Oorlog Joegoslavië gebaseerd op leugens

De NAVO oorlog tegen Joegoslavië was gebaseerd op leugens

door Blokhin Timur en Vukotic Iovanna

Global Research, 11 augustus 2012
Voice of Russia and Stop NATO

Duitsland voegde zich bij de oorlog tegen Joegoslavië onder het voorwendsel van gefabriceerde feiten. De sensationele bekentenis van Duitse politieman Henning Hentz die in de 90-er jaren diende in het OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) in Kosovo bevestigde dit.
De reden hiervoor is dat foto’s genomen door Hentz eind januari 1999 gebruikt werden door de toenmalige Duitse minister van defensie, Minister Rudolf Scharping, om de onmiddellijke inmenging van de NAVO in het Kosovo conflict te rechtvaardigen. Hij presenteerde de foto’s van de militanten die in Rugovo waren gedood als foto’s van onschuldige Albanese slachtoffers.

Wat gebeurde er echt in Kosovo eind januari 1999, verscheidene maanden voordat de NAVO zijn operatie tegen Joegoslavië startte?

Volgens Servische bronnen, werden meer dan twee dozijn terroristen van het Kosovo Liberation Army in Rugovo gedood, terwijl de Westerse massamedia beweerde dat tenminste negen van hen burgers waren. Met name de New York Times schreef met de verwijzing naar een plaatselijke veldcommandant dat er slechts vier KLA militanten in het dorp waren en dat hij niets wist over andere mensen. Op 29 januari was de vertegenwoordiger van de OSCE missie Henning Hentz in Rugovo. Hij vertelde zijn indruk van het bezoek aan Iovanna Vukotic, correspondente van de “Voice of Russia” die een echt beeld geeft van wat er gebeurde. Hij zei dat dit niets te maken had met het doden van Albanese burgers.

“Wij ontdekten 25 lichamen, waaronder 11 in een bus en een paar anderen dichtbij het voertuig. Verscheidene andere lichamen lagen in een schuur die werd gebruikt als garage. Het terrein rond de schuur was bedekt met sneeuw maar er waren geen sporen. Ik dacht dat de lichamen daar gebracht waren vanaf een andere locatie, en het meest waarschijnlijk, een dag voor de schermutselingen tussen de Servische politie en KLA militanten,” zei Henning Hentz.

In die tijd toonde de Duitse minister van defensie Minister Rudolf Scharping slechts een paar van de foto’s genomen door Henning Hentz en zei om de een of andere reden dat deze genomen waren door een Duitse officier. Hij negeerde opzettelijk de foto’s die duidelijk de dode lichamen van KLA militanten lieten zien. Derhalve slaagde Scharping erin om het publiek ervan te overtuigen, dat “slechteriken” ofwel Serviërs weer onschuldige Albanezen aan het vermoorden waren en een golf aan vluchtelingen veroorzaakten, aldus Hentz.

“Voor de Duitsers betekende dit dat zij voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog in een militaire operatie betrokken zouden raken. Het is mijn indruk dat de situatie in Kosovo in die tijd overdreven werd. Toen ik Kosovo bezocht, was er geen noodzaak voor de Albanezen om massaal hun huizen te verlaten. Een echte exodus begon met de aanvang van het bombarderen. Een zeer groot deel van het verslag over de situatie in Kosovo werd overdreven en was altijd tegen de Serviërs,” voegde Henning Hentz hieraan toe.

Ethnische zuivering in Kosovo werd gebruikt als een voorwendsel voor het bombarderen van Joegoslavië. En het incident in het dorp Rugovo toont wederom aan, dat de PR campagne tegen Belgrado georganiseerd was door middel van gebruikmaking van duidelijke verkeerde voorstellingen van zaken. Naar verluidt begon de NAVO te denken aan een invasie na de moord op 40 Albanese burgers in Rachak. Echter, experts die de forensische rapporten bestudeerd hebben, concludeerden, dat er geen bewijs bestond dat aantoonde dat de gedoden burgers waren en dat ze waren gedood door Servische militairen.

Deze technologie wordt zelfs nu gebruikt. Bijvoorbeeld, de foto’s genomen in Irak in 2003 worden gebruikt in nieuwsuitzendingen om het doden van Syrische burgers te tonen. Het dramatische effect wordt bereikt door fotobewerkingsprogramma’s te gebruiken. Bijvoorbeeld, een Syrisch gezin dat op straat loopt in een gewone stad, maar waar de achtergrond van de foto wordt veranderd in verwoeste gebouwen. Uiteindelijk hebben ze het noodzakelijke effect. In de 19e eeuw zei een prominente Russische gnomische dichter Kosma Proetkov: Als je het woord buffel leest op een cel van een olifant, geloof het dan alsjeblieft niet. Waarlijk, in de 19e eeuw bestond er geen high-tech om van een vlieg een olifant te maken, noch genocide van een huurmoord.

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32302

vertaald door: anti-zion2012

Print Friendly, PDF & Email
Share