Peter Barbertje de Fries

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

door André Vergeer

Het navolgende is een speculatie van mij op basis van de harde feiten die wij tot nu toe kennen na de uitzending van Peter R. de Vries van 20 mei jl. over de zaak Vaatstra

Het OM (FLDO) weigert het juiste haplotype (subgroep) van de verdachte kenbaar te maken terwijl daar geen enkele reden voor is. Zij noemen het DNA-type van de verdachte ‘R1b’, dat echter ongeveer over de gehele wereld voorkomt zodat het nooit een bewijs kan vormen voor een rasechte Friese verdachte. Zie bijgaande foto van Europa en Azië van de groep R1b links:

 

 

En vergelijk dat met het sprookje van de witte vlekken (bij de rechterhand van de medewerkster) uit de uitzending van 20 mei jl.

 

De subgroep die het meest in Nederland voorkomt is R1b1a2 of ook wel R-M269 genoemd. Ook in Friesland. Maar dan nog hebben we het nog maar over pakweg 42% van de inwoners van Nederland. De vraag rijst dan waarom het OM, via Peter R. de Vries, de juiste gegevens verzwijgt voor het Nederlandse publiek. (zie onderstaande tabel).

 

Continent

Population

#No.

Total%

R-P25*

R-V88

R-M269

R-M73

Africa Northern Africa 691 5.9% 0.0% 5.2% 0.7% 0.0%
Africa Central Sahel Region 461 23.0% 0.0% 23.0% 0.0% 0.0%
Africa Western Africa 123 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Africa Eastern Africa 442 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Africa Southern Africa 105 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Europe Western Europeans 465 57.8% 0.0% 0.0% 57.8% 0.0%
Europe North western Europeans 43 55.8% 0.0% 0.0% 55.8% 0.0%
Europe Central Europeans 77 42.9% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0%
Europe North Eastern Europeans 74 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0%
Europe Russians 60 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%
Europe Eastern Europeans 149 20.8% 0.0% 0.0% 20.8% 0.0%
Europe Balkanians 510 13.1% 0.0% 0.2% 12.9% 0.0%
Asia Western Asians 328 5.8% 0.0% 0.3% 5.5% 0.0%
Asia Southern Asians 288 4.8% 0.0% 0.0% 1.7% 3.1%
Asia South eastern Asians 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asia North eastern Asians 30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asia Eastern Asians 156 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
TOTAL 5326

 

Bovenstaande tabel laat zien dat het Nederlandse publiek door het OM, via Peter R. de Vries bewust op het verkeerde been is gezet. Het bewuste DNA-type van de vermoedelijke verdachte komt dus wel degelijk ook voor in Irak, Iran en Afghanistan hoeveel moeite Peter zich ook getroostte om dat in zijn uitzending te weerleggen. Kenners van deze DNA-materie hebben mij dan ook nog niet tegengesproken en op mijn kritische vragen van maandag 25 juni jl. heeft het OM ook nog geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dat – niet – antwoorden leg ik voorlopig maar even uit als het gelijk aan onze kant…:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/14192/team-vaatstra-fileert-peter-r-de-vries

Professor Peter de Knijff (ook van het FLDO en nota bene de baas van die medewerkster uit de uitzending) vertelde al in 2006 dat het haplotype van de verdachte nu juist niet in Nederland voorkwam. Maar in de uitzending van PRdV blijkt dit haplotype ineens het méést voor te komen in Nederland (????). Als je weet dat die splitsing in subgroepen talloze generaties en mogelijk zelfs duizenden jaren nodig heeft gehad, dan kan dat in 6 jaar tijd uiteraard niet ineens veranderd zijn. Werd De Knijff in 2000 ook al belazerd met een verkeerd DNA-monster?

Per 1 april 2012 is het wettelijk mogelijk om verwantschapsonderzoek te doen naar mogelijke familieleden van een verdachte in onze DNA-databank. Zo kan, ook als de verdachte niet zélf in de databank zit, worden gespeurd naar zijn mogelijke criminele familieleden in diezelfde databank. Op 3 april jl. was ook al bekend gemaakt dat het OM in Leeuwarden bij het College van Procureurs Generaal een grootschalig DNA-onderzoek in de regio Friesland zou verzoeken:

Als het onderzoek geen resultaten oplevert, kan een nieuw grootschalig dna-verwantschapsonderzoek worden gedaan. “Wij vragen dan aan mensen uit de omgeving van het slachtoffer dna af te staan. Vervolgens kunnen we controleren of zij familie zijn van de dader”, legt hoofdofficier van justitie in Leeuwarden Annette Bronsvoort uit. Daarvoor is wel nieuwe toestemming van de rechter-commissaris nodig”.

http://dossiers.nieuws.nl/binnenland/koninginnedag/690502/Justitie_zoekt_familie_moordenaar_Marianne_Vaatstra

Pas na de uitzending van Peter R. van 20 mei jl. barstte het internet zo ongeveer uit zijn voegen om massaal te melden dat er nu eindelijk een mogelijk grootschalig DNA-onderzoek zal worden gehouden onder de mannelijke bevolking rond de PD in Veenklooster. “Eindelijk gaan ze die ‘bekende van een bekende’ van Marianne vinden”. “Marianne kende haar moordenaar”. “Een haar in de aansteker bewijst de link tussen Marianne en haar moordenaar”. “Aantal zeer belangrijke tips over die aansteker”! Maar het meest opmerkelijke is wel dat Justitie in de afgelopen 13 jaar tot nu toe (ook in haar rapport van Ali Hassan uit januari 2011) telkens de meeste energie heeft gezet op het weerspreken dat een Irakese asielzoeker de dader zou zijn geweest:

http://www.om.nl/actueel-0/strafzaken/vaatstra/@154892/geen_twijfel_over/

En dat daar nooit kritische vragen over gesteld zijn in de mainstream media. Bestaan die MSM niet meer of hebben zij allen te vrezen voor hun gezin, hun hypotheek of hun baan?

Zolang je in een opsporingsonderzoek namelijk geen verdachte kent, geen exact scenario (!) en vooral niet over tactische of technische sporen beschikt, dan hou je uiteraard alle opties open. Ook dat een asielzoeker onverhoopt de dader kan zijn geweest, of zelfs meerdere asielzoekers. Zo zou ik ook opnieuw uit kunnen weiden over de leugens die de ‘vrienden’ van Marianne hebben opgehangen over het wegbrengen van haar op de fiets terwijl zij (vlgs. 9 getuigen!) aantoonbaar lekke banden hadden gehad. Bevestigd door de vader van die ‘vriend’ tegenover de vader van het slachtoffer. Zelfs nog eens extra in beeld gebracht door Peter R. in 2003 waarin sprake is van twee getuigen die die zogenaamde vrienden hadden ontmoet buiten Kollum en zonder Marianne (vanaf minuut 2:30):

Of zou ik kunnen melden dat het OM, bij monde van OvJ mr. Severein al in 1999 bevestigde dat er sprake was van een ‘niet-westerse’ moord, van een kort en gedrongen postuur van de hoofdverdachte asielzoeker en van door hem bevestigde berichten over donkere ‘types’ in de berm van de Keningswei en nog veel en veel meer….

Ik stel dus opnieuw vast dat we in het hele onderzoek al ruim 13 jaar consequent worden misleid en dat de uitzending van Peter R. van 20 mei jl. daar nu geen uitzondering op is. De hoofdmoot is telkens geweest dat het géén asielzoeker mocht zijn geweest. Zo werd ons nu ineens een nieuw, heel onwaarschijnlijk scenario voorgeschoteld (op basis van de door het OM verstrekte gegevens nog eens bevestigd door een Britse deskundige.., ja duhhhh…): Marianne werd nog meer bezoedeld dan voorheen omdat zij met de eerste de beste ‘bekende van een bekende’ het weiland inliep. Voetsporen werden getoond die er bewijsbaar niet waren en bandensporen van de mogelijke daders waren vernietigd door alle hulpverlenersvoertuigen.

Er werd nu ook een nieuw soort DNA-haplotype-onderzoek gepresenteerd waar blijkbaar zeer grote twijfels aan kleven en er werd met grote stelligheid en op basis van nieuwe leugens getracht om opnieuw te bewijzen dat het in ieder geval géén asielzoeker kon zijn geweest. Dit was in 1999 al geprobeerd door de verkeerde (onschuldige) Ali Hassan in Istanbul aan te houden en Mohammed Akbari in Londen in 2003. En opnieuw werd een aanval ingezet tegen de inwoners van de Westereen als erkende ‘racisten’ en werd ons team als complotdenkers weggezet zonder wederhoor of weerlegging van onze bevindingen..

Wij hebben echter de beschikking over tientallen verklaringen van getuigen en even zo vele aanwijzingen dat het nu juist wél om meerdere asielzoekers zou kunnen gaan die betrokken kunnen zijn geweest bij de moord. En waarbij één van hen enkele dagen na de moord opdook in Noorwegen. En het meest frappante is nu, dat juist op al die onderwerpen door het OM in de afgelopen 13 jaar aantoonbaar wordt gelogen. Nu weer met medewerking van Peter R. de Vries. Bovendien vind ik het nog eens extra frappant dat ik/wij nergens een antwoord krijgen als wij kritische vragen stellen. Niet bij herhaling bij de minister van justitie, niet bij het OM in Leeuwarden, niet bij het cold case team, niet bij kopstukken als Peter van Koppen, niet bij de erkende landelijke en regionale media en al helemaal niet bij ‘misdaadverslaggevers’ als Peter R. en Gerlof Leistra.

Speculatie

Mijn speculatie (voorspelling dus), gebaseerd op bovenstaande eerdere leugens van het OM en ondersteund door de propaganda-uitzendingen van Peter R., waar ik een Berenburg op heb ingezet met een collega uit Friesland, luidt dan ook als volgt:

Het OM kent al jaren een ‘Barbertje’ dat moet hangen voor de moord op Marianne Vaatstra. Wij noemen hem even voor het gemak Peter Barbertje de Fries. Hij heeft in de afgelopen 13 jaren ‘toevallig’ zelfmoord gepleegd en/of is onder vreemde omstandigheden om het leven gekomen. Hij is ‘helaas’ al gecremeerd zodat hij ook niet meer kan worden opgegraven om zijn DNA te checken met het sperma-DNA op Marianne. En hij was een ‘eenzame fietser met een seksuele en agressieve afwijking’ die rond het tijdstip van de moord zomaar in de buurt kan zijn geweest van de PD in Veenklooster. Althans, niemand uit zijn directe omgeving kan anno 2012 nog een begin van een alibi geven voor die nacht van die 30e april op de 1e  mei 1999. Hij woonde in die tijd wel in de omgeving van Veenklooster.

En waarom denk ik dit? Dat komt omdat ik me de afgelopen jaren vooral afvraag waarom het OM die éne asielzoeker in Noorwegen (en die andere in Nederland) al jaren met leugens uit de wind probeert te houden en waarom zij zo lang meeging in dat zgn. grootschalige DNA-onderzoek uit oktober 2000 om “Peter Barbertje de Fries” aan te wijzen. Wat nu alsnog lijkt te gaan gebeuren. Mijn ogen gingen pas echt open toen ik gisteren dit artikeltje van 28 oktober 2000 aangereikt kreeg: http://tinyurl.com/72q3ou2. Uit dit artikeltje werd mij alles duidelijk.

Zo staat hierin dat het OM al in oktober 2000 over een schat aan informatie beschikte over vele, verdachte sterfgevallen uit de buurt van de PD en dat er tal van meldingen bij hen zijn gedaan van zelfmoord. Ook door journalisten blijkbaar als Peter Blom. En, terwijl Peter R. de Vries allang bezig was om de gemeentelijke basisadministratie van Kollum te laten plunderen door een illegaal bureau om er achter te komen wie er allemaal op dat AZC woonden, voerde hij in oktober 2000 ineens toch een Kort Geding met Bram Moszkowicz tegen de Staat om de dader te gaan zoeken in de omgeving van de PD. Waarom die plotse ommezwaai als dit alles niet was gecoördineerd met het OM om de aandacht opnieuw af te leiden van die asielzoekers?

 Peter B. de Fries heeft ook weinig of geen familie in de rest van Nederland en ‘is een rasechte Fries van geboorte volgens zijn eeuwenoude stamboom’. Zijn DNA-haplotype wijst eerdaags via een grootschalig (verwantschaps-)DNA-onderzoek rond de PD op het haplotype van de verkrachter (!) van Marianne. Hijzelf kan immers niet meer aanwezig zijn bij het te houden grootschalige DNA-onderzoek en hij kan ook geen onderzoek meer doen naar zijn eigen alibi uit mei 1999.

Bij vergelijking van zijn DNA met zijn vader, moeder en/of ooms, broers en/of zusters en/of neven en nichten blijkt dan ook ‘ineens dat hij uit een familie komt die gerelateerd is aan het sperma-DNA dat op Marianne is gevonden’. Peter B. de Fries leidde bovendien een zeer teruggetrokken leven en zijn naaste verwanten kenden hem niet of nauwelijks en de rest van zijn familie stond bekend als keurige mensen zodat deze familie ook al niet in de DNA-databank voorkwam bij andere gewelds- en zedencriminaliteit. ´Gelukkig’ had het OM in 1999 bijtijds vastgesteld dat het om een dader ging die volgens gedragsdeskundigen sterk leek op het gedrag van Peter B. de Fries. Later zullen zijn naaste buren alsnog graag verklaren dat ‘het een rare snuiter was’.

 

  1. Dan zul je vragen: ‘Kan het OM dan nu al niet Peter B. de Fries aanwijzen als mogelijke verdachte op basis van de aanwijzingen die het OM al heeft sinds 1999?

NEE. Er zijn sinds 1999 zo’n 900 getuigen onderzocht en ‘uitgesloten’ op basis van hun DNA. Daar zat Peter B. de Fries toen blijkbaar nog niet tussen omdat zij hem dan anders ongetwijfeld zouden hebben aangemerkt als verdachte.

 

  1. Je volgende vraag is dan: “Waar komt Peter B. de Fries dan wèl in de picture als verdachte”? Nou niet dus, nergens dus, nooit dus. Als je een uitgebreid buurt-, getuigen- en sporenonderzoek doet en niemand noemt ook maar de naam van Peter B. de Fries, dan ga je hem ook niet zoeken i.v.m. de moord op Marianne Vaatstra. En let wel, Peter B. had toen “ook nog geen zelfmoord gepleegd..”

 

  1. Je volgende vraag: “Waarom zou Peter B. de Fries nu ineens dan wèl moeten hangen (of meer specifiek) waarom zou hij de mogelijke dader zijn”? Mijn antwoord: NIET omdat Peter B. de Fries een ECHTE verdachte is maar omdat hij nu géén alibi meer heeft. Hij kan zich immers nooit meer verweren. Omdat hij ook nog eens op enkele km. van de PD woonde en op onverklaarde wijze om het leven is gekomen en omdat hij geen familie achterlaat die hem tot het einde toe zal willen verdedigen (waar rook is, is vuur tóch?…). En alléén de advocaat van belanghebbenden kan met succes een beroep doen op inzage in het strafdossier van de zaak. Maar.., als de verdachte al dood is, vervalt daarmee ook de belanghebbendheid van de ouders en nabestaanden…

 

  1. “Is Peter B. de Fries dan wel een èchte verdachte van de moord op Marianne?” NEE. Hij is wel de ideale verdachte voor het OM om de zaak Vaatstra eerdaags in de kiem te smoren omdat niemand hem ooit nog zal willen of kunnen verdedigen. En het OM wil uiteraard ook graag van deze zaak af om eindelijk die twee asielzoekers te kunnen ontlasten…

 

Nee, Peter B. de Fries is een verzinsel uit de mouw van het OM te Leeuwarden om ‘die domme Nederlanders en die plaatselijke Friezen’ bewust op het verkeerde been te zetten m.m.v. Peter R. de Vries. Want wie heeft inmiddels de volgende onzin nog niet gelezen op de diverse fora:

Het is nu 100% zeker door Peter R. bewezen dat het geen asielzoeker kan zijn geweest”.   Of: “de dader komt uit de buurt”. Of: “Die aansteker wijst erop dat die van de dader afkomstig was”. Of: “Die gevonden haar in de aansteker wijst erop dat die ook van de dader moet zijn geweest”. Of: “Een cluedo clubje van klokkenluideronline “. Of: “Die Vergeer brengt de oplossing iig niet dichterbij. Wat een arrogante wijsneus is dat”.

Is het niveau in Nederland werkelijk zo laag of past de waarheid van een frauderende overheid gewoonweg niet in ons systeem…?

Print Friendly, PDF & Email
Share