OPEN BRIEF AAN HENK KORVINUS

JUSTITIE STUURT AAN OP MOORD OP MICHA KAT * ALEX JONES IN DE VS OP DEZELFDE WIJZE GEDEMONISEERD EN BEDREIGD * JUSTITIE LIJKT TE COLLABOREREN MET CRIMINELE KRACHTEN * LEES HET ARTIKEL HIEROVER OP NIBURU * LEES OOK HET VERSLAG VAN DE RECHTZAAK TEGEN JOKE KAVIAAR

Geachte heer Korvinus,

U bent als hoofdofficier van het Haagse arrondissementsparket verantwoordelijk voor mijn vervolging in de ‘smaadzaak’ waarin Nicole Vogelenzang de zaaksofficier is. Eerder was u verantwoordelijk voor de vervolging in de ‘graffiti-zaak’ die thans in hoger beroep loopt bij het Haagse Hof. Op 19 februari is er een nieuwe inhoudelijke behandeling. Ik richt mij op deze wijze tot u omdat ik uw parket verdenk van actieve medewerking aan een complot om mij te liquideren, althans krachten op te roepen met als doel mij het leven te benemen. Dat uw parket hiermee elk recht op vervolging reeds bij voorbaat heeft verspeeld moge duidelijk zijn. Wat zijn de feiten die deze ongekende beschuldiging onderbouwen en bewijzen? Die zal ik zo noemen. Eerst wil ik u nog even in herinnering roepen wat er in Nederland gebeurde op 2 november 2004. Theo van Gogh werd vlak voor zijn dood op vergelijkbare wijze gedemoniseerd. Ik was een naaste medewerker van zijn website. Een andere naaste medewerker, Pamela Hemelrijk, werd opeens dood aangetroffen in haar bed. Weer een andere medewerker, Gregorius Nekschot, werd zo zwaar geintimideerd dat er nooit meer iets van hem is vermomen. Ben ik de volgende in deze rij en zit u namens Justitie aan de trekker?

Het OM heeft zijn trouble shooter Peter R. de Vries een campagne laten inzetten om mij te psychiatriseren en te demoniseren. Dit gebeurde nadat uw parket tevergeefs probeerde een ‘forensisch psycholoog’ op mij af te sturen. Deze ‘forensisch psycholoog’ had overigens niet mogen worden ingezet op grond van een belofte van minister Donner aan de kamer. Dat Peter R. de Vries voor het OM werkt staat vast. Hiermee is het OM verantwoordelijk voor de door De Vries ingezette hetze tegen mij. Is dat de reden dat ik geen enkele reactie van uw kant heb mogen ontvangen op mijn aangifte tegen De Vries? Wel reactie heb ik mogen ontvangen op mijn aangifte tegen advocaat Y. Moszkowicz. U heeft die doorgestuurd naar het Arrondissement Midden Nederland. Moszkowicz heeft als aangever in mijn zaak samengespannen met de zaaksofficier in pogingen mij gedetineerd te krijgen, heeft mij geintimideerd op de Haagse rechtbank en roept thans op mij te vermoorden via een website van een bevriende client van hem. Bij de betreffende artikelen is een foto geplaatst van de vermoorde Theo van Gogh. Op de website Foknieuws wordt opgeroepen mij ‘een nekschot te geven’. Zowel uit de schijnbaar actieve betrokkenheid van Justitie bij de inzet van Peter R. de Vries tegen mij als uit uw weigering hem en andere bedreigers die zonder enige twijfel strafwaardig handelen te vervolgen, kan en moet ik concluderen dat uw parket deel uitmaakt van een misdadige samenzwering tegen mijn persoon met als doel mij van het leven te beroven.

Het laatste duwtje om mij met deze brief tot u te wenden komt uit de VS. Daar immers blijkt de populaire alternatieve journalist Alex Jones op precies dezelfde wijze te worden ‘behandeld’ als ik. Hieruit blijkt eens te meer dat er sprake is van een wereldwijde beweging gericht tegen de vrije journalistiek en de vrijheid van meningsuiting zoals overigens reeds blijkt uit het genoemde lot van Van Gogh, Hemelrijk en Nekschot. Waar u en uw ‘vrienden’ mij ongestraft mogen bedreigen met de dood en mogen oproepen tot moord tegen mij, wordt ik vervolgd omdat ik heb geschreven dat een journalist van de NOS mij een boekje heeft gegeven.

Ik verzoek u de vervolgingen tegen mij te laten vallen en daarentegen over te gaan tot de vervolging van de bedreigers tegen mij. Dit zou passen bij de lijn van wat er tot nu toe met andere partijen is gebeurd die de aanval op mij hebben geopend (Hans Westenberg, oud Fortis-voorzitter Maurice Lippens): zij staan thans zelf voor de strafrechter. Dit zou in elk geval ook moeten gebeuren met Peter R. de Vries en de websites Camilieri en Foknieuws.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share