Ontvangstbevestiging na dikke maand

ALARMERENDE ONTWIKKELINGEN VAN HET POLITIE-FRONT * AANGIFTE TEGEN KORPS HAAGLANDEN IN BEHANDELING GENOMEN * STEUN ONS IN ONZE STRIJD EN STORT EEN BEDRAG OP DE REKENING VAN ONZE STICHTING

Na meer dan een maand kreeg Micha Kat op 15 juni antwoord op zijn brief aan hoofdcommissaris Welten van 14 mei over de ongekende en nooit eerder vertoonde intimidaties en provocaties door het Amsterdamse korps aan zijn adres. Het antwoord betrof niet meer dan een ontvangstbevestiging en bevat tevens de zin: ik neem uw brief in behandeling en verwacht u spoedig te kunnen berichten. Indien ik aanvullende informatie nodig heb, zal ik contact met u opnemen. Maar een ding is opvallend aan de brief. Zeer opvallend.

Hij is namelijk niet ondertekend door Welten of door zijn afdeling Communicatie, maar door mw. mr. S. Filali van het Bureau Juridische Zaken! Dat betekent dat het korps mijn brief ziet als een mogelijke liability enb zich reeds nu bezig is ‘juridisch voor te bereiden’. Anders gesteld: dat deze brief wordt behandeld door het Bureau JuZa kan worden gezien als een verkapte schuldbekentenis door het korps, alsof ik een klant ben van een autofabriek die deze fabriek aanschrijft omdat mijn familie is verongelukt door een falend remsysteem. Zo’n brief wordt door de autofabriek ook behandeld door de huis-juristen die als het echt moeilijk wordt een extern advocatenkantoor inschakelen om het echte vuile werk te laten opknappen.

Maar er is meer, opnieuw. Op 14 juni waren we opnieuw te vinden op de Elandsgracht, en wel om te vragen waarom we geen antwoord krijgen van Welten -een dag later kwam voornoemde brief binnen. Bij die gelegenheid voerden we een gesprek met iemand van de afdeling Communicatie en deze gaf reeds aan dat de kwestie in behandeling is bij het bureau JuZa. We vroegen deze waarom Welten de brief niet zelf beantwoordt. Hierop zei deze diender: “Wegens bijzondere omstandigheden” “Wat zijn die omstandigheden dan?” “Daar kan ik geen mededelingen over doen.” Dit staat opnieuw allemaal op film. We herinneren ons de motor-agent die ons arresteerde voor het kantoor van Korver & Van Essen en die melding maakte van ‘bepaalde krachten binnen justitie’ die dit zouden eisen. Enige uren later betrapten we de agent op het bureau Prinsengracht die met Justitie (Joesoef Djamil?) zat te bellen en aanbood ‘creatief te gaaan’ tegen Micha Kat. Dat zijn de feiten en we kunnen het allemaal bewijzen. We kunnen ons voorstellen dat het korps een batterij juristen nodig heeft om zich in dit moeras nog even staande te kunnen houden. Sturen ze binnenkort de killer cop op ons af, die van Michael Koomen?

In een parallele ontwikkeling kunnen we melden dat onze aangifte tegen het korps Haaglanden op grond van de gebeurtenissen op 11-2-11 namens meerdere (acht) ‘slachtoffers’ in behandeling wordt genomen door het Haagse parket. mw. S. Sambo schrijft ons op 8 juni: Op dit moment is een orienterend onderzoek ingesteld van de aangiftes.

Print Friendly, PDF & Email
Share