NOS DOET AANGIFTE TEGEN MICHA KAT

STERVENDE MSM OPNIEUW IN DE AANVAL: NA NRC EN PEDIGRAAF (2x) RENT NU OOK DE NOS NAAR JUSTITIE * MSM: KAT MOET EN ZAL KAPOT! * EIGEN JOURNALISTIEK FALEN GECOMPENSEERD MET AGRESSIE * NOS (FOTO: HOOFDREDACTEUR GELAUFF) HAND IN HAND MET POLITIE EN JUSTITIE TEN DIENSTE VAN PEDOFIELEN EN CRIMINELEN

NOS VINDT UNIEKE AANGIFTE TEGEN VRIJE JOURNALIST NIET NIEUWSWAARDIG * IN PLAATS VAN KAT TE INTERVIEWEN RENT DE NOS JANKEND NAAR DE POLITIE!

NOS-verslaggever Jeroen de Jager werd van de zaak-Demmink afgehaald: hij mocht zich niet langer bezighouden met de kinderen-verkrachtende Justitie-topman. Niets zoekt de NOS zelf uit: de zaak-Demmink niet, de zaak-Robert M. niet, het Bilderberg-bedrog niet, zelfs het criminele handelen van de opgestapte NMa-baas P. Kalbfleisch is taboe voor de met uw belastinggeld ‘doofpotterende’ staats-journalisten! Maar de staatsjournalisten hebben wel tijd om aangifte te doen tegen Micha Kat wegens smaad! Vandaag werd Kat gebeld door een politie-rechercheur. Of hij maar even een verklaring wilde komen afleggen. In Hilversum. Er was aangifte gedaan wegens ‘smaad en/of stalking’. “Door wie” vroeg ik vol ongeloof. “Door de NOS” kreeg ik te horen.

Waar de aangifte op sloeg wilde de rechercheur nog niet zeggen, ‘in het belang van het onderzoek’ natuurlijk. Zou het te maken hebben met de gebeurtenissen rond de ‘gerechtsbunker’ in Osdorp [video] toen de staats- en pedofielenomroep zij aan zij optrad met de politie en Joris Demmink om de waarheidsvinding te beletten? Zou de samenwerking tussen NOS en politie zo ver gaan dat de NOS deze aangifte doet om de onrechtmatige arrestatie van Kat door de politie een ‘grondslag’ te kunnen geven? We gaan het meemaken, want we gaan ons natuurlijk wel melden in Hilversum! Hier willen we alles van weten!

Intussen is het natuurlijk meer dan weerzinwekkend dat du moment dat er aangifte tegen Kat wordt gedaan, die laatste ogenblikkelijk wordt gesommeerd naar een bureau te komen, terwijl met de aangiften en brieven van Kat zelf niets gebeurt. Zo wacht hij nog altijd op antwoord van de Amsterdamse korpschef Welten op een brief die hij hem schreef op 14 mei na zijn eerste onrechtmatige arrestatie. De tweede onrechtmatige arrestatie te Osdorp -waarbij NOS en politie dus samenwerkten- op 17 juni moest toen nog komen. En dan hebben het nog niets eens over de agent op het bureau Prinsengracht die door cameraman Eric werd betrapt toen hij Justitie per telefoon aanbood een zaak tegen Kat te willen construeren. ‘Creatief gaan’ heeft dat in politie-jargon. Aangifte tegen deze extreem laakbare vorm van machtsmisbruik en van criminele samenspanning mochten we niet doen, althans: niet voor de lens van onze camera.

Wat is nu de stand van zaken in de confrontaties tussen de corrupte en zwendelende MSM en de vrije journalist Micha Kat?

*Eind februari 2008 wint Kat een kort geding van NRC Handelsblad op alle fronten. De NOS heeft niets over deze unieke zaak bericht.

*Op 16 juni 2010 liet Kat de Pedigraaf alle hoeken van de rechtszaal zien in een absurde zaak die de krant tegen Kat had aangespannen:

Het vonnis werd een fifty-fifty: de voorzieningenrechter verbood Kat zijn visite-kaartjes van de Pedigraaf te gebruiken -en hol en loos verbod- maar alles wat Kat schreef over de krant werd niet onrechtmatig geacht. De NOS heeft niet bericht over deze rechtsgang.

*Medio februari 2011 doet journalist Bart Mos van De Telegraaf -uit kennelijke frustratie- aangifte tegen Kat wegens ‘bedreiging’. Kat doet op zijn beurt aangifte tegen Mos wegens het doen van valse aangifte. Over deze zaak is sedert niets meer vernomen. Mede dankzij -opnieuw- de NOS die geen woord aan de zaak wijdde.

Conclusie: KAT WINT VAN DE MSM! Dat kan ook niet anders, want iedereen weet dat het imperium van de MSM voorbij is, dat zij louter nog liegen, bedriegen, naaien en zuipen op kosten van de belastingbetaler! Wordt de NOS na NRC en Telegraaf de derde MSM-scalp aan de zege-ketting van Kat? Een ding is zeker: of Kat gaat winnen of de NOS zal de Nederlander niet kunnen vernemen uit de nieuws-kanalen van de staatsomroep! Die berichten daar niet over! Te druk met Oranje-propaganda, met treinstoringen en homo-huwelijken!

Print Friendly, PDF & Email
Share