OP NAAR 9-28: RUTTE EN BEATRIX

BREAKING BREAKING: KINDERVERKRACHTINGEN KOMEN MORGEN MOGELIJK TOCH TER SPRAKE BIJ DEMMINK-VERHOOR, GROTE ESCALATIE * RUTTE EN BEATRIX ZIEN HUN PEDO-TRONEN WANKELEN EN ‘VREZEN CHAOS’ * STAAT DER NEDERLANDEN STAAT OP SPRINGEN

Steeds duidelijk wordt dat Mark Rutte en Beatrix volledig medeplichtig zijn aan de Demmink-praktijken van het verkrachten, martelen en vermoorden van duizenden kinderen per jaar alleen in Nederland. De volgende stap -en daartoe roepen wij onze lezers thans massaal op- is het benaderen van Amnesty International en Human Rights Watch. Wie kan nog wel ingrijpen, aldus de titel van deze video? JULLIE!

Kom morgen massaal naar de Prinsengracht om Joris Demmink toe te juichen! Neem bloemen mee, biedt hem messen en ijzeren spiesen en schroevendraaiers aan die hij kan gebruiken bij zijn goede diensten voor volk en vaderland, juich vooral ook de pedo-politie toe van Demmink-vriend Bernhard Welten die speciaal zijn voorbereid met man en macht uit te rukken om te kinderverkrachter in het zonnetje te zetten, vergeet ook niet de heer Demmink wat foto’s toe te werpen van kleine kinderen die hij kan gebruiken om zich tijdens de ‘ondervraging’ door zijn agent Matthijs Kaaks af te trekken:

Kaaks: meneer Demmink, we stellen het zeer op prijs dat u de tijd heeft gevonden hier aanwezig te zijn voor het beantwoorden van enkele vragen. Gezien uw drukke werkzaamheden zullen we er naar streven uw optreden zo kort mogelijk te houden. Kunt u een korte beschrijving geven van uw werkzaamheden voor zover deze de rechterlijke macht betreffen, en dan doel ik met name en specifiek op de zittende magistratuur? Maar om te beginnen: heeft u een goede reis gehad?

Demmink: Dank u zeer mr. Kaaks. De reis verliep naar omstandigheden redelijk. Bij Kaag stuitten we op een kleine file, naar ik meen veroorzaakt door wegwerkzaamheden waarover ik trouwens de verantwoordelijke minister, Melanie Schutz van Haegen, een groot compliment moet maken gezien de voortvarendheid waarmee zij als minister van Verkeer en Waterstaat omgaat met de uitdagingen rondom onze hedendaagse mobiliteit. Ook op andere punten en met name ook in haar vorige functie als staatssecretaris heeft deze dame ons land enorme diensten verricht. De heren Poot zullen mij dat ongetwijfeld kunnen en willen bevestigen. Klopt dat, Peter Poot?

Kaaks: Inderdaad, meneer Demmink, wat u zegt is helemaal juist: mijn clienten zijn inderdaad zeer te spreken over het optreden van minister Schultz van Haegen. Maar ik ben erg blij dat uw reis naar omstandigheden goed is verlopen. Herstel: redelijk. U zei toch redelijk? Griffier, kunt u even onderzoeken wat de getuige de heer Demmink zojuist precies gezegd heeft aangaande zijn reis zodat het PV van dit verhoor correct en foutloos kan worden opgemaakt hetgeen in het belang is van alle partijen?

De RC: Griffier, wat heeft de zeer geachte secretaris-generaal precies gezegd aangaande de kwaliteit van zijn reis?

De griffier: Even kijken… ik kan het zo snel niet meer nagaan, wacht… hier ergens moet het staan…

De RC: Goed, ik schors de zitting tot half twaalf om de griffier de gelegenheid te geven op te zoeken wat de heer Demmink precies heeft gezegd. of wacht, laten we dan de lunch er maar direct aan vastknopen… ik zie iedereen terug om twee uur!

Mensen, alleen jullie kunnen een einde maken aan het weerzinwekkende regime van de kinderverkrachters, van Rutte en Beatrix en van de misdadige ‘zwarte mafia’ in toga -mensen als Kaaks- die hen beschermen en faciliteren door massaal in opstand te komen! Overal in het land moeten rechtbanken worden beklad en rechters worden weggehoond en uitgejouwd! Want denk nou eens na: waarom zou Matthijs Kaaks in hemelsnaam serieuze vragen gaan stellen aan Joris Demmink als hij weet dat zijn carriere dan wordt vernietigd terwijl hij kan rekenen op ongekende rijkdommen als hij Demmink laat ontsnappen? Dat is Kaaks niet eens zozeer kwalijk te nemen alswel het hele verziekte en corrupte pedo-systeem waarvoor Demmink, Rutte en Beatrix verantwoordelijkheid dragen!

Print Friendly, PDF & Email
Share