NVJ SPANT SAMEN MET JUSTITIE TEGEN MICHA

NEDERLANDSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN WERKT SAMEN MET JUSTITIE OM MICHA UIT TE SCHAKELEN * EMAILS VAN MICHA AAN NVJ BLIJVEN ONBEANTWOORD * JUSTITIE BEROEPT ZICH OP ROYEMENT NVJ: ‘MICHA IS GEEN JOURNALIST’ * THOMAS BRUNING VERRAADT ZIJN EIGEN LEDEN DU MOMENT DAT ZE IN CONFLICT KOMEN MET DE MACHT: JOURNALISTEN, WELKOM BIJ UW VAKBOND

Micha heeft twintig jaar lang zijn contributie betaald, zijn werk als journalist naar eer en geweten uitgevoerd maar du moment dat er problemen ontstaan laat ‘zijn’ vakbond hem bikkelhard door de stront zakken waarbij ook nog toevlucht wordt genomen tot onrechtmatige daden. Hoe kun je immers een lid royeren zonder wederhoor toe te passen na het vonnis van een rechter waartegen hoger beroep is ingesteld terwijl de betreffende zitting ook nog eens plaatsvond buiten Micha om en op basis van een bewijsbaar gemanipuleerd dossier? Voor Thomas Bruning is het allemaal geen enkel probleem zolang hij maar wordt ontvangen in de corrupte salons van het establishment. De Kulturkammer was niets vergeleken met wat de NVJ hier laat zien. Hieronder Micha’s laatste emails (van 2 juni) aan Bruning die natuurlijk onbeantwoord bleven:

Beste Thomas,

Recent zag ik op YouTube een filmpje dat Eric Donk heeft opgenomen op de dag van de Persvrijheid:

Hierin komt ook mijn royement ter sprake.

Hierover wil ik graag het volgende onder je aandacht brengen;

1. Ik ben veroordeeld op een zitting die buiten mijn medeweten plaatsvond en heb dus geen verweer kunnen voeren. Er is hoger beroep ingesteld. Justitie traineert dit hoger beroep. De NVJ had minstgenomen met het royement moeten wachten tot de veroordeling onherroepelijk is.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/11633/hoger-beroep-bart-mos-gesaboteerd

2. De hele zaak is een fake en een hoax is terug te voeren op een vete tussen mij en De Telegraaf die in 2008 ontstond toen de krant mij aannam als correspondent maar mij vlak voor vertrek opeens ontsloeg zonder tekst en uitleg te willen geven. Uiteindelijk moest De Telegraaf mij 10.000 Euro schadevergoeding betalen. Dit alles is hier uitvoerig beschreven;

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek

3. De NVJ heeft op geen enkele wijze wederhoor toegepast bij de beslissing mij te royeren. De NVJ heeft zich niet op de hoogte willen stellen van de werkelijke achtergronden van de zaak

4. De aangifte van Bart Mos was vals en leugenachtig. Ik heb tegen hem aangifte gedaan wegens het doen van een valse aangifte, maar die aangifte is door Justitie niet behandeld. [Justitie heeft een ontlastende excuus-email van mij aan Bert Mos buiten het dossier gehouden]. Vast staat dat Bart Mos heeft gelogen bij zijn aangifte tegen mij. NRC Handelsblad heeft de leugens van Mos zelfs gerectificeerd zoals is te zien in het filmpje in deze link:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/11633/hoger-beroep-bart-mos-gesaboteerd

In de onderliggende links wordt ook de werkelijke achtergrond van de affaire beschreven.

5. De Telegraaf blijkt een broeinest van fraude, leugens en corruptie. Nu weer een affaire:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/3265034/2012/06/02/Journalist-bij-Telegraaf-op-non-actief-gesteld.dhtml

Het kan toch niet zo zijn dat de NVJ een eerzaam lid royeert op instigatie van een crimineel concern dat met list en bedrog overeind wordt gehouden?

6. In het kader van de vete tussen mij en De Telegraaf heeft de krant recent beslag laten leggen op al mijn bankrekeningen. Mijn advocaat die in de cc staat heeft de betreffende stukken.

7. Er loopt thans een zware strafzaak tegen mij; ik heb twee weken vastgezeten. De zaak is opnieuw een hoax en bestaat geheel uit ‘uitingsdelicten’ die voortvloeien uit mijn werk als journalist. JUSTITIE HANTEERT NU ALS WAPEN TEGEN MIJ DAT IK ‘NIET LANGER WELKOM BEN’ BIJ DE NVJ! Op die manier werkt de NVJ indirect mee aan mijn uitschakeling en wellicht ook aan mijn veroordeling en detentie en dat alles op grond van een royement dat naar mijn stellige mening nooit had mogen worden uitgesproken.

Ik zou je op grond van het voorgaande dringend willen vragen het royement in te trekken en mij weer te aanvaarden als lid.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Vervolgens stuurde ik Bruning nog deze email:

Ha Thomas,

Ik ben verwikkeld in een strijd op leven en dood. Het is voor mij van groot belang dat het royement ongedaan wordt gemaakt.
Uit NRC van vandaag blijkt dat De Telegraaf een grote beerput is van bedrog. Ik hoop dat ze schoon schip kunnen maken.
De NVJ kan daar een bijdrage aan leveren door mijn royement ongedaan te maken.
Please, Thomas, doe wat!!!!! Ik ben misschien een a-typische journalist maar heb veel onthuld en heb nooit iemand kwaad berokkend!

groet

Micha

Print Friendly, PDF & Email
Share