OP NAAR 9-28: VERBOD OP REGISTRATIE

LANDSADVOCATEN VAN PELS RIJCKEN DIE DEMMINK BIJSTAAN PROBEREN PEDO-ELEMENTEN BUITEN HET VERHOOR TE HOUDEN * HIEROVER VANDAAG EEN PROCEDURE [BACKGROUNDS] * AMSTERDAMSE HOF NU AL PARTIJDIG PRO-DEMMINK DOOR REGISTRATIE VIA CAMERA TE VERBIEDEN * PEDO-STAAT PROBEERT DE ZAAK TE MANIPULEREN DOOR TE SCHERMEN MET ‘DREIGENDE CHAOS

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 26 september 2011 9:40
Aan: [email protected]
Onderwerp: melding cameravoering wo 28 sept

Geachte medewerkers van het Hof,

Zoals besproken heden met mevr. De Vente kondigen wij hierbij aan woensdag met twee mensen namens JDTV en Klokkenluideronline aanwezig te zullen zijn met een camera bij de getuigenverhoren in het kader van de Chipshol-zaak.
Vanzelfsprekend zullen wij geen overlast veroorzaken en het verloop van de verhoren op geen enkele wijze beinvloeden.
Mochten er nog punten zijn vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk in verband met onze planning.

Met vriendelijke groet.

Micha Kat, Eric Donk
JDTV DE LEUGENS VAN DE PEDOFIEL DEMMINK MOGEN MORGEN NIET WORDEN GEFILMD OF OPGENOMEN TERWIJL HET CIRCUS DOOR ONS WORDT BETAALD! DE HELE NEDERLANDSE STAAT ZET ALLES OP ALLES DE KINDERVERKRACHTER TE HELPEN EN TE BESCHERMEN

From: “Voorlichting Hof (Amsterdam)”
To: “[email protected]

Beste mijnheer Kat,

U kunt voor het begin van de getuigenverhoren in de zaak Chipshol woensdag om half 9 kort enkel de opkomst van de raadsheer-commissaris filmen. Niet dat het een echte opkomst is, want zoals u weet zit de raadsheer-commissaris al als de anderen binnenkomen. Vervolgens moet de opnameapparatuur worden afgegeven aan de bode&beveliging. Hetzelfde geldt uiteraard voor andere media die ook komen filmen. Ik hoor graag van u de namen van de personen die komen filmen.

Bijvoorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Marjemme M. van Poelgeest

Communicatieadviseur/persvoorlichter
Afdeling communicatie
Gerechtshof Amsterdam
Tel. 020 – 541 2643

Re: melding cameravoering wo 28 sept/URGENT
Tuesday, September 27, 2011 6:14 AM
From: “micha kat”
To: “Voorlichting Hof (Amsterdam)”

Beste Marjemme,

Dank voor je email.

Ik wijs je er echter op dat het hier gaat om een openbare rechtzitting. Volgens alle geldende wet- en regelgeving op dit punt, en meer specifiek volgens de Persrichtlijn zoals die is uitgegeven door de Raad voor de Rechtspraak in 2008, mag er gewoon worden gefilmd. Tevens wijs ik op een recent pleidooi door F. Bakker, president van de Haagse rechtbank, om camera’s toe te laten en zittingen ‘integraal uit te zenden’;

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html

Dat het hier gaat om een cruciaal verhoor van eminent landelijk belang, maakt de noodzaak de zitting vast te leggen alleen maar groter.

Ik zou u dan ook met klem willen verzoeken dit ‘camera-verbod’ zo spoedig mogelijk nader te willen motiveren. Intussen overleggen wij met onze advocaten over de nu ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share