PEDIGRAAF-VONNIS IN DE MEDIA

GEEN VAN DE MEDIA MELDT DAT ER HOGER BEROEP IS INGESTELD * GEEN VAN DE MEDIA MAAKT MELDING VAN DE WANTOESTANDEN OP DE ZITTING * TERREUR VAN DE TELEGRAAF HOUDT HEEL NEDERLAND IN DE GREEP * WWW.DEPEDIGRAAF.NL NOG ALTIJD ON LINE

Nadat we gisteren in een interview met Telegraaf-misdaadreporter John van den Heuvel meer duidelijkheid hebben geboden over waarin wij De Telegraaf hebben menen te moeten aanduiden als ‘Pedigraaf’, is het vonnis ‘besproken’ door de ‘vakpers’. Opvallend daarbij is niet alleen dat geen van deze media ingaat op de reden van de keuze ‘Pedigraaf’, maar ook dat ze geen enkele melding wordt gemaakt van de wantoestanden op de zitting en van de onmogelijkheid voor Kat om te voldoen aan het vonnis [achtergronden]. Alleen de site van Emerce meldt de domeinnamen van Kat [hoezo dan wel ‘van Kat’?] bleken niet op zijn naam te staan, maar de voorzieningenrechter meent (pdf) dat de publicist een ‘beslissende invloed heeft op het gebruiken van de websites’. Lees hier het stuk op villamedia.nl en hier dat op de site van advocatenkantoor SOLV. Hieronder een email die ik mocht ontvangen over de zaak van advocaat Jeroen de Kreek, deskundige op het gebied van internet, en is gericht aan mijn advocaat:

Het valt op. Eerst je auteursrechtelijk ondeugdelijke pleidooien voor de Piraten Partij & co en nu Micha Kat. De noodzaak voor Kat om de tekens ‘pedograaf’ te voeren is gelegen in het feit dat de Telegraaf in het bijzonder en de Nederlandse journalistiek in het algemeen ondersteuning levert aan een crimineel netwerk in de overheid wat deelneemt aan grootschalig kindermisbruik, door verwijtbaar nalatig niet aan waarheidsvinding te doen en Micha Kat met zijn gegronde vrees en redelijke vermoeden weg te zetten als ‘complotdenker’. Het is dus aan de wijze van communiceren en de houding van de Telegraaf zelf te danken dat het ter typering wordt weggezet als Pedigraaf.

Het misbruik van Joris Demmink is slechts het topje van de ijsberg. Hij heeft ook ambtelijk schuld aan de bewezen kindermisbruik in de jeugdzorg (commissie Samson). Bovendien faciliteert de Telegraaf oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de oud SG omdat het nooit over de oorlog in Irak schrijft en de afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat en de schuld van de VVD daaraan. Dus de Telegraaf is ook nog eens ouderwets fout bezig. Je weet van de Perszuivering die zwaar woog voor de Telegraaf. Dit maakt dat de Telegraaf als journalistiek medium bepaalde verplichtingen heeft na te komen zoals bevrediging van het recht van het publiek op de waarheid. Deze waarheid is belangrijker dan de reputatie van de Telegraaf. Lees www.goedenieuws.nl eens dan weet je wat er echt speelt.

Print Friendly, PDF & Email
Share