PEDIGRAAF: WAT DOET VAN WALRAVEN?

EXTRA: FINANCIAL COLLAPSE ROUND THE CORNER * RENE TISSEN: HET BREEKPUNT IS NABIJ * RAPPORT CPB OVER DESASTREUZE SITUATIE NEDERLAND ACHTERGEHOUDEN * JP MORGAN ROEPT OP TOT DICTATUUR IN EU

VOORZIENINGENRECHTER IN PEDIGRAAF-ZAAK MEEST BELANGENVERSTRENGELDE RECHTER OOIT: GAAT ZE ZICH VERSCHONEN? * M. VAN WALRAVEN ROLDE RODE LOPER UIT VOOR YEHUDI MOSZKOWICZ EN MARJOLEIN VISSERS BIJ HUN HETZE TEGEN MICHA * VRIJDAG DIENT DE TUCHTZAAK TEGEN YEHUDI EN MARJOLEIN BIJ HET HOF VAN DISCIPLINE

In de aanloop naar de cruciale en nu reeds historische Pedigraaf-zitting van morgenmiddag loopt de spanning in ijltempo op. De centrale, preliminaire vraag die thans aan de orde is, is of voorzieningenrechter M. van Walraven het fatsoen heeft zich te verschonen. Niet alleen liet zij zich inhuren door Micha’s aartsvijanden Yehudi M. en zijn mamma Marjolein, ook deed Micha aangifte tegen haar bij het OM wegens corruptie. Hij heeft zelfs een brief terug gekregen van het Parket dat men niet tot vervoling van Van Walraven wenste over te gaan. Is het ooit eerder voorgekomen dat een rechter iemand voor haar tafel krijgt die aangifte tegen hem heeft gedaan wegens corruptie? Nee, natuurlijk niet. Dergelijke wantoestanden komen alleen voor bij Micha Kat waarbij natuurlijk aan de orde is

dat het gewoon totaal niet werkt een journalist die ’s lands voornaamste controleur is van de rechterlijke macht te laten berechten door diezelfde rechterlijke macht. Of laat ik het zo zeggen: het zou eventueel nog kunnen werken als de rechterlijke macht de opperste zorgvuldigheid zou betrachten en extra zou letten op naleving van wetten en regels. Maar juist precies het tegenovergestelde gebeurt, steeds weer, in de zaken waain Micha is betrokken -ook in de strafzaken: in plaats van die opperste zorgvuldigheid te betrachten zien we nu juist dat de rechtbanken precies het tegendeel doen: ze sturen de meest corrupte, meest belangenverstrengelde en minst onafhankelijke rechters op hem af! Dit bewijst alleen maar het intens malicieuze, satanische karakter van de zwarte mafia. Wij gaan er thans dus vanuit dat Van Walraven met opzet op deze zaak is gezet, hetzij door president Carla Eradus -door Micha ontmaskerd als corrupt- hetzij door De Telegraaf en Bas le Poole.

Print Friendly, PDF & Email
Share