OPSTELTEN DIEP IN DEMMINK-GATE

VROUW VAN NIEUWE MINISTER WERKT OP DEMMINK- EN BAYBASIN RECHTBANK, WAS KINDERRECHTER * IVO EN JORIS WERKTEN ZIJ AAN ZIJ VOOR ‘OPENBARE ORDE’

Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. We zagen reeds hoe Opstelten zich ‘verweerde’ toen hij voor het eerst voor de camera direct werd geconfronteerd met zijn kinderverkrachtende topambtenaar: hij stapelde leugen op leugen om af te ronden met de constatering: een minister liegt niet. Maar thans komen nieuwe feiten boven tafel die zeer alarmerend zijn. Ten eerste blijkt dat Opstelten in 1987 werd binnengehaald op Binnenlandse Zaken als DG Openbare Orde en Veiligheid. Op dat moment was zijn Leidsche Minerva-studievrind Demmink op Justitie directeur van de directie Politie. Deze situatie heeft minimaal een jaar bestaan, tot 1988 toen Demmink directeur werd van de directie Rechtspleging. Maar nog veel ernstiger is de betrokkenheid van Opstelten bij het dossier-Demmink via zijn vrouw Mariette Opstelten-Dutilh.

We komen haar allereerst tegen als kinderrechter aan de rechtbank Rotterdam. Dat moet de periode voor 1999 betreffen, want toen werd ze rechter op de rechtbank van Den Bosch. In die periode was Rotterdam het centrum van een internationaal pedofielen-netwerk onder leiding van Lothar G.; het programma Netwerk maakte hierover in 1998 een schokkend drieluik. Joris Demmink bezocht in die tijd regelmatig een verkrachtings-locatie in een van de kubus-woningen. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003); dat laatste vonnis werd gewezen door J. Rullmann, coordinerend vice-president en voorkomend op de ‘lijst-Kat‘ van 12 corrupte rechters.Tevens speelde het Gerechtshof in Den Bosch een uiterst omstreden rol met de Demmink-related veroordeling van Ernest Louwes in 2004 tot 12 jaar en met de direct op het Demmink-dossier betrekking hebbende veroordeling van Baybasin (2002) tot levenslang. De rechtbank en het Hof zitten in Den Bosch grotendeels op dezelfde locaties en kunnen worden beschouwd als een groot, smerig en corrupt geheel. Onder advocaten wordt Den Bosch vaak omschreven als ‘de beerput van juridisch Nederland’ omdat vonnissen en arresten daar makkelijker dan elders in Nederland kunnen worden ‘geregeld’ en ‘gekocht’.

Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds toen ze werd opgevolgd door…N. Albayrak-Temur, de directeur van het COA, de organisatie die waakt over de locaties waar perverts als Demmink minderjarige asielzoekers kunnen misbruiken en verkrachten. Daarnaast is ze tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis, een plek waar de slachtoffers van kinderverkrachters als Demmink weer worden opgelapt en klaargemaakt voor een volgende ronde misbruik. Ivo was twee jaar lang (van 2006 tot 2008) voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds en ook nog eens (geen data beschikbaar) voorzitter van de Federatie van Oranjeverenigingen.

Het echtpaar Opstelten heeft vier dochters en reeds meerdere kleinkinderen. Een van deze dochters, Antoinette Opstelten, werkt als sector-manager op de rechtbank Dordrecht, eveneens een rechtbank met een verwoeste reputatie waar ondermeer Bernadette Edelhauser als rechter werkt -zij manipuleerde het dossier van de Schiedammer Parkmoord- en Eltjo Rentema. Beiden komen voor op de ‘lijst-Kat‘ van 12 corrupte rechters. Thans wordt Micha Kat berecht door een vice-president uit Dordrecht die ook op de lijst staat, K. Puite. Ook Dordrecht is een locatie waar vele pedo-related zaken worden behandeld en de stad komt reeds voor in de Dutroux-dossiers als stad waar veel misbruik plaatsvindt.

Print Friendly, PDF & Email
Share