OPEN BRIEF AAN JEROEN PAUW

PRESENTATOR HEEFT HET BED GEDEELD MET MEER DAN 200 VROUWEN, MAAR HEEFT HIJ OOK BALLEN? * SAMEN MOETEN WE DE CONSPIRACY OF SILENCE BIJ DE MSM DOORBREKEN * BEL, SCHRIJF EN MAIL MASSAAL MET PAUW & WITWASMAN OVER JORIS DEMMINK

Van: Andre Vergeer [mailto:[email protected]]
Verzonden: woensdag 30 november 2011 23:32
Aan: Jeroen Pauw ([email protected])
Onderwerp: Open brief

Geachte heer Pauw, beste Jeroen,

Uit onderstaande opname van NOVA van 15 oktober 2003 blijkt dat u reeds in die periode over informatie beschikte over een hooggeplaatst ambtenaar van Justitie (Joris Demmink) die het – vriendelijk gezegd – “met kinderen deed”. Hoewel de heer mr. Knijff niet de naam van zijn cliënt wilde noemen geeft u er in die uitzending blijk van dat u die naam wel degelijk kende. Nadien is er een stroom van informatie op gang gekomen over nog veel meer ‘escapades’ van deze man. Zo hebben o.a. het Journaal en EenVandaag daar aandacht aan besteed. En heeft mevr. mr. Van der Plas bij herhaling aangifte gedaan, namens haar cliënt Baybasin en twee slachtoffers, tegen deze man inzake machtsmisbruik, vervalsing van tapverslagen en misbruik van kinderen. Een nieuwe aangifte lijkt op komst waarmee het aantal aangiften op minimaal 5 zal komen.

Voorwaar dat hier toch sprake moet zijn van enige ‘rook’, wellicht zelfs van vuur. Temeer omdat deze persoon door velen ook in verband wordt gebracht met een “Dutroux-achtig” netwerk van pedofielen in de upper class van onze polder, waarbij het Rolodex- en het HIK-onderzoek worden genoemd.

Op het eerste oog lijkt dit dus een onderwerp dat zeker aandacht verdient van het meest besproken actualiteitenprogramma van Nederland (P&W), ware het niet dat er al zo’n dozijn journalisten in het stof heeft gebeten toen zij zich over deze zaak bogen. Zo lijkt Jeroen de Jager van de NOS ‘Kalt Gestellt’, Stan de Jong omgekocht of bedreigd, Hans Laroes afgedroogd door de Raad voor de Journalistiek en Sinan Can van Zembla (en de slachtoffers van Demmink) in Turkije zelfs met de dood bedreigd. Ook hebben de geluidsdeskundigen van Zembla hun inkomsten en opdrachten drastisch zien teruglopen nadat zij aantoonden dat er met die telefoontaps was geknoeid waar Baybasin levenslang op was veroordeeld. Zelfs de gewraakte uitzending van Zembla (*) is nog alleen maar met enig kunst- en vliegwerk op internet te vinden. Zembla verontschuldigt zich op haar site slechts voor wat er die deskundigen is aangedaan. En, hoewel ik vast nog een aantal journalisten en slachtoffers van de zaak Demmink ben vergeten, voorwaar toch een onderwerp waar de ‘Journalistiek’ zich zorgen over zou moeten gaan maken.

(*)http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6579&cHash=526b38bda64b30a9bd33d0a8540e8bde

Want de vraag doet zich dan voor of er überhaupt nog wel sprake is van enige ‘Journalistiek’ in Nederland of dat slechts entertainment, oppervlakkigheid en kijkcijfers belangrijker zijn geworden waarbij de hoogte van de bonus het nieuws bepaalt. Nu heb ik jullie, Jeroen en Paul, leren kennen als zeer scherpe journalisten en de VARA als een kritische omroep. Waardoor ik jullie meen te mogen vragen om een uitleg waarom er op het onderwerp “Demmink” zo’n groot taboe heerst.

Mag ik per omgaande van je/jullie vernemen wat de beweegredenen zijn om Joris Demmink te mijden als de pest..?

Met vriendelijke groeten,

André Vergeer.

NB. Ik plaats deze open brief ook op klokkenluideronline.is en – voor de gewiste – uitzending van Zembla over de tapvervalsing in de zaak Baybasin verwijs ik naar:

De recente verklaringen van de Turkse Mustafa zijn te bekijken op de site van advocate Adele van der Plas net als het overzicht van de aangiftes tegen Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share