij de rechterlijke macht. Hierbij speelden vader en zoon dus de rol van Feik en Ali in de zaak-Vaatstra. Ex-rechter Wicher Wedzinga heeft reeds verklaard dat de Antillen bij de justitie-perverts een geliefd oord vormen om hun perversiteiten ongestoord te kunnen uitleven. Peter R. de Vries is vervolgens door Justitie ingehuurd zoveel ruis en chaos in deze zaak te creeeren, dat de werkelijke toedracht nooit aan het licht zou kunnen komen. De zogenaamde ‘undercover-actie’ met Joran in de geprepareerde BMW was geheel nep en opgezet in samenwerking met de perverts die wisten dat het allemaal onvoldoende zou zijn tot een veroordeling van Joran te komen. De vader van Joran is uit te weg geruimd omdat hij een instabiele factor was en gevreesd wed dat via hem de waarheid alsnog aan het licht zou komen. Deze theorie wordt verder bevestigd doordat Joran duidelijk een ‘beschermde status’ heeft bij Justitie, altijd beschikt over geld en zelfs mocht aanschuiven bij Pauw & Witteman waar hij note bene nog het lef had een glas wijn in het gezicht van Peter te gooien. Joran weet: ik ben ontkwetsbaar omdat ik de ‘Mark Dutroux’ ben van de Antillen. We kunnen trouwens stellen dat iedereen die bij Pauw & Witteman aanschuift one way or another werkt voor de Staat. Hiermee is de Dutroux-rol van Joran so wie so al bewezen.

*Nu wordt ook duidelijk dat Peter R. de Vries een misdadige rol heeft gespeeld bij de bizarre veroordeling van Louis Hagemann voor de moord op Corinna Bolhaar en haar twee kinderen. Ook hier spelen pedo-belangen op de achtergrond een grote rol. Background op de site van Jacky Hagemann [met mooie oude video’s van Peter R.] en Steven Brown.

*Op deze site en ook elders is reeds uitgebreid beschreven dat Peter R. ook een misdadige rol heeft gespeeld in de zaak-Horchner. Deze zaak was van de belang voor de pedo-mafia omdat alles in deze zaak draaide om vervalste telefoontaps, net als de zaak-Baybasin en in dezelfde periode en op hetzelfde gerecht. Als met andere woorden zou uitkomen dat de taps in de zaak-Horchner waren vervalst, zou de verdedigingslinie in de zaak-Baybasin (‘geen vervalsingen’) niet meer houdbaar zijn. En als de zaak-Baybasin zou ploffen, zou Demmink ploffen en daarmee het pedo-netwerk waarvan De Vries dus volgens onze tipgever zelf ook deel uitmaakt.

*Ook in de Deventer moordzaak komt de pedo-beschermende justitie-rol van Peter R. duidelijk naar voren. Ondanks overweldigend bewijs voor de onschuld van Ernest Louwes is De Vries steeds de justitie-lijn blijven volgen, ook hier weer ter bescherming van de pedo’s en perverts die zijn opdrachtgevers zijn.

Recent werd bekend dat Peter R. een nieuw primetime programma gaat brengen op SBS6. Hieraan liggen geheime contracten met justitie ten grondslag. De politiek weigert Justitie hierover te ondervragen. Omdat als deze deur wordt ingetrapt het complete leugen-bolwerk van de zwarte mafia in elkaar zal storten en de pedofielen zal meesleuren. Tot zover Peter R. de Vries. Nu weer over tot echt belangrijke zaken.

Print Friendly, PDF & Email
Share