Zoek resultaten voor 'eurlings'

‘WESTENBERG’ NU NATIONALE KWESTIE

hirsch1Meerdere partijen roeren zich in de Tweede Kamer * Woede over vertrekpremie voor Westenberg * Rol van uw webmaster volledig weggedrukt in MSM * Regen van schadeclaims op komst * NVJ houdt zich muisstil: hoe lang nog? * Steeds meer vragen over de rol van landsadvocaat * Gaat het OM Westenberg vervolgen wegens meineed en ambtelijke corruptie? * Wat zijn de gevolgen voor de Chipshol-zaak? * Een van de hoofdschuldigen in de affaire is Bert van Delden: ook tegen hem dreigen claims *

Eindelijk lijkt de zaak-Westenberg de aandacht te krijgen die het verdient, zij het dat het nog altijd langzaam gaat. In deze zaak is voor het eerst corruptie vastgesteld in de kern van de Nederlandse rechterlijke macht. Meerdere partijen (VVD, SP, PvdA) roeren zich thans in de kwestie. De SP had zich reeds in 2006 met de kwestie beziggehouden. Hier en hier achtergronden over de politieke belangstelling voor de affaire die -we kunnen er niet genoeg op wijzen- op de speciale Westenberg-website verder wordt uitgediept. Luister via deze link naar een gesprek met de Raad voor de Rechtspraak over de financiering van de absurde, kansloze en leugenachtige procedures op kosten van de belastingbetaler. Intussen spelen er vele zaken op de achtergrond die binnenkort op de voorgrond kunnen treden.  Primair komt daarbij de vraag in beeld, of en in hoeverre Westenberg samenspande met andere elementen binnen de rechterlijke macht om Schiphol-concurrent Chipshol in opdracht van de Staat uit te schakelen. In de laatste Chipshol-advertentie meer hierover. De financiering door de Raad voor de Rechtspraak wijst sterk op aansturing van hogerhand. Tevens is herhaaldelijk aan de bel getrokken over Westenberg’s handel en wandel bij zijn superieuren (met name de rol van Bert van Delden komt in beeld) maar die hebben daar nooit iets mee willen doen . Ten tweede komt de vraag steeds centraler te staan

Lees verder