OPEN BRIEF AAN GERLOF LEISTRA, ELSEVIER

EERSTE OPEN BRIEF VAN MICHA KAT AAN DE AANGEVERS IN DE STRAFZAAK WAARVOOR HIJ BIJNA 4 MAANDEN HEEFT GEZETEN

VAATSTRA-THRILLER NOG NIET TEN EINDE MET ‘VEROORDELING’ JASPER S. * CRUCIALE VRAGEN AAN GERLOF LEISTRA OVER INEZ VAN KORLAAR * IS LEISTRA EEN ‘GEHEIM AGENT’ VAN DE JUSTITIELE MAFIA?

Beste Gerlof,

Afgelopen weekeinde heb ik de zogeheten ‘supergetuige’ mogen spreken. Dat is de advocate die mijn bron is voor mijn bewering dat jij aanwezig bent geweest bij de moord op Marianne Vaatstra. Tijdens deze ontmoeting herhaalde en bevestigde zij haar verklaring over jou en vulde deze nog aan met de mededeling dat jij aanwezig bent geweest bij meer rituele en satanische moordpartijen. Ongeveer twee jaar geleden deed jij aangifte tegen mij wegens de betreffende publicaties. Niet tegen mijn bron -die jou met naam en toenaam bekend is en die jij meermalen hebt gesproken, een nicht van haar werkt bij jou bij Elsevier, daarover later meer- maar alleen tegen mij. Dat is een merkwaardige figuur. Nog merkwaardiger wordt het, toen bleek dat jouw nieuwsmedium Elsevier reeds enkele uren na mijn arrestatie op Schiphol april vorig jaar bleek te beschikken over gedetailleerde informatie uit mijn strafdossier en deze informatie ook publiceerde. Het Haagse Hof heeft recent gelast dat onderzoek plaatsvindt naar de vraag hoe Elsevier op dat moment aan die informatie kon komen, zulks temeer daar Elsevier als aangever partij is in de strafzaak. Begin maart van dit jaar heeft de Haagse rechtbank mij veroordeeld inzake de publicaties over jou. Mede als gevolg van die veroordeling heb ik maanden doorgebracht in huizen van bewaring. Echter, geheel in strijd met de feiten stelde de rechtbank dat ik ‘mijn beweringen op geen enkele wijze heb onderbouwd’: het bestaan van de ‘supergetuige’ werd compleet genegeerd. Vandaar dat de zaak thans wordt behandeld in hoger beroep. Begrijp me goed: het gaat hier niet om de vraag of jij daadwerkelijk aanwezig bent geweest bij de moord op Marianne, maar om de vraag of ik als journalist strafbaar heb gehandeld.

Het feit dat Elsevier samen met de NOS -ook aangever in de strafzaak- reeds enkele uren na mijn arrestatie kon beschikken over het complete strafdossier en daar zijn voordeel mee deed door mij te demoniseren wijst op samenspanning tussen jou en justitie. Er is meer dat daarop wijst: jouw vriendschappelijke en zelfs intieme contacten met topmensen van Justitie, jouw wijze van berichtgeving die geheel in lijn is met de oekazes uit de Den Haag en last but not least jouw toegang tot Joris Demmink. Jij bent immers de enige journalist van Nederland die er ooit in is geslaagd Demmink te citeren, nota bene in een necrologie van een Zeeuwse pedofiel die betrokken was bij een pedo-stichting in Cambodja waarvan Demmink in het bestuur zit. Dit is allemaal behoorlijk belastend, Gerlof, temeer daar je ongetwijfeld ook weet dat Demmink zelf direct in verband wordt gebracht met de moord op Marianne. Zelfs zozeer, dat Peter R. de Vries -alles wat hij zegt wordt door jou letterlijk en zonder ook maar een snipper eigen onderzoek overgenomen- bij DWDD expliciet moest ontkennen dat de pedofiele horror-SG (vanaf 4:30, adembenemend!) betrokken was bij deze lustmoord:

Maar er is meer dat jou en Elsevier direct koppelt aan de horror-netwerken van Justitie. Zoals het bizarre apologetische commentaar van jouw hoofdredacteur A. Joustra -die Demmink ook kent- over de affaire juist op het moment van de ‘grote omslag’ in 2007 toen er een publikatie-verbod werd afgekondigd. Hier nog veel meer achtergronden over de relaties tussen Elsevier en Demmink met het artikel van Joustra. En dan nog wat: waarom schrijf jij eigenlijk nooit over de zaak-Demmink, zelfs niet als een krant als De Volkskrant met cruciale nieuwe getuigen en bewijzen komt? Waarom schrijf je niets over het bizarre feit dat de door Demmink aangekondigde ‘procedure’ tegen het AD niet wordt gevoerd? Waarom schrijf je zelfs niets over de affaires Westenberg en Kalbfleisch maar sta je wel vooraan als Micha Kat moet worden gedemoniseerd -op aanwijzing van Justitie en gevoed door informatie vanuit het OM?

Maar nu komen we op het belangrijkste punt. Zoals je weet was de ‘supergetuige’ getrouwd met een van de gebroeders-Van Korlaar die volgens haar verklaring de moord op Marianne hebben ‘georganiseerd’ in opdracht van de hoogste kringen. Zij was advocate en is na haar verklaring via een schimmige tuchtprocedure waarover niet mocht worden geschreven uit het vak gestoten, hetgeen een boost is voor haar geloofwaardigheid. Op geen enkele wijze komt de supergetuige over als gestoord, integendeel. Nu verklaarde zij dat haar nicht Inez van Korlaar bij Elsevier is komen te werken door tussenkomst van jou als bekende en ‘vaste gast’ van de familie. Ik heb nooit wederhoor kunnen toepassen bij Inez omdat zij wegdook. Later heb jij zelf verklaard dat zij ‘wordt afgeschermd’. Ik vind dat alarmerend in het licht van de hele situatie. In de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van mijn hoger beroep roep ik je met klem op op dit punt duidelijkheid te bieden.

Nogmaals: het gaat hier niet om de vraag of jij aanwezig was bij de moord op Marianne. Jij bent ook geen verdachte. Waar het hier om gaat is om de vraag of ik als journalist heb mogen opschrijven wat ik heb opgeschreven over jou en of ik daarmee al dan niet een delict heb gepleegd. Gezien alle voornoemde feiten en omstandigheden kan dat nooit het geval zijn. Jij pleegt eerder een delict als je alle beschuldigingen tegen Jasper S. een op een overneemt van Justitie en Peter R. de Vries zonder ook maar een seconde eigen onderzoek te doen en terwijl je weet/had moeten weten dat het hele Jasper-verhaal van leugens en inconsistenties aan elkaar hangt. Precies zo ben je te werk gegaan in de publikaties over mij op de site van Elsevier.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share