OOK GEEN ADVOCAAT VOOR SPENDLOVE

DE ADVOCATUUR IS COMPLEET VERZIEKT EN CORRUPT * NEEM NOOIT EEN ADVOCAAT! VERTROUW ZE NIET! * GEERT-JAN KNOOPS VERRAADT ERNEST LOUWES * DE HELE STRAFADVOCATUUR IS EEN MEGA-ZWENDEL, MAAR IN HET CIVIELE RECHT IS HET NOG ERGER

WE WETEN HET AL VANAF 1940: EEN TOGA OF EEN BRUIN HEMD, HET IS OM HET EVEN

Natuurlijk, er zijn altijd nog een paar ‘witte raven’ over. Zoals de strafadvocate van Danny Spendlove, Eshter Vroegh. Wij spraken haar vorige week over de zaak-Spendlove [backgrounds] die direct is verbonden met de Justitiele pedo-netwerken en Joris Demmink [weer backgrounds]. Vroegh vertelde volledig op de hoogte te zijn van de mogelijke Demmink-aspecten van de zaak. Over de aangifte die ze deed tegen het NFI en de ‘top van het OM’ wegens het op basis van leugens kapot maken van haar client maakt ze zich geen enkele illusie. Ze vertelde daar overigens bij dat het ‘helemaal niet goed gaat’ met Spendlove die zij omschrijft als een ‘wat naieve techneut’ die ‘compleet is verbijsterd’ door de tsunami aan stront, leugens en kwaadwillendheid die het OM over hem uitstort louter en alleen omdat hij de pedofielen en kindermoordenaars in toga voor de voeten is gaan lopen. Maar hij krijgt volgens Vroegh gelukkig ook heel veel steun, zeker na de publicatie over zijn zaak in Panorama [pdf]. Anyway, op een gegeven moment vroeg ik Vroegh of zij niet heeft gedacht aan een civiele claim tegen Justitie.

“Natuurlijk wel” zei ze. “Ik zou niets liever zien. Maar geen advocaat is bereid deze zaak op te pakken.” Laat u de gruwel van die laatste zin eens goed tot u doordringen, mensen…. Het gaat hier om een 100% winnende zaak waarin het bedrog van Justitie vast ligt en overdadig is gedocumenteerd! Maar toch wil geen advocaat deze voorzet inkoppen! Financiele argumenten kunnen geen rol spelen, want volgens de regelen der kunst en de jurisprudentie stevent Spendlove af om meerdere miljoenen smartengeld. Voor de ware reden van dit nazi-gedrag van de toga’s hoeven we slechts de volgende feiten in ogenschouw te nemen:

Micha Kat vindt geen advocaat voor zijn claim tegen Hans Westenberg die zou moeten leiden tot een schadevergoeding van een miljoen. Matthijs Kaaks [VIDEO BEERPUT BOEKX] en ook Marjolein Vissers draaiden zich met list en leugens onder deze zaak uit.

Geert-Jan Knoops verraadt zijn client Ernest Louwes door afstand te nemen van het boek van Ton Derksen over de leugens en manipulaties door Justitie en zal -dat voorspellen wij- geen tweede herzieningsverzoek indienen omdat hem dat is verboden door de zwarte mafia.

Diezelfde Marjolein Vissers en haar zoon Yehudi Moszkowicz schoppen hun client Robert Horchner de drek in omdat hij een te sterke zaak heeft tegen opnieuw het liegende en bedriegende Justitie-pedobolwerk.

Richard Korver loodst samen met het kantoor Anker & Anker de pedo-rechtsgang rond Robert M. in ‘veilige haven’ in opdracht van Joris Demmink en de zwarte mafia.

Marielle van Essen zorgt er in opdracht van Beatrix voor dat haar client Erwin Lensink de rest van zijn leven in een gekkenhuis wordt opgesloten.

Stijn Franken faalt op ontluisterende wijze in de zaak-Lucia en durft het Haagse Hof niet te wraken ondanks evidente en misdadige partijdigheid. Een van de grootste tragedies in de Lucia-zaak is dat haar redding niet kwam van de kant van de advocatuur zoals zou hebben gemoeten, maar vanuit een eenzame gepensioneerde wetenschapper die een boek schreef.

Matthijs ‘Lucia de Berk‘ Kaaks maakt van de ‘ondervraging’ van Joris Demmink tijdens de Chipshol-verhoren een farce omdat zijn opdracht is: voorkom elke vorm van schade aan de zwarte mafia.

Zelfs van de claim-zaak van advocaat Hugo Smit die drie miljoen Euro eiste als gevolg van de manipulaties van Hans Westenberg en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is niets meer vernomen. Zonder enige twijfel is ook zijn advocaat getrakteerd op ‘nieuwe instructies’ van de zwarte mafia.

Van de meer dan tien advocaten die Edwin de Roy van Zuydewijn heeft ingeschakeld in zijn strijd tegen Oranje is er geen enkele geweest die een handeling van betekenis heeft willen verrichten. Zelfs was er geen advocaat bereid De Telegraaf te dagvaarden die Edwin kapot heeft geschreven via honderden geheel verzonnen artikelen.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Heeft Fred Spijkers ooit een goede advocaat gehad? Nee; zijn zaak is met name gedragen door de journalistiek die destijds nog bereid was en in staat de waarheid te brengen -waarbij overigens het mafia-kantoor van Matthijs Kaaks er alles aan deed de journalistiek het zwijgen op te leggen. Is er ooit een advocaat bereid geweest daadwerkelijk op te treden voor een misbruikt kind tegen Justitie of de Katholieke Kerk? In Amsterdam heeft advocaat A. Bierenbroodspot deze handschoen opgenomen. Weer een eenzame witte raaf die binnen de Nazi-Balie wordt uitgelachen en binnenkort ook wel een ‘bezoekje’ kan verwachten van mannen met hoeden die hem ‘komen uitleggen’ hoe deze zaak verder ‘moet worden voortgezet’ net als het geval was bij advocaat Peter Nicolai die optrad voor Edwin. De pedo-mafia zelf heeft overigens geen enkele moeite advocaten ‘van naam en faam’ te vinden zoals het Argusoog-platform recent nog meemaakte toen het namens twee misbruik-pleegouders werd gedagvaard door het kantoor Dirkzwager. Nu bijt Danny Spendlove dus is het stinkende zand van de totaal corrupte Nederlandse pseudo-rechtstaat waarbij hij na te zijn gecriminaliseerd en gesloopt door Justitie nu ook te pletter loopt tegen de muren van ’s lands Nazi-advocatuur. Hierin fladderen weliswaar nog enkele witte raven rond, maar die kunnen natuurlijk niets bereiken in een omgeving die wordt beheerst door kinderverkrachters en waarin de media inmiddels geheel en al door deze criminelen wordt aangestuurd.

Waarom weigeren strafadvocaten civiele zaken te voeren? Is dit een ‘geheime wet’ binnen de zwarte mafia?
Hierbij moet overigens worden aangetekend, dat Esther Vroegh natuurlijk zelf ook een civiele zaak kan opstarten ook al is zij dan strafadvocaat. Het heeft me altijd verbaasd, de weigering van een strafadvocaat zich in te laten met civiele zaken, ook en zelfs als deze direct voortvloeien uit de strafzaak. Hetzelfde speelt met mijn strafadvocaat Gerard van der Meer die niet het civiele KG wilde doen over de toelating van onze camera bij onze strafzaak. Als het in het directe belang is van hun straf-client zo’n zaak te gaan voeren en als bovendien geen civiele advocaat kan worden gevonden die de klus wil klaren, zijn strafadvocaten volgens mij zelfs verplicht zo’n civiele zaak in de stijgers te zetten op straffe van een tuchtrechtelijke sanctie. Maar goed, dat is de theorie. Maar door deze weigering wordt de toegang tot het recht wel compleet gesaboteerd. Ga maar na: het strafrecht wordt volledig gecontroleerd door het OM dat lastige zaken -Spendlove, Demmink- gewoon in de prullenbak gooit. Doe je niets tegen. Maar het civiele recht wordt ook volledig gecontroleerd doordat advocaten simpelweg weigeren een zaak aan te nemen! Micha Kat heeft op basis van art. 13 Advocatenwet -een rechtzoekende krijgt een advocaat toegewezen als hij er zelf geen kan vinden- twee advocaten gevonden die hem zouden bijstaan in een KG tegen de Haagse rechtbank om het toelaten van zijn camera maar op dit punt is al maanden niets meer vernomen. De ‘escape’ binnen het strafrecht is art. 12 Strafvordering -het beroep tegen een sepot door het OM- maar in die gevallen staat de corrupte rechterlijke macht klaar het bommetje onschadelijk te maken, net als bij de civiele zaken tegen ‘de macht’ die het onverhoopt toch nog tot een behandeling weten te brengen. Conclusie: het systeem zit dicht, potdicht.

De tragiek wordt helemaal eindeloos als we constateren dat de clienten van de corrupte advocaten in de regel zo zijn gebrainwashed en worden bedrogen dat ze hun advocaten op handen dragen ook als zij linea recta worden afgevoerd naar de hel! Denk aan Erwin Lensink die geen kwaad woord wil horen over Marielle van Essen en aan Lucia de Berk die ‘haar Stijn’ op handen heeft gedragen. Op werkelijk walgelijke wijze maken de toga’s hierbij misbruik van de ook in sociale zin kwetsbare en zelfs vaak hopeloze positie van hun clienten door ze te misleiden en te chanteren met een sluier van ‘warmte’ en ‘vriendschap’ terwijl ze deze clienten in werkelijkheid met een glimlach opvoeren aan het Justitie-monster een aan Joris Demmink! Ja mensen, de waarheid is vaak bikkelhard! Veritas dura, des veritas! Advocaten moeten dus worden gemeden als melaatsen. Dit ondanks de enkele witte raven, want ook zij kunnen niets meer beginnen. Onze rechtstaat is verworden tot en nachtmerrie.

Print Friendly, PDF & Email
Share