OUDERS BEVRIJDEN EIGEN KINDEREN!!

Lieve ouders, ruk je kinderen weg uit de klauwen van jeugdzorg!!

Caithlyn (2), Carmen (5) en Catharina (6) zijn vrijdag door hun eigen ouders ontvoerd. Dat gebeurde bij Bureau Jeugdzorg in Groningen. Volgens directeur Martin Sitalsing namen de ouders na afloop van de omgangsregeling ‘in de gemoedelijkheid van het weggaan’ hun drie dochters mee in de auto.

Het is een bizarre wending in een zaak die zich al bijna een jaar voortsleept. Door problemen binnen het gezin besloot de kinderrechter in november 2011 dat de meisjes onder toezicht moesten komen. Een dag voor de uitspraak verhuisden de ouders met hun drie dochters snel van hun woonplaats Stadskanaal naar Esterwegen, vlak over de grens in Duitsland. Jeugdzorg vreesde voor het lot van de kinderen en haalde hen – met assistentie van het Duitse Jugendamt – terug naar Nederland. Ze werden ondergebracht bij pleeggezinnen in Hoogezand.

De ouders spanden tegen deze ‘gijzeling’ van hun drie dochters een rechtszaak aan. Jeugdzorg zou niet bevoegd zijn in te grijpen bij een gezin dat in het buitenland woont. Bovendien was uithuisplaatsing volgens hun Amsterdamse advocaat Huib Struycken onnodig. De meisjes leefden thuis niet in een bedreigende situatie. Maar de ouders werden niet in het gelijk gesteld, ook niet in hoger beroep.

Volgens Sitalsing waren de kinderen goed ondergebracht bij hun pleegouders in Hoogezand. Bovendien hadden de biologische ouders regelmatig contact met hun dochters en de pleegouders. “Er zat een stijgende lijn in de contacten.”

Struycken bestrijdt dat. “Sitalsing verdraait de boel. Sinds vorige maand mogen de ouders hun kinderen eens in de twee weken een uurtje zien, onder begeleiding van twee gezinsvoogden. Met de pleegouders mogen ze helemaal geen contact hebben.”

Sitalsing vindt het ‘jammer’ dat de situatie op deze wijze escaleert. “De kinderen zijn hier de dupe van. Ook de pleegouders hebben geschokt gereageerd op de ontvoering.”

Struycken is verbolgen dat Sitalsing het woord ‘ontvoering’ in de mond neemt. “De kinderen zijn niet ontvoerd, maar bevrijd uit de klauwen van Jeugdzorg. Het gaat Jeugdzorg ook helemaal niet om de belangen van de kinderen, maar om die van de eigen organisatie. Jeugdzorg kan zich geen gezichtsverlies in deze zaak permitteren.”

Het gezin bevindt zich volgens de advocaat in Duitsland. Het heeft elk contact met de buitenwereld verbroken. Het probeert nu zijn gelijk te halen bij een Duitse rechter, die de uitlevering van de kinderen door het Jugendamt als onrechtmatig moet bestempelen. Struycken: “Het gezin heeft meer vertrouwen in de Duitse, dan de Nederlandse rechtspraak.”

De kinderen lopen volgens hem geen gevaar. “Het zijn gewone ouders. Ik verwacht niet dat ze door het lint gaan. De meisjes waren ongelofelijk blij dat ze met hun ouders konden vertrekken.”

De Groninger politie heeft inmiddels een opsporingsverzoek uitgevaardigd naar de verdwenen kinderen.

Bron: DagbladVanHetNoorden

Print Friendly, PDF & Email
Share