OPSTELTEN LIEGT OVER FOUTE RECHTERS

HIER VAST TWEE EERSTE LEUGENS! OPSTELTEN: VERTROUWEN IN ONZE RECHTSPRAAK HOOGSTE IN EUROPA * OPSTELTEN: INTEGRITEIT VAN RECHTERS DIENT BUITEN KIJF TE STAAN

“Een minister liegt niet”. Die woorden mochten we optekenen uit de mond van minister Opstelten (Veiligheid in Justitie) toen we hem confronteerden met de kwestie-Demmink:

Maar in de beantwoording van de vragen van lid Gesthuizen (bedankt, Sharon, maar dit was echt de laatste keer, meisje!) over de corrupte rechters Westenberg en Kalbfleisch liegt de minister op ongelofelijke wijze!

Opstelten claimde namelijk uitstel voor zijn antwoorden omdat ‘nog niet alle benodigde informatie ontvangen zou zijn’. Maar uit zijn antwoorden die gisteren bekend werden [hier te lezen] blijkt dat er op geen enkele wijze sprake is van informatie die reeds jaren geleden niet ook al bekend was, behalve dan dat de Raad voor de Rechtspraak heeft gezegd niet de kosten voor de verdediging van Kalbfleisch op zich te nemen, maar voor die informatie was een enkele telefoontje genoeg. Het ligt overigens in de lijn van de malicieuze en minimalistische beantwoording van de vragen dat de NMa de kosten voor Pieter betaalt, maar dat Opstelten dat niet zegt.

Uit de ‘antwoorden’ van Opstelten wordt een ding duidelijk: de corrupte rechters hebben helemaal niets te vrezen van Justitie. De reden hiervan is dat zijn diepgaande kennis dragen van de meest weerzinwekkende perversiteiten binnen de rechterlijke macht. Nederland is compleet verloren. Maar dat wisten we al.

Print Friendly, PDF & Email
Share