Ook PVV is kalltgestellt in Demmink-zaak

deroonLaat niemand denken dat de PVV van Wilders meer durft dan schreeuwen en krijsen! * Ook de PVV ligt aan de ketting van Beatrix, Donner en Demmink! * Fractielid Raymond de Roon is de ‘verrader’ in de fractie * PVV weigert feiten te accepteren in de zaak-Demmink en de Deventer moordzaak

De PVV van Geert Wilders is voor menig Nederlander het antwoord op de verloedering en de morele ineenstorting van de ‘oude’ graai-politiek. Al maanden staat de partij bovenaan in de peilingen. De MSM en de ‘oude politiek’ weten van paniek niet meer waar ze het zoeken moeten nu de strategie van het ‘demoniseren’ (ontwikkeld door NRC Handelsblad en F. Jensma) niet meer blijkt te werken en de PVV juist alleen maar sterker lijkt te maken. Wie kan de PVV, groot geworden louter en alleen door het opzichtige falen en de ten hemel schreiende corruptie en nepotisme  van de ‘oude politiek’ -dus op geen enkele wijze door eigen kwaliteit- nog stoppen? Het antwoord hierop is kort: deze website! Zoals altijd komt Klokkenluideronline niet met gratuite ‘analyses’ van ‘deskundigen’ en ‘politicologen’ zoals tal van andere websites, maar met harde feiten! En deze feiten leren ons het volgende: de PVV is in de kern net zo rot en corrupt als de ‘oude’ partijen en speelt de meest smerige politieke spelletjes evengoed mee als de ‘oude’ partijen die het zegt te bestrijden! De meest gecorrumpeerde PVV’er die als het ware de ‘brug’ slaat tussen de PVV en de ‘oude politiek’ en zorgt dat Wilders cs. gewoon in het politiek correcte spoor blijven lopen van Beatrix, Donner en Demmink is Raymond de Roon, woordvoerder (ondermeer) Justitie. Wat wil je ook: de man is officier van justitie geweest en advocaat-generaal!  Dan ben je zo ‘verDemminkt’ dat je op z’n best nog net niet zelf kinderen gaat misbruiken, al scheelt dat in het geval van de Roon maar weinig. Heel weinig. Kijk hier eens hoe De Roon reageert op de zaak-Demmink als hij daarop door een verontruste burger wordt aangesproken! In essentie is deze reactie een exacte replica van die van de SP en Krista van Velzen!

pvvGeachte heer de Roon,

Gisteravond hebben mijn echtgenote en ik jullie bijeenkomst in Rotterdam bezocht. We waren al eerder aanwezig op de bijeenkomst in Waddinxveen en dit keer was de sfeer buiten de zaal gelukkig een stuk minder grimmig. Deze keer was er geen anti-beweging gemobiliseerd. We gaan vooruit (in Waddinxveen was het al donker buiten en dat hielp ook niet). Voor mij is dit een teken dat men begint te beseffen dat de demonisering van uw partij slechts averechts werkt, hoewel het te vroeg is om te concluderen dat men zich overgegeven heeft. Gisterenavond kwam er een vraag vanuit de zaal (niet van mij, noch van mijn echtgenote) over Joris Demmink, de Secretaris Generaal van Justitie.
Die vraag beantwoordde u, als ik het wel heb, zo ongeveer met “Er zijn geen concrete bewijzen tegen de man en zo lang er geen bewijzen boven tafel komen kunnen we niets doen.”

Dat vond ik een nogal onbevredigend antwoord, want er zijn misschien geen bewijzen: er zijn wél een verontrustend aantal aanwijzingen en er is een aantal maal aangifte tegen Demmink gedaan.. Aanwijzingen die het Openbaar Ministerie weigert te onderzoeken en aangiften die de politie weigert in behandeling te nemen. Wat er waar is van datgene waarvan Demmink wordt beschuldigd weet ik niet, maar het lijkt me onwenselijk dat dit soort verhalen rondzingen en dat er onduidelijkheid bestaat over deze kwestie gezien de politieke lading. Complotheoretici hebben de neiging om het feit dat men niet naar hen luistert als een bewijs van hun gelijk te zien. Een bewijs van juistheid van de aantijgingen is het natuurlijk niet, maar de oorverdovende stilte van de kant van de beschuldigde is toch op zijn minst een beetje vreemd.

Vergelijk die stilte eens met het lawaai dat Balkenende maakte over een onnozel (zij het briljant geschreven) satirisch stukje van Jaffe Vink in Opinio: ‘Balkenende’: islam is het probleem Balkenende verloor een rechtszaak, wilde doorprocederen, maar zag er uiteindelijk maar vanaf omdat Opinio ter ziele was gegaan.
Balkenende staakt bodemprocedure tegen Opinio http://www.elsevier.nl/web/10202832/Nie … Opinio.htm

Wat een commotie om een hoax! Alleen al bij het lezen van het simpele zinnetje: “er is een groot probleem – en daarom zeg ik: we hebben het helemaal niet goed gedaan. Ik betrek dat ook op mezelf: ik heb het niet goed gedaan.” wordt klaarhelder dat het om een pastiche gaat, want zoiets zou Balkenende nooit zeggen.

demmink3Maar nu de S.G. belasterd wordt – en niet voor het minste – heerst er een ijzingwekkende stilte bij vrijwel iedereen: bij de (papieren) pers, bij de overheid, bij de regering, bij de SP (Krista van Velzen en Jan de Wit beloofden de zaak op te pakken maar deden er vervolgens niets mee) bij de overige politieke partijen en ook bij u. De parallel met uw fractievoorzitter dringt zich op: ook Geert Wilders praat tegen dovemansoren als hij de islamisering van de samenleving en het Eurabia-complot aankaart.

Maar behalve een parallel zijn er ook raakvlakken: als de beschuldigingen juist zijn is de S.G. namelijk chantabel en daarmee de overheid. Dan zit heel Nederland in de zak van de Turken. Hoe kan de islamisering nu tot staan gebracht worden en Turkije buiten de EU gehouden worden als de Turken Nederland naar believen kunnen afpersen? Bovendien zit er op dit moment een Turk waarschijnlijk onschuldig een levenslange gevangenisstraf uit: Baybasin.

Hoe kan het dat deze zaak voortrot? Is het dossier werkelijk te heet om aan te pakken? Tekent elke parlementariër die wil weten of er inderdaad ‘geen spoor van rook, laat staan vuur’ is (zoals P.H. Donner de Tweede Kamer bezwoer in zijn vorige functie van minister van justitie) zijn (politieke) doodvonnis?

Hoe weerzinwekkender het item, des te meer mensen geneigd zijn om het voor hun eigen gemoedsrust uit hun gedachten te bannen. Dat geldt voor de affaire Demmink en dat geldt voor de islam. De waarheid is soms te grotesk om te bevatten. Waar het de islam betreft zijn de feiten bekend en onweerlegbaar (hoewel men het steeds probeert te ontkennen). Waar het Demmink betreft moeten de vermoedens nog bewezen worden.
Beide dossiers kunnen leiden tot de ondergang van Nederland als er geen actie ondernomen wordt. Voor wat betreft de islam verricht de PVV goed werk. Maar hoe zit het met de laatste?

Met vriendelijke groeten,
F.Vogelpest

PS: ik ben uitgegaan van een globale kennis van de zaak Demmink bij u (u heeft er kamervragen over gesteld).

Hieronder het antwoord van Raymond de Roon:

Geachte heer Vogelpest,

dank voor uw e-mail en uw belangstelling. Helaas heeft het onwenselijk lang geduurd, voor ik u kon beantwoorden. Dat spijt me.

Indien er aangiften zijn gedaan die niet in behandeling worden genomen, kan de aangever daarover een klacht indienen bij het Gerechtshof. De rechters kunnen namelijk een opdracht geven aan het Openbaar Ministerie om wel een vervolging in te stellen. Ik ken het dossier Demmink tamelijk goed, maar ook in de politiek geldt: we moeten feiten hebben. Geen “beweringen” maar “harde feiten”.  De onderzochte
beweringen hebben tot nu toe geen vaststaande feiten opgeleverd.

We verliezen de zaak overigens niet uit het oog: zodra er feiten naar voren komen, zullen we daar iets mee doen.

Met vriendelijke groet,

Raymond de Roon
Justitiewoordvoerder PVV-fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hieronder de reactie op dit antwoord van de Roon van F. Vogelpest:

Geachte heer de Roon,

Dank u voor uw antwoord.
Blijkbaar bent u met het Openbaar Ministerie van mening dat feiten die terzijde worden geschoven, waar niet naar wordt gekeken, bewijsstukken die men weigert in te zien, geen feiten zijn.

Tja, dan houdt het op…

Met vriendelijke groeten,
F. Vogelpest

Eerder gaf de PVV reeds blijk van eenzelfde houding (Justitie blijven beschermen, ook al daar de meest weerzinwekkende delicten worden gepleegd en cruciale processtukken worden vervalst) in de schrijfproeven-affaire in de Deventer moordzaak. Raymond de Roon stelde hierover weliswaar enige kamervragen, maar die worden bewust zo geformuleerd en zo getimed dat ze reeds geneutraliseerd zijn nog voor ze zijn gesteld.  Bovendien wordt er geen enkel vervolg aan deze vragen gegeven als blijkt dat ze zaak meer en meer gaat stinken en de bewijzen van crimineel gedrag door de overheid zich verder opstapelen. Op exact dezelfde wijze opereerde de ‘mol’ de Roon in de zaak-Demmink. Hiermee pleegt de PVV in feite nog veel smeriger kiezersbedrog dan PvdA, CDA en VVD die tenmiste duidelijk laten merken dat ze het fantastisch vinden dat de hoogste man op Justitie jaar in jaar uit kinderen verkracht, althans niet de suggestie willen wekken dat ze de zaak-Demmink gaan aanpakken.

Print Friendly, PDF & Email
Share