klokkenluider worden?

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding).

Lees verder

De van der Vaart-connection

‘Als de voorlichting faalt’

BROER NRC-COMMENTATOR EUROPESE TOP-LOBBYIST

Met dank aan Volkskrant-columnist Ronald Plasterk

De broer van Joost van der Vaart, gewezen lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en fungerend commentator, is dit voorjaar benoemd als hoofd van het Haagse Bureau van het Europarlement. Het gaat om Sjerp van der Vaart, voormalig adjunct-directeur van het ANP en hoofdredacteur van de Staatscourant. De taak van het Eurobureau, de facto een lobbykantoor, is ‘het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, politici en journalisten’.

Lees verder

Noodklok over vernietiging KLM

KLOKKENLUIDERS: KLM IS ZONDER EFFECTIEF BESTUUR NAAR DE SLACHTBANK GELEID

Normaal gesproken zijn het hoogtijdagen voor een Raad van Commissarissen als een bedrijf op het punt staat te fuseren of te worden overgenomen. Neemt het bestuur wel de juiste beslissing? Kloppen de feiten waarop het de beslissing zegt te baseren? Moet er worden ingegrepen? Het zijn de klassieke kwesties waar elk controlerend orgaan mee zou worstelen, dus zeker de RvC van de KLM daags voor het belangrijkste moment in de bijna honderdjarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. Laten we deze RvC eens onder de loep nemen.

Lees verder

Een goed milieu begint bij jezelf

AAN DIE 13 MIO KILO ARSENICUM EN DIE 30 MIO KILO CHROOM VI KAN HET NIET GELEGEN HEBBEN

Door Pamela Hemelrijk

?Een goed milieu begint bij jezelf?, bezweert de overheid ons via dure voorlichtingscampagnes. Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis? Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat er in de afgelopen 15 jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het Nederlands milieu is gedumpt? Oftewel: tien keer de dodelijke dosis arsenicum per Nederlander per jaar? Het antwoord is simpel: geld. De overheid verdiende eraan. En niet zo?n beetje ook.

Lees verder

Kelly en de media

BERICHTEN OVER MOORD KELLY ZELFMOORD VOOR BRITSE MEDIA?

Midden in de oorlog die er in Groot-Brittanni? woedt tussen de regering Blair en de BBC heeft de Britse minister van Cultuur, Tessa Jowell, een onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop de BBC wordt gefinancierd. Op die manier probeert de regering Blair de BBC te straffen voor haar onafhankelijke berichtgeving rondom het feit dat Blair en Bush ons met keiharde leugens een oorlog in gerotzooid hebben. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de berichtgeving rondom de (zelf?) moord op de Britse wapendeskundige dr. David Kelly zo eenzijdig is. De Britse media durven het woord moord in verband met Kelly niet eens in de mond te nemen. Terwijl daar alle aanleiding toe is.

Lees verder