Oranje-terreur treft ook snackbarhouder

15 maart begint de opstand van het Nederlandse volk tegen de liegende, plunderende, criminele, pedo-beschermende, belasting-ontduikende, fascistische en Bilderberg-aangestuurde nep-monarchie met een massale opkomt bij het proces tegen de waxinewerper, 13:00 rechtbank Den Haag * Iedereen moet een waxinehouder meenemen met lichtje * Oranje-spindoctors in totale paniek: de monarchie verkruimelt tussen hun vingers! * Amnesty International kiest voor Oranje en wil niets doen voor waxinewerper

De bende plunderende en intimiderende mafiosi die door de MSM wel worden omschreven als het ‘Huis van Oranje’ of ook wel het ‘Koninklijk Huis’ -mensen die zichzelf verheven weten boven God en gebod- heeft thans een nieuw slachtoffer gemaakt in de Amsterdamse snackbarhouder Debby Deams. Hier de achtergronden. Deze terreur door een moreel volstrekt geperverteerde groep degenerees moet stoppen mensen! Steun Debby Daems, Amsterdammers, en zorg dat Bernhard jr. in het stof bijt! Maar de echte confrontatie met de Oranje-vijand vindt plaats in Den Haag op 15 maart als Erwin Lensink, de waxine-werpende Held van de Volk, voor de rechter staat. Komt in grote getale naar de zitting en laat via waxine-lichtjes, anti-Oranje spandoeken, interrupties en ander opbouwend en geweldloos gedrag merken dat we de fascisten van Oranje spuug- en spuugzat zijn!

Hieronder legt Micha Kat uit welke perverse diepten de Oranje-terreur thans heeft bereikt die genadeloos toeslaat als een Nederlander het lef heeft op te staan tegen de tirannie en de uitbuiting door Huis ten Bosch, zelfs als dat gebeurt via een commentaar in NRC Handelsblad:

Hieronder een unieke opname van het ‘waxine-incident’ waarvoor Held van het Volk Erwin Lensink nu reeds bijna zes maanden wordt gemarteld en vernederd:

Overigens blijkt Amnesty International door meerdere burgers te zijn benaderd over het lot van Erwin Lensink, ondermeer met de vraag of hij geen politieke gevangene is. Natuurlijk is hij dat gezien de politieke en persvrijheid-ondermijnende houtgreep waarin de Bilderberg-monarchie ons land al decennia gevangen houdt. Dit was het antwoord van Amnesty International:

Geachte heer/mevrouw,

Wij ontvingen een aantal emails over de zaak van de heer Erwin L. Een aantal van u heeft daar een antwoord op ontvangen. Na het inwinnen van nadere informatie stel ik er prijs op om u het volgende te laten weten.
In Vught bevindt zich een Penitentiaire Inrichting (P.I.) en een onderdeel daarvan is de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). De berichtgeving in de media meldde dat de heer L. gedetineerd is in de EBI. Dat is evenwel niet het geval: hij was en is niet gedetineerd geweest is de EBI. Integendeel, zou ik zeggen want hij is, gezien zijn mentale conditie, gedetineerd op een afdeling met bijzondere zorg. Vanwege zijn mentale conditie had de rechtbank besloten dat er een psychiatrische rapportage moest worden uitgebracht. De heer L. is wegens wangedrag in de P.I. wel eenmaal tijdelijk in isolatie geplaatst.
Er is een pro-forma zitting geweest van de rechtbank aangezien de heer L. 200 getuigen wilde laten oproepen. Hem zijn overigens meerdere strafbare feiten ten laste gelegd dus niet alleen het gooien van een waxinelichtjeshouder naar de gouden koets. Gezien het feit dat er een pro-forma zitting moest plaats hebben en gezien het feit dat de rechtbank psychiatrische rapportage noodzakelijk achtte, kan niet gesproken worden van een extreem lange termijn van voorarrest. De rechtbank doet op korte termijn uitspraak over de zaak.
Amnesty International beschouwt de heer L. niet als politieke gevangene.

Hoogachtend,

D. de Bruijn
publieksvoorlichter
Amnesty International
afdeling Nederland

De Oranje-spindoctors zitten intussen met de handen in het haar. Dagelijks zien zij de steun van het volk voor de nep-monarchie afbrokkelen en ze weten van gekkigheid niet meer welke waanzin ze moeten spinnen via de Oranje-aangestuurde MSM in pathetische pogingen het tij te doen keren, pogingen waarmee ze de val van Oranje natuurlijk alleen maar bespoedigen. Dieptepunt was wel het bericht dat Bilderberg-Bea zich met sultan Qaboos van Oman zat vol te proppen in het belang van de Nederlandse mariniers die gegijzeld waren in Libie!

Extra interessant wordt 15 maart de rol van waxine-advocate Marielle van Essen van het pedofielen-kantoor Korver & Van Essen. Hier tal van achtergronden over dit hoogst dubieuze kantoor dat in elk geval samenspant met de Demmink-mafia van kinderverkrachters. Het is alarmerend en weerzinwekkend dat we niets horen van Richard Korver als advocaat van de ouders van de door Robert M. misbruikte kinderen. Maar hoe zal Marielle van Essen zich opstellen als advocate van Erwin Lensink? Als advocate van Beatrix of van de waxinewerper? In elk geval zal zij moeten eisen dat het portert van Beatrix uit de zittingszaal wordt verwijderd. Anders kan er immers nooit meer sprake zijn van onafhankelijke rechtspraak. Misschien moet het publiek haar daarbij helpen!

Komt allen dus naar Den Haag op 15 maart, beste mensen, waarbij slechts een devies moet gelden: WEES NERGENS BANG VOOR!! ZE KUNNEN JULLIE NIETS MAKEN ALS JULLIE SAMEN OPTREKKEN! JULLIE HEBBEN HET MORELE GELIJK AAN JULLIE KANT! HET ZIJN CRIMINELEN EN KINDERVERKRACHTERS EN FASCISTEN EN ZE MOETEN WEG!!! Is dat nou zo bijzonder? Hoe vaak is het in de geschiedenis niet voorgekomen dat het volk zijn koning de keien op jaagt? Waarom kan Beatrix niet hetzelfde lot -zonder de guillotine dan- ondergaan als destijds Marie-Antoinette? Wat is daar mis mee?

Print Friendly, PDF & Email
Share