OPEN BRIEF AAN HERMAN BOLHAAR VAN OM

EXTRA: 21 NOVEMBER, RECHTBANK AMSTERDAM VANAF 14:00 UUR: MICHA TEGEN DE STAAT * KRIJGT MICHA ZIJN MILJOEN? U KUNT NOG ALTIJD STORTEN! * KOM MICHA ALLEMAAL STEUNEN IN DE ULTIEME DAVID VERSUS GOLIATH!

WEERZINWEKKENDE HETZE VAN JUSTITIE TEGEN MICHA MET VIER PARALLELLE STRAFZAKEN MOET STOPPEN * OM HANDELT BIJ VERVOLGINGEN MICHA NIET IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING, MAAR VANUIT EIGENBELANG EN DAT IS EEN SCHANDE * JUSTITIE PROBEERT OP KOSTEN VAN DE BURGER EEN JOURNALIST EN CONTROLEUR UIT TE SCHAKELEN EN KAPOT TE MAKEN

Geachte heer Bolhaar,

bolhaarAl meerdere malen heb ik via uw voorlichters verzocht om een persoonlijk onderhoud waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw excuses aan mij aan te bieden alsmede een passende schadeloosstelling. Ik heb niets mogen vernemen. Wat ik wel mocht vernemen, is dat uw OM na 13 jaar terreur een einde wil maken aan de vervolging van klokkenluider Ad Bos. Ik hoop dat de terreur zijdens het OM tegen mij niet zo lang zal duren en daarom roep ik u op: stop met de paranoide en gefrustreede heksenjacht op mensen als Bos en Kat en in het verleden Fred Spijkers! Uw OM heeft thans 4 parallele strafzaken tegen mijn opgetuigd, allemaal zonder enige substantie en zonder enige feitelijke onderbouwing. Uw officieren van justitie moeten hun toevlucht nemen tot list, bedrog en intimidatie om de zaken ‘in de lucht’ te houden. Precies daarom worden ze keer op keer vernederd op zittingen en vluchten soms zelfs huilend de zittingzaal uit. Ik hoef u niet uit te leggen dat uw OM zich zelf schuldig maakt aan delicten en machtsmisbruik door een onschuldige burger die slechts zijn beroep uitoefent te terroriseren met vier strafzaken waarmee ik waarschijnlijk recordhouder ben in Nederland. Nog erger wordt het als we ons realiseren dat achter deze vervolgingen geen enkel maatschappelijk algemeen belang staat -in tegendeel, de maatschappij vraagt juist om journalisten die Justitie kritisch volgen en schandalen onthullen- maar louter een eigenbelang van uw OM en van Justitie in bredere zin. Althans, een vermeend eigenbelang, want wat u maar niet kunt en wilt begrijpen is dat een kritische, onafhankelijke journalistiek ook in uw eigen belang is en in dat van uw medewerkers en dat journalisten niet moeten worden geterroriseerd en geintimideerd, maar juist worden gestimuleerd hun werk in vrijheid te kunnen doen!

Beste Bolhaar, hoe lang nog zult gij ons geduld misbruiken (vrij naar Cicero)? Hoe lang nog geeft u uw soldaten de opdracht het leven van een onschuldig en goedwillend burger te verwoesten? Hoeveel publieke middelen -er zijn reeds miljoenen verspijkerd aan de operatie-Kat- gaat u nog aanwenden bij het najagen van uw perfide doelen? Hoeveel officieren laat u nog jankend als jakhalzen uit zittingszalen rennen omdat ze mentaal en inhoudelijk niet kunnen omgaan met leugens en listen die ze moeten toepassen in de zaken tegen Kat? Ik ga mijn advocaten in elk geval de opdracht geven een gigantische nieuwe Micha-claim in de steigers te zetten, nu tegen het OM wegens een tsunami aan onrechtmatige daden die de affaire-Oltmans doet verschrompelen tot een potje zaterdagmiddag-voetbal. De advocaten die u daarbij zullen bijstaan tref ik overigens reeds op 21 november in de reeds bestaande Micha-claim. Ik zal vriend Houtzagers reeds melden dat hij vast aan het werk kan.

Postscriptum: drie van de vier strafzaken lopen thans in hoger beroep. In alle drie sta ik zo sterk, dat de voortgang wordt gesaboteerd, uitsluitend om mij de status van veroordeelde te laten behouden. Reeds toegezegde getuigen worden niet opgeroepen. Een door het Haagse Hof verordonneerd onderzoek naar samenspanning tussen uw OM en de NOS en Elsevier wordt niet uitgevoerd. Om dit alles af te kopen, zal een groot bedrag nodig zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share