OM onderzoekt kindermisbruik Justitie

samsongeerlingsIs dit serieus bedoeld of een macabere provocatie van Joris Demmink die het steeds benauwder krijgt?* OM steeds verder in het nauw inzake betrokkenheid Harm Brouwer bij zaak-Vaatstra

Een ongekende provocatie. Anders is het eigenlijk niet te noemen, het nieuws dat voormalig PG Rieke Samson-Geerlings (foto) een onderzoek gaat leiden naar kindermisbruik in de jaren vijftig en zestig van kinderen die onder toezicht stonden van Kinderbescherming (Justitie). En dat daags na de plaatsing van een advertentie in NRC Handelsblad waarin aandacht wordt gevraagd voor het kindermisbruik door de hoogste ambtenaar op Justitie, Joris Demmink, de man die het OM aanstuurt! Hier is geen sprake meer van een ‘doofpotonderzoek’ maar van iets geheel nieuws waar nog een naam voor moet worden bedacht, zo van: Hermann Goering leidt onderzoek naar concentratiekampen of Folkert Jensma leidt onderzoek naar staats-beinvloeding van de media. Hoe noemen we zo iets? Een promotie-onderzoek! Een onderzoek dat in feite is bedoeld om de onderzochte vermeende ‘misstand’ acceptabel te maken en er ook reclame voor te maken! Uitkomst onderzoek Samson: er heeft wel misbruik plaatsgevonden, maar dat was uiteindelijk in het belang van de kinderen! Ze zijn er beter uitgekomen! Stuk voor stuk! Intussen weet het OM niet goed raad met vragen over de mogelijke betrokkenheid van super-PL Harm Brouwer bij een van de meest schokkende gevallen van kindermisbruik uit onze geschiedenis, de zaak-Vaatstra. What’s the latest?

In dit stuk zetten we het probleem uiteen. Inmiddels hebben we enige antwoorden gekregen van het Parket-Generaal. Daar wordt gezegd dat Brouwer de leiding van het parket te Leeuwarden op 1 mei 1999 overdroeg aan de ‘plaatsvervangend hoofdofficier’. Dit is om twee redenen stuitend: 1 mei 1999 was de dag dat Marianne Vaatstra werd gevonden en uit de woorden ‘plaatsvervangend hoofdofficier’ kan worden afgeleid dat er geen opvolger was.

Is super-PL Harm Brouwer zo geschrokken van de vondst van Marianne in Veenklooster dat hij stante pede zijn biezen heeft gepakt?

Tevens verklaart de voorlichter van Brouwer dat hij op 15 mei 1999 begon als president van de rechtbank te Utrecht. Maar uit dit stuk blijkt dat de laatste werkdag van Brouwer te Leeuwarden was: 12 mei 199. Ruim na de moord op Marianne. Hoe zit dit? Deze vraag wordt des te klemmender nu een belangrijke bron, de plaatsvervangend directeur van het AZC Kollummerland, heeft verklaard dat de beslissing op de prime suspect van de moord weg te voeren is genomen in ‘de driehoek’ op 1 mei 1999. Maakte Brouwer deel uit van deze driehoek? De woordvoerder van het OM zegt dat het hier gaat om een ‘lokale driehoek’ van burgemeester, districtschef van politie en districtsofficier van het OM. Maar is het geloofwaardig dat zo’n cruciale beslissing in zo’n high profile moordzaak wordt genomen door een stelletje onderknuppels? En als het dat toch zo is, om welke ‘lokale driehoek’ zou het dan moeten gaan? Of is hier een geheel ander verhaal te vertellen en is prime suspect Faik weg gesmokkeld op bevel van Joris Demmink die met zijn vriendjes kinderen aan het verkrachten was in de caravan van Wolfgang Hebben? En is Brouwer voor zijn medewerking ‘beloond’ met een mooie promotie naar Utrecht?

Enfin, binnenkort komt aan alle onzekerheid een einde en krijgen we antwoord op alle vragen: ex-Procureur Generaal Samson-Geerlings gaat immers onderzoek doen naar misbruik van kinderen die onder toezicht zijn gesteld van Cornelis Stolk en Joris Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share