ONTHULLING: 12 CORRUPTE RECHTERS

Een vol dozijn aan corrupte rechters, en niet de eerste de beste! Dat is een van de spectaculaire onthullingen waarmee uw webmaster gaat komen op de persconferentie die hij zal geven op vrijdag vanaf 15:00 op Schiphol in de stationshal bij de rood-witte blokken tegenover de AKO. Met een ‘vol dozijn’ bedoelen we dan 12 functionerende rechters die zullen worden exposed als corrupt e/o crimineel, dus naast de reeds als crimineel ontmaskerde voormalige Haagse vice-president Hans Westenberg die reeds niet meer optreedt al rechter en tegen wie thans een strafrechtelijk onderzoek loopt. Deze website roept met klem het OM op om op deze persconferentie aanwezig te zijn en uw webmaster per direct te laten arresteren wegens smaad als het meent dat zijn beschuldigingen onterecht zijn.  Komt het OM niet opdagen, zal daarmee reeds een eerste impliciete bevestiging worden binnengehaald van het gelijk van uw webmaster. Mary Hallebeek, voorlichter van het parket te Utrecht, meldt over het onderzoek naar Westenberg het volgende:

Geachte heer Kat
Ik heb zojuist de behandelend officier van justitie kunnen bereiken. Hij vertelt me dat het onderzoek nog gaande is en ook nog geruime tijd zal vragen. Aangezien we in de onderzoeksfase geen inhoudelijke informatie kunnen geven, kunnen we nu ook niet duidelijk maken wat er allemaal op onderzoeksgebied wordt gedaan. Maar er wordt aan gewerkt. Belt u gerust over enige tijd weer.
Met vriendelijke groet,
Mary Hallebeek
Persvoorlichter
Openbaar Ministerie
Regio Utrecht/Lelystad
Arrondisssementsparket Utrecht
Komt allen naar deze unieke persconferentie in het kader van de GROTE AFREKENING met onze corrupte pedo-rechtstaat en de boevenbende van Joris Demmink! Het uur der wrake is nabij! Ontwaakt! Weg met de smerige toga-kinderverkrachters en de operette die OP UW KOSTEN wordt opgevoerd en moet doorgaan voor ‘justitie’! VROUWE JUSTITIA IS REEDS LANG VERKRACHT, GEPROSTITUEERD, ANAAL EN FRONTAAL AAN STUKKEN GESCHEURD, VERGIFTIGD, GEMARTELD EN GEVIERENDEELD DOOR JORIS DEMMINK


Print Friendly, PDF & Email
Share