OM DOET NEP-ONDERZOEK NAAR DEMMINK

HET OM DOET NU AL VOOR DE TWEEDE KEER EEN NIET-BESTAAND ‘ORIENTEREND ONDERZOEK’ NAAR DE ZEDENDELICTEN VAN JORIS DEMMINK * WAAROM KREGEN ERNEST LOUWES EN LUCIA DE BERK EN DE TWEE VAN PUTTEN EN KEES B. EN BENNO L. DE ‘ZWEMBADPEDO’ EN MICHA KAT EN ERIC DONK GEEN ‘ORIENTEREND ONDERZOEK’?

ADELE VAN DE PLAS: KOM ER MAAR IN! OPNIEUW WORD JE BELACHELIJK GEMAAKT, WEGGEHOOND, BESPUUGT EN VERTRAPT!

Het ‘orienterende onderzoek’ dat thans onder leiding van een anonieme officier plaats zou vinden bij het Landelijk Parket te Rotterdam blijkt een niet-bestaand verzinsel te zijn dat speciaal lijkt te zijn bedacht om Joris Demmink uit de wind te houden. Voorlichter Wim de Bruin geeft dat in feite ook toe als hij op de stelling van Micha Kat (‘zo’n onderzoek bestaat helemaal niet’) reageert met de woorden: bij ons dus wel. Hij pijnlijke en ontluisterende is dat medio 2007 door minister Hirsch Ballin ook reeds een ‘orienterend onderzoek’ werd toegezegd tegen Demmink in antwoord op kamervragen van de leden De Roon (PVV) en De Wit (SP). Destijds antwoordde Ballin:

Het OM heeft inmiddels het orienterend onderzoek afgesloten en mij daarover bericht. Het OM heeft geconcludeerd dat het onvoldoende houvast heeft voor verder onderzoek. Wim de Bruin van het OM geeft in een nadere toelichting [wim.de.bruin2] aan dat een ‘orienterend onderzoek’ wel bestaat maar niet voorkomt in het wetboek van strafvordering. De verantwoordelijkheid voor de beslissing Demmink te trakteren op een ‘orienterend onderzoek’ komt op naam van de hoofdofficier van de Landelijk Parket, G. van den Burg. Maar uiteindelijk wordt alles besloten door Herman Bolhaar, de ‘leerling’ van de pedofiele en sadistische moordenaar Rolph Gonsalves die teven eens intimus was van Joris Demmink. Door speciaal voor Demmink reeds twee maal gebruik te maken van de niet-bestaande figuur van het ‘orienterende onderzoek’ geeft het OM aan de vervolging van de pedofiele SG willens en wetens te saboteren.

Print Friendly, PDF & Email
Share