NRC IN DEMMINK- PEDOCOMPLOT

Zoals uit bovenstaand interview blijkt verzwijgt NRC Handelsblad willens en wetens en in samenspanning met de staat de kinderverkrachtingen door Joris Demmink. Lid van de hoofdredactie Michel Kerres stemt met de ‘justitie-woordvoerder’ in als deze erkent dat Demmink kinderen verkracht en daaraan toevoegt dat zulks nimmer aan het licht mag komen. Dit maakt NRC Handelsblad medeplichtig aan het meest weerzinwekkende delict dat ons strafrecht kent. We roepen onze lezers op massaal aangifte te doen tegen de -thans bewezen- criminelen van NRC Handelsblad.

Print Friendly, PDF & Email
Share