Ontbreken waarheidsvinding BJZ onwettig

Ingezonden door Jeroen de Kreek

Uit diverse rapporten van de Nationale ombudsman en eigen verklaringen van Bureau Jeugdzorg (BJZ), Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), blijkt dat BJZ, de Raad en het AMK zorgmeldingen in de zin van artikel 2J Wet op de Jeugdzorg (WJZ) niet op waarheid toetsen. Omdat artikel 2J WJZ eist dat er sprake is van een redelijk vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging van de gezonde én veilige ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid door één van de risico’s als bedoeld in dat artikel, is dit chronische gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ, de Raad en het AMK in strijd met de letter en de geest van de wet.

Uit een drietal uitspraken van de Nationale ombudsman uit 2011 blijkt onloochenbaar dat BJZ, en de Raad en het AMK weten dat zij niet aan waarheidsvinding doen. Een problematische situatie omdat de kinderrechters die verzoeken van de Raad ten behoeve van BJZ te behandelen krijgen de zaken in enkelvoudige kamers achter gesloten deuren behandelen en daarbij géén onderzoeksrechter zijn zoals een rechter commissaris of een rechter in strafzaken. Kinderrechters zijn relatief lijdelijk en vertrouwen in grote mate op de adviezen en rapportages van de Raad, BJZ en het AMK. De Raad is immers de Raad van bescherming en niet de Raad van gebrek aan waarheidsvinding.

Gezien de wettelijke taak van de Raad bevreemd het dat de Raad deze problematiek niet ambtshalve aan de orde stelt en hoog op de politieke agenda zet en ondanks de afwezigheid van waarheidsvinding bij de eigen organisatie, uit huis plaatsingen en onder toezicht stellingen blijft aanvragen bij kinderrechters. Methoden en middelen die door BJZ en de Raad en het AMK worden ingezet zijn vergelijkbaar met strafrechtelijke methoden en middelen. Niet zelden wordt de sterke arm ingezet om jeugdigen met veel machtsvertoon bij ouders weg te halen en in handen van BJZ te plaatsen.

Wanneer een verdachte van strafbare feiten iets dergelijks overkomt terwijl politie en justitie niet aan waarheidsvinding doen is het huis te klein, bij BJZ en de Raad en het AMK is deze inbreuk op de rechten van mensen voor advocaten niet standaard aanleiding om schande te spreken. De volgende drie rapporten van de Nationale ombudsman horen ‘by default’ opgenomen te zijn in het repertoire wat advocaten tot de beschikking hebben bij en tijdens het behartigen van de belangen van jeugdigen en ouders indien zij geconfronteerd worden met enige bemoeienis van BJZ, de Raad of het AMK met het gezin:

Rapportnummer: 2011/015 van 17 januari 2011:

In overweging 1 staat:


Van Bureau Jeugdzorg kan immers niet worden verwacht dat er aan waarheidsvinding wordt gedaan, aldus de directie
 

In overweging 5 met de zienswijze va BJZ staat:
 

Bovendien doet de Raad niet aan waarheidsvinding.
 

In de aanbeveling van de Nationale ombudsman staat:


De stelling van de Raad voor de Kinderbescherming of van Bureau Jeugdzorg dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, is geen vrijbrief om de mening van één van de strijdende partijen zonder verifiëring in de rapportages op te nemen.


Rapport: 2011/126 van 12 april 2011:

 

In overweging 7 staat:

 

Het AMK doet volgens haar niet aan waarheidsvinding.


In overweging 15 staat:

 

De toenmalige directeur benadrukte dat het AMK niet aan waarheidsvinding doet.


In overweging 25 staat:

 

De stelling van de directeur dat BJZ niet aan waarheidsvinding doet is geen vrijbrief om een verklaring van één van de ouders zonder verifiëring als feit in een rapportage op te nemen.


Rapport: 2011/128 van 21 april 2011 (2011/128):

 

In overweging 5 als visie van de Raad voor de Kinderbescherming:
 

De Raad doet niet aan waarheidsvinding

 

In overweging 7 staat:
 

De Raad daarentegen heeft laten weten dat zij zelf niet aan waarheidsvinding doen
 

In overweging 8 staat:


De Nationale ombudsman heeft ook in eerdere rapporten (waaronder rapport 2011/015: Nationale ombudsman) voorop gesteld dat de stelling van onder andere de Raad, dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, geen vrijbrief is om de mening van één van de strijdende partijen zonder verifiëring in de rapportages op te nemen.
 

Op grond van bovenstaande feiten waarbij uit eigen verklaringen van  BJZ en de Raad en het AMK blijkt dat zij zich bewust zijn dat zij niet aan waarheidsvinding doen, is de redelijke conclusie gerechtvaardigd dat de wijze waarop deze organisaties zich in de samenleving manifesteren onwetmatig en derhalve ter ene male onwenselijk is. Duizenden jeugdigen en ouders hebben maatregelen opgelegd gekregen waarvan door het ontbreken van waarheidsvinding niet gezegd kan worden dat deze maatregelen terecht zijn opgelegd of uitgevoerd.  De ervaring met BJZ en de Raad en het AMK is dat deze organisaties zich niks aantrekken van het eigen gebrek aan waarheidsvinding en op basis van horen zeggen verklaringen jeugdigen en ouders voortgaand in problemen brengen, om daar zelf van te profiteren.

Er gaan miljarden om in de jeugdzorg waarbij op basis van het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ en de Raad en het AMK met zekerheid vast te stellen is dat elke euro besteed wordt aan een corrupt systeem waar jeugdigen in het algemeen géén belang bij hebben. De jeugd is de toekomst. Door het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ en de Raad en het AMK is elke euro aan deze organisaties besteedt een investering in een onzekere toekomst met jong volwassenen die op enigerlei wijze getraumatiseerd zijn door hun ervaringen met BJZ, de Raad of het AMK.
 

LEES OOK:

REGERING FINANCIERT KINDERMISHANDELING

VERMISSING ANNE-MARIE NIENHUIS

DE PEDO DATABANK

ZIT DEMMINK ACHTER RECTIFICATIE ?

VAN BEN VD BRINK KUNNEN WE VEEL LEREN

OPROEP: BEVRIJD DE GEVANGEN KINDEREN

DE WRAAK VAN EEN RECHTBANK

VADER CLAIMT MILJOEN BIJ JEUGDZORG

Print Friendly, PDF & Email
Share