Rise and fall van een topadvocaat

DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN TILL KOLLE

Hij was de managing partner van het populairste en meest trendy advocatenkantoor van Nederland, Kennedy van der Laan in Amsterdam, toen hij van de ene op de andere dag van het podium verdween. Inmiddels heeft zijn oude kantoor beslag laten leggen op zijn woning. Wat ging er mis met Till Kolle?

door Micha Kat

Lees verder

NRC heeft affaire-Luyendijk

LUYENDIJK DE MOND GESNOERD BIJ NRC

Klokkenluideronline deed de gehele week verwoede pogingen in contact te komen met Joris Luyendijk om uit zijn mond te horen waarom hij heeft gebroken met ‘s lands voornaamste kwaliteitskrant. Zowel via NRC zelf als via zijn persoonlijke email die we wisten te achterhalen en die begint met zijn Arabische bijnaam ‘Zjorzj’ zochten we contact. De centrale vraag: was Luyendijk niet pro-Amerikaans genoeg om mee te kunnen draaien in het team satelietjournalisten van Buitenlandse Zaken onder leiding van chef Hans Nijenhuis, getrouwd met een topambtenaar van dat ministerie?

Lees verder

ING speelt dossiers Arnold Heertje door

HETZE TEGEN ARNOLD HEERTJE DOOR BETUWELIJN?

de tekst is afkomstig van een anoniemje klokkenluider

De tweede aanval van De Telegraaf op Arnold Heertje, ingezet door de Betuwelijnkliek inclusief de ING-bank, is afgelopen weekeind gelanceerd. Heertje is -net als zes andere (emertitus)hoogleraren- een fervent tegenstander van de Betuwelijn. In het artikel (De Telegraaf van 15 november)Volkseconoom met de grote mond grossiert in schulden en conflicten: het ware gezicht van Arnold Heertje wordt het dossier dat de ING-bank aan een journalist van de Telegraaf te lezen had gegeven, verder uitgediept. Is het normaal dat een bank een dossier van een client aan de media doorspeelt?
Deze hetze van de belangenverstrengelende organisaties van havenbaronnen, grote banken, het Rotterdams Havenbedrijf en megalomane politici tegen Arnold Heertje is getriggerd door een mede door Heertje ondertekende oproep tot een moratorium op de bouw en een parlementaire enquete over de Betuwelijn uit juni van dit jaar, de grootste politieke beerput van na de oorlog waarvoor de verantwoordelijken panisch van angst zijn om ooit verantwoording af te leggen.

Lees verder

NRC verliest supertalent

JORIS LUYENDIJK VERLAAT NRC HANDELSBLAD

Joris Luyendijk, deskundige op het gebied van Islam en Midden-Oosten en voormalig correspondent van NRC in Israel en de bezette gebieden, heeft de krant de rug toegekeerd. Na berichten hierover van klokkenluiders bij NRC van al enige maanden geleden wordt dit nu ook bevestigd door chef Buitenland Hans Nijenhuis. “Joris is thans een boek aan het schrijven in een instituut. We weten niet of hij terugkomt, maar hij blijft lid van de NRC-familie. Als hij een aanbieding krijgt, bijvoorbeeld om een televisieprogramma te presenteren, zal hij dat zeker doen. Het is jammer dat het zo loopt, maar we kunnen mensen niet met ijzeren kettingen aan de krant vastketenen”.

Lees verder

Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam.

Lees verder

Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos?

OP BEZOEK BIJ MR. HANS VOS DIE CRIMINELEN UIT DE CEL HOUDT

Eddy de Kroes, de voormalige topman van de slagerijketen ‘De Vleeschmeesters’, zal het worst wezen hoe vaak hij nog wegens fraude wordt veroordeeld. Hij beschikt immers over een persoonlijk door officier van Justitie mr. H.M. Vos ondertekend ‘vrijwaringsbewijs’ op grond waarvan hij de gevangenisstraf waartoe hij tot drie keer toe veroordeeld is niet hoeft uit te zitten. Vos is momenteel directeur van de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie dat als kerntaak heeft ‘Het effectief prikkelen van rechterlijke organisaties tot continue verbeteringen’. De internetsite www.prismaweb.nl spreekt in dit verband over ‘prismaproducten’ en over ‘klantwaarderingsonderzoeken’.

Lees verder