OPROEP AAN KNOWTOOMUCH: STOP

BESTE KNOWTOOMUCH, JE BENT NU AL JAREN BEZIG CONSEQUENT POSTINGS IN TE STUREN OVER DE HOLOCAUST EN DE GASKAMERS. STEEDS MEER MENSEN, OOK IK, ERGEREN ZICH DAARAAN.

Daarom vragen wij jou nu -en deze oproep is ook gericht aan andere ‘Holocaust-inzenders’- daarmee te stoppen. Als je toch doorgaat, zullen jouw comments worden verwijderd. We kunnen deze ‘vervuiling’ niet langer gebruiken in onze strijd tegen het onrecht dat thans plaatsvindt en bovendien heb je je punten inmiddels wel gemaakt. Met groet, Micha Kat.

Print Friendly, PDF & Email
Share