OM VERKRACHT RECHTSTAAT VERDER

UPDATE: WESTENBERG SPEELT HOOGSTE LEUGEN-KAART: “IK HEB NIET GEBELD MET HUGO SMIT” * MAAR OM ACHT MEINEED OVER BELLEN WETTIG EN OVERTUIGEND BEWEZEN * BIJ VASTSTELLEN MEINEED OVER BELLEN HEEFT MICHA ZIJN SCHADECLAIM BINNEN

KLOKKENLUIDER VAN DER TOGT VOLLEDIG AFGEBRAND; OM VINDT HAAR ‘GELOOFWAARDIG’ MAAR VERWERPT HAAR VERKLARING

In een historische wanvertoning van zwendel, bedrog en klassenjustitie heeft het OM vandaag slechts voorwaardelijke gevangenisstraffen geeist tegen de twee Haagse meineedrechters. Om nog een extra zout in de wonden van de rechtstaat te wrijven werd hierbij als argument gebruikt dat ook een meineed-plegende politieagent niet de cel in hoefde (vermoedelijk is hier gedoeld op de killer cop.) Het OM maakte een hele vertoning van de ‘bewezen meineden’ op de ondergeschikte onderdelen (de vriendschap en het bellen van Westenberg) maar eiste vrijspraak voor de kern van de zaak: de samenspanning tegen Chipshol. Bij een onderbreking sprak Micha Kat OvJ F. Van Veggel aan op de wijze waarop deze de rechtstaat verkrachtte. Hierop antwoordde de OvJ dat hij de politie zou vragen Kat uit de zaal te laten verwijderen als hij zich nogmaals tot hem zou wenden. De verdediging van de meineed-rechters kreeg uren de ruimte te pleiten. Opvallend was dat Stijn Franken, de advocaat van Westenberg, opnieuw bestreed dat zijn client heeft gebeld met Hugo Smit. Alle verklaringen dienaangaande werden weggezet als ‘onbetrouwbaar’ en zelfs verklaringen van Micha Kat werden ingezet om de geloofwaardigheid van Smit te ondermijnen. Eerder al was de klokkenluider, ex-griffier Van der Togt, afgeserveerd net als de ex-vrouw van Kalbfleisch.

Het OM noemde de verklaring van Van der Togt weliswaar ‘geloofwaardig’ maar verwierp deze toch ‘wegens gebrek aan steunbewijs’. Hiermee voltrekt zich een drama voor deze vrouw -en voor alle mogelijke toekomstige klokkenluiders in Nederland-: ze gaat er persoonlijk aan onderdoor zonder dat haar verklaring wordt overgenomen. Het OM eiste dan ook vrijspraak voor de meineed-aanklacht over het samenspannen tussen Westenberg en Kalbfleisch over de Chipshol-zaak waarmee de angel uit de strafzaak werd getrokken.

Print Friendly, PDF & Email
Share