OM LEKTE NAAR LEISTRA OVER MICHA

POSITIE VAN ‘MISDAADVERSLAGGEVER’ VAN ELSEVIER WORDT STEEDS IDIOTER * GERLOF LEISTRA WERD VIA HOTLINE MET JUSTITIE OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE ARRESTATIE EN DETENTIE VAN MICHA NADAT HIJ TEGEN MICHA AANGIFTE DEED * LEISTRA LIET ELSEVIER-STAGIAIRE MICHA DEMONISEREN * LEISTRA WEET NU AL DAT DE RECHTER MICHA GAAT VEROORDELEN

De lijnen tussen Gerlof Leistra en Justitie zijn zo kort, de dat misdaad-verslaggever van Elsevier die nadrukkelijk wordt genoemd als direct betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra via een hotline op de hoogte werd gebracht van de arrestatie van Micha op 24 april en de verlenging van zijn voorarrest op 27 april. Reeds na enkele uren -in het geval van het voorarrest reeds na enkele minuten– liet Leistra een onwetende stagiaire van Elsevier, Shari Deira, demoniserende en leugenachtige stukken publiceren over Kat. Met name de volgende info is direct afkomstig van Justitie:

Momenteel ligt er nog zo’n 250.000 euro aan dwangsommen voor Kat in Nederland. Bovendien zijn er tientallen aangiften [leugen] gedaan door agenten [leugen], officieren van justitie [leugen] en journalisten van smaad, laster, bedreiging en uitlokking op de website van Kat, Klokkenluideronline. Ook wordt hij verdacht van twee valse bommeldingen, waaronder één bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een van deze ‘journalisten’ is dus Leistra zelf voor wie de onthullingen op deze site over zijn vermeende betrokkenheid bij de Vaatstra-zaak blijkbaar gelijk staan aan ‘smaad en laster’. Tevens wijst de hotline opnieuw op sterke, hechte en buitengewoon corrumperende banden tussen Leistra en Justitie. In de zaak-Vaatstra lopen de belangen van Leistra en Justitie zelfs volledig parallel: het met pathetisch fanatisme bestrijden van de feiten en het volk opzadelen met leugens in samenwerking met Peter R. de Vries.

De positie van Leistra wordt inmiddels compleet onhoudbaar. Medio juni 2005 kwam zijn betrokkenheid bij de pedo-netwerken aan het licht toen hij een necrologie wijdde aan de Zeeuwse pedofiel Arend de Ru. Hier de achtergronden en hier het bewuste artikel alsmede de overlijdensadvertenties van de Ru waaruit blijkt dat hij een intimus was van Joris Demmink. Ook Leistra zelf staat op zeer goede voet met de kinderverkrachtende Justitie-baas. In dat licht is het natuurlijk extreem alarmerend dat hij schreef dat hij ‘zeker weet dat de rechter Micha gaat veroordelen’. Vast staat dat ook Leistra’s hoofdredacteur Arendo Joustra in het ‘Demmink-kamp’ zit. Elsevier heeft nooit een letter aan de zaak-Demmink willen wijden buiten het bizarre witwas-artikel van Joustra. Daarnaast kiest Leistra in alle strafrechtelijke fraude-zaken (Deventer moordzaak, Lucia de Berk, Vaatstra) de kant van Justitie zelfs als blijkt dat de vervolgingen zijn gebouwd op list en bedrog. Nu komt daar dus de hotline bij die een bewijs vormt van samenspanning tussen Leistra en Justitie om hun gemeenschappelijke vijand Micha Kat -op kosten van de gemeenschap- uit te schakelen. We geven nog even een samenvatting van de bewijslast tegen Leistra inzake zijn betrokkenheid bij de zaak-Vaatstra:

1. De verklaring van de advocate die ook bekend staat onder de naam ‘supergetuige‘. Zij zegt dat Leistra samen met tal van andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ aanwezig was bij de moord op Marianne. Ten tijde van de moord op Marianne was Joris Demmink de baas over de asielzoekerscentra. Leistra heeft zelf met deze vrouw gesproken en haar uitgenodigd op kantoor. Dat is toch wel bizar te noemen. Waarom doet hij geen aangifte tegen haar?

2. Een nicht van de supergetuige, Inez van Korlaar, werkt bij Elsevier; volgens de supergetuige heeft Leistra deze positie voor haar geregeld. De vader van Inez van Korlaar zou mede-organisator zijn geweest van de ‘moordvoorstelling’ van Marianne.

3. De witwas-necrologie van Arend de Ru laat zien dat Leistra banden onderhoudt met het pedo-netwerk. Via De Ru en Joris Demmink komen we terecht in het grootste pedo-paradijs van ZO Azie in Cambodja.

4. Leistra heeft een open lijn met Joris Demmink en is de enige journalist van Nederland die hem sprekend opvoerde. Desalniettemin schreef Leistra geen letter over de affaire-Demmink die Nederland vanaf 2003 op zijn grondvesten doet trillen.

5. De hoofdredacteur van Leistra, Arendo Joustra, een homofiel, schreef op precies het moment dat de media-blackout over Demmink werd afgekondigd [zie De Demmink Doofpot] in juni 2007 een bizar witwas-commentaar voor de SG.

6. Leistra weigert ook maar enige aandacht te schenken aan andere scenario’s en geluiden in de zaak-Vaastra die afwijken van de oekazes van Justitie.

7. Leistra manipuleert zijn eerdere werk over de zaak-Vaatstra zonder daarover open kaart te spelen.

8. Leistra en Justitie spannen samen via een hotline om Micha Kat te demoniseren en uit te schakelen.

9. Leistra loopt compleet aan de leiband van Justitie in alle zaken; hij was prominent aanwezig op het afscheidsfeest van Harm Brouwer van het OM die een sleutelrol speelt in de zaak-Vaastra; ook Demmink was daar aanwezig. Leistra weigert expliciet te schrijven over de rol van Brouwer in de Vaatstra-zaak maar geeft wel blijk van inside kennis (hij was ‘op vakantie’).

10. Leistra rent naar Justitie en Demmink als hij in de problemen komt met het verzoek Micha Kat uit te schakelen. Justitie neemt zijn aangifte serieus -weer samenspanning- en gaat Micha vervolgen wegens ‘smaad en laster’.

Print Friendly, PDF & Email
Share