PEDO JORIS DEMMINK VOOR DE RECHTER

OORLOG TEGEN KINDERVERKRACHTERS KOMT IN BESLISSEND STADIUM * PEDO-SADISTEN A LA JORIS DEMMINK AANGEPAKT IN GROTE AMERIKAANSE CAMPAGNE * GEHEIME OPNAME VAN NEDERLANDSE PEDO-MAFIA IN PAULUSKERK * POLITIEK EN MSM BLIJVEN MAAR ZWIJGEN

Rond eind september staat de pedofiele en sadistische kinderverkrachter Joris Demmink, de hoogste ambtenaar op het Ministerie van Justitie en Veiligheid, onder ede voor de rechter [Hof Amsterdam] in de zogeheten Chipshol-verhoren. Hoewel Demmink dan ‘slechts’ zal worden gehoord over corruptie die op zijn gezag en bevel heeft plaatsgevonden bij de rechtbank Haarlem [backgrounds met postings, Telegraaf] is de werkelijke reden voor de gang naar Canossa van de Justitie-topman natuurlijk zijn decennia van crimineel handelen, met name op het gebied van kindermisbruik, kindermishandeling waarbij er zelfs aanwijzingen zijn voor rituele lustmoord. Dat laatste sluit naadloos aan bij het enorme internationale sado- en pedonetwerk dat thans vanuit de VS wordt opgerold -arrestaties ook in Nederland- dat door minister van Juistitie Eric Holder wordt omschreven als een ‘nachtmerrie voor kinderen’.

Voor zowel de politiek als de MSM blijft alles wat met Joris Demmink te maken heeft taboe; zelfs zijn komende verschijning als getuige onder ede [zal hij de eed afleggen of de belofte?] is voor MSM als NOS en NRC niet het vermelden waard.

Hieronder enkele fragmenten van een pedo-bijeenkomst in de Rotterdamse Pauluskerk van enige jaren geleden [waarschijnlijk 2008]. Het unieke materiaal dat door een aanwezige heimelijk is opgenomen en aan ons ter hand is gesteld laat zien hoe diep ons land in de greep in geraakt van de pedo-mafia. De laatste jaren is dat alleen maar erger geworden. We hopen dat de verschijning van Joris Demmink voor de rechter aanleiding zal zijn voor massale protesten tegen de kinderverkrachters op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook het vervolg van het schijnproces tegen Robert M. cs. kan een goede aanleiding vormen de anti-pedo revolutie die onvermijdelijk is kracht bij te zetten.

Hieronder de verslagen van de eerdere verhoren bij de Amsterdamse Hof inzake de Haarlemse rechterswisseling in het kader waarvan Demmink nu zal worden gehoord in een tweede ronde getuigen.

Print Friendly, PDF & Email
Share