OPSTAND EN CHAOS IN BANGKOK

THAISE REGERING HEEFT ALLES COMPLEET UIT DE HAND LATEN LOPEN * WOEDENDE BURGERS HALEN DIJKEN NEER * REDDINGSWERKERS BESCHOTEN * BANGKOK-DRAMA IS INFORMATIE-OORLOG * REGERING BLIJFT LIEGEN EN BEDRIEGEN

REGERING OFFERT ARME WIJKEN OP OM DE BUSINESS-BELANGEN VAN DOWNTOWN BANGKOK TE KUNNEN REDDEN * BANGKOK-DRAMA IS EEN VARIANT OP DE EURO-CRISIS: HET VOLK MOET BLOEDEN, DE BANKEN ZUIGEN DE MILJARDEN BINNEN

De overstromingen in Bangkok ontwikkelen zich meer en meer tot een informatie-oorlog waarin leugens en spin zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood met de feiten en de waarheid. In dat opzicht is de crisis bij uitstek representatief voor de situatie wereldwijd qua ‘journalistiek’ en propaganda. The Bangkok Post, een van de twee grote Engelstalige kranten van het land, is zonder enige twijfel onafhankelijker en objectiever dan de MSM in ons land en in de VS. Toch is ook deze krant nog ‘gebiased’ pro-autoriteiten. We lezen thans echter evenzogoed alarmerende en zelfs verbijsterende berichten over Bangkok waar een compleet inferno in the making is. De kern van het probleem: de regering-Yingluck heeft arme wijken willen opofferen door ze te gebruiken als ‘opvangbekken’ in een poging het zakencentrum van de stad te redden. Of dat gaat lukken is hoogst onzeker. PLAN VAN BUSINESS-LOBBY OM BANGKOK TE REDDEN TOCH AFGEKEURD; DE REGERING WIL DE ZAAK HELEMAAL ZELF LATEN EXPLODEREN

The Bangkok Post schrijdt over burgers die schieten op reddingswerkers, over aparte bewakings-eenheden die moeten worden ingezet op de reddingswerkers te beschermen, over burgers die dijken en dammen ‘neerhalen’ uit woede dat hun have en goed wordt ‘geofferd’ om de rijken te redden en zelfs over opstanden waarin burgers eisen dat bepaalde sluizen die de regering gesloten houdt worden geopend. Intussen komt er ook steeds meer aandacht voor de humanitaire ramp [CNN] met ziektes en uitdroging wegens tekorten aan drinkwater.

De Nederlandse media negeren de ramp vrijwel geheel; te druk met ‘Mauro’ die opeens als een konijn uit de hoge hoed tevoorschijn is getoverd, waarschijnlijk vooral als bliksemafleider van het hopeloze Euro-akkoord dat zo stiekem en zo geruisloos mogelijk door ons parlement moet worden goedgekeurd. En zo komen we weer terug in Bangkok: net als daar de armen zonder blikken of blozen worden geofferd om het rijke zakendistrict waar Goldman Sachs kantoor houdt samen met ING en ABN Amro te redden, zo worden de burgers van Nederland geofferd en leeggeplunderd om de schuldeisers van failliete Euro-landen -Goldman Sachs, ING, ABN Amro- te kunnen uitbetalen. Wat een wereld. Maar er is nog een overeenkomst tussen de crisis in Bangkok en die in Europa: het volk komt in opstand!

Print Friendly, PDF & Email
Share