Operatie ‘sloop advocaat van Ernst L.’

GEERT-JAN KNOOPS MOET OOK KAPOT: PLAGIAAT!

Wie in de juridische wereld de toorn van ’s lands autoriteiten over zich afroept door zijn werk op bekwame wijze te doen krijgt het zuur. De advocaat van Rene Lancee die de Staat op ongekende wijze vernederde eindigde op de bodem van het Winschoterdiep in Groningen, vrouw en kinderen in verbijstering achterlatend. Hij had toch gewonnen? De Staat had toch meer dan een miljoen (gulden nog) schadevergoeding betaald aan de ex-politiechef van Schiermonninkoog waarvan hij een aanzienlijk deel had opgestreken? Allemaal waar, maar de man eindigde wel op de bodem van het Winschoterdiep. Veel onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood is nooit gedaan. In feite was iedereen blij dat hij na een vermissing van maanden en maanden weer gevonden was. Ook strafpleiter Knoops is een kwelgeest voor de macht in Nederland. Als advocaat van Eric O. zette bij het OM zozeer voor schut, dat super-PG Joan de Wijckerslooth zichzelf voor de camera van NOVA publiekelijk excecuteerde en aftrad.

Thans legt Knoops de staat het vuur aan de schenen als advocaat van Ernst L. in de Deventer moordzaak. De strapatsen en manipulaties (met DNA, onder andere) waartoe de Staat zijn toevlucht moet nemen om de mythe van de schuld van Ernst L. in stand te houden zijn talrijk, maar Knoops blijft onverstoord doorgaan in het belang van zijn client, in de volle overtuiging zijn onschuld op een goede dag te kunnen aantonen. Medio november deed Knoops hiertoe een laatste poging door het indienen van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Voor details over de zaak zelf verwijzen wij naar de website van Stan de Jong, journalist van (thans) Nieuwe Revu. Knoops is met andere woorden behoorlijk bedreigend voor de staat en de juridische macht in ons land. Sterker: na alle blunders en manipulaties van Justitie is deze Deventer zaak te zien als een waterscheiding: haalt het OM de veroordeling van Ernst L. niet definitief binnen, is de geloofwaardigheid vernietigd. Vandaar al die rare DNA-vlekjes die opeens opduiken op half verkoolde blousjes, vandaar die rare (en onjuiste) rapportages door het ‘geheel onafhankelijke’ NFI die wijzen op….. de schuld van Ernst L! Enfin, geen middel wordt onbeproefd gelaten om Ernst L. kapot te maken en daarom worden nu ook zijn ‘adviseurs’ aangepakt. Maurice de Hond die campagne voerde voor zijn onschuld moet, zo hebben de hoge heren besloten, de gevangenis in en zijn advocaat Knoops moet ook monddood worden gemaakt door een werkelijk totaal stompzinnig plagiaat-verhaal de wereld in de slingeren, met dank aan De Volkskrant die toch al geen enkele journalistieke reputatie meer overheeft. Kijk, als mensen als Mohammed Benzakour plagieeren worden ze met trompetgeschal op de troon gehesen, maar Knoops wordt serieus in diskrediet gebracht. Zo gaan die dingen in het Nederland van 2007. Het gaat in de Deventer moordzaak al jaren niet meer om Ernst L. of de ‘klusjesman’, maar om het OM en de Nederlandse staat zelf. Dat maakt deze zaak zo bizar. Ondertussen slijpen de burgers de messen.

Print Friendly, PDF & Email
Share