NOORDELIJK DNA ZEER IN TREK(BIJ DE NWO)

LifeLines DNA-store

Het Jeugdjournaal bracht op 1 oktober 2012 een item over een project met de naam ‘LifeLines’. Leuk en vlot gebracht alsof het een hobby betreft, werd aan ons een 9-jarig meisje, Yannicken, voorgesteld, dat, net als haar grote zus, ‘meedoet’ aan LifeLines. Waarom doet zij mee? Om anderen te helpen, aan dat soort dingen doet de familie meestal wel mee, zegt de grote zus. Meedoen betekent voornamelijk dingen bijhouden en aan gezondheidstesten meedoen.

Wat is LifeLines? Volgens het Jeugdjournaal het grootste onderzoek ter wereld. Er doen nu 100.000 mensen aan mee (Yannicken is de 100.000e); dat moeten er 165.000 worden. Allemaal in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. 30 jaar lang doen ze mee aan allerlei ‘proefjes’ en ze geven ook bloed en ‘plas’. Dat wordt onderzocht en bewaard in 80 grote vriezers, waarin alles opgeslagen wordt voor een ‘Biobank”. Er wordt gewerkt aan een vriezer ter grootte van een sporthal. Doel van LifeLines is volgens de geïnterviewde arts: onderzoek naar ziektes en het voorkomen van ziektes.

Na het zien van dit schijnbaar goede nieuws, de registratie van de 100.000e deelnemer op 19 september 2012, wat blijkbaar zo belangrijk is, dat het op het Jeugdjournaal  verschijnt, komen er toch wel vragen op.

Wat is toch dat Lifelines? Waarom kunnen er alleen noorderlingen meedoen aan deze vage testen? Wat doen ze werkelijk met het DNA? Waarom gaan er geen alarmbellen rinkelen bij mensen als men dit soort DNA databanken ziet?

Op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waaronder LifeLines blijkt te vallen, valt op, dat het adagium ‘gezond oud worden’ wordt gebruikt om het doel van LifeLines te verwoorden: ‘Healthy Ageing’. Dit lijkt, ook internationaal, een flinke hype te zijn, als je op het internet kijkt. En er gaan zeer flinke subsidies naartoe. (“We hebben via subsidies financiering tot en met 2017 en kijken nu al naar de mogelijkheden voor daarna”, zegt manager werving en behoud Theo Sikkema.” (ZIE ARTIKEL ONDERAAN DE PAGINA)

En wat houdt LifeLines dan in? Het is een ‘cohort studie’ die al in 2006 is gestart. Het bevreemdt wel waarom het zo onbekend is en waarom de schrijvende pers, met uitzondering van de Noordelijke, er erg stil over is geweest. Het belangrijkste deel van de studie bestaat uit het doen van metingen en het afnemen en opslaan van lichaamsmateriaal, inclusief DNA, en het laten invullen van ‘follow up’ vragenlijsten. Het belang van de studie lijkt vooral te bestaan uit het grote aantal deelnemers, dat uiteindelijk 165.000 (10% van de bevolking van deze 3 provincies) moet worden, en uit het feit dat drie generaties aan het onderzoek meedoen. Het opslaan van het lichaamsmateriaal gebeurt in een zogenaamde biobank.

Sponsoren zijn voornamelijk overheidsorganisaties, inclusief de NWO en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Op Wikipedia wordt een bedrag van 30 miljoen euro voor LifeLines genoemd afkomstig van de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken. De subsidiestroom bevat ook een door het kabinet vastgestelde bijdrage van 40 miljoen euro. Dit geld is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking, dat bestemd is voor financiering van economische investeringsprojecten. EZ en Financiën beheren dit fonds, dat wordt gevuld met een deel van de aardgasbaten. LifeLines is het eerste Lifescienceproject in Noord Nederland dat volledig gefinancierd wordt uit aardgasbaten. Dit geld wordt door het UMCG gebruikt om de biobank op te zetten.

Wat is die biobank of LifeStore (what’s in a name…) zoals het genoemd wordt?

“Een biobank-faciliteit is een anonieme verzameling van gegevens en lichaamsmateriaal van personen. Daarbij gaat het om verzameld bloed en urine voor laboratoriumonderzoek, metingen van lengte, gewicht, bloeddruk, hart- en longfunctie en gegevens over de persoonlijke medische historie of het voeding- en bewegingspatroon. Hiermee is het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheid van mensen, naar het ontstaan van ziekten en naar de beste manieren om ziekten te behandelen, of, liever nog, te voorkomen.” http://lifelines.nl/news/fes-bijdrage-voor-lifelines-onderzoek.

de Ingvaeones

Op de site van LifeLines blijkt echter al, dat het niet geheel anoniem is: “Bij deelname aan het onderzoek geeft u toestemming om uw medische gegevens door middel van een uitslagenbrief aan uw huisarts door te geven.”

Waarom is nu juist gekozen voor de noordelijke provincies?

In de studie-opzet wordt vermeld, dat de onderzoekers bewust kiezen voor de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege de “founder population”. Een founder population is een bevolking die al lang in een bepaald gebied verblijft, weinig instroom van andere groepen kent en zelf ook honkvast is. In het noorden van Nederland stamt men af van het Oud-Germaanse volk, genaamd de Ingvaeones. Zijn ze wellicht bezig om het ultieme Arische ras te kweken bij Lifelines? Daar waar men al zo naar toegeleefd heeft in de oudheid tot en met Hitler aan toe. Aangezien Handpop Hitler zich al 40 keer in zijn graf heeft omgedraaid, zelfs alweer is opgestaan uit zijn graf, met betrekking tot het Nazistische EU regime, past dit perfect in het algehele plaatje van de nieuwe wereld orde.

Over de keuze voor Noorderlingen zegt Lifelines voorts het volgende:

“Noorderlingen zijn bijzonder enthousiast voor langdurige onderzoeken. Tijdens eerdere onderzoeken is gebleken dat zij meer dan andere Nederlanders bereid zijn aan langdurig onderzoek mee te werken. Bovendien blijven ze trouw hun medewerking verlenen, ook na lange tijd.”

Klompen & laarzen uit en denk niet zelfstandig na A.U.B

[Ook nu met het DNA onderzoek onder het mom van de moord op Marianne Vaatstra staan 8080 noorderlingen hersenloos in de rij om hun DNA af te staan. En uiteraard geloven zij daarmee dus werkelijk de moord van Vaatstra op te lossen. Past dit misschien ook in het DNA project van Lifelines? Het is allemaal mogelijk; zij gaan in ieder geval de waarheid niet aan u vertellen. Het enige wat u moet doen is de klompen en laarzen uittrekken en in de wachtkamer zitten, en luisteren wat de kranten en teevee u voorschotelen.]

Waarom doen mensen eigenlijk mee aan dergelijke studies? Wat, als men niet meer mee wil doen? Wat gebeurt er uiteindelijk met het afgenomen en opgeslagen materiaal? Wie is de eigenaar daarvan? Vragen genoeg, maar de website van LifeLines zegt er niet veel over.

Mensen doen waarschijnlijk mee, omdat hen wordt verteld, dat het voor de gezondheid noodzakelijk is. (Zie ook het journaal hierboven.) Ook wordt veel gezegd over de vele werkgelegenheid die het project met zich meebrengt. Wat betreft de werkgelegenheid is het zo, dat veel (jonge) onderzoekers uit alle windstreken aangetrokken worden. Of de noordelijke burgers hieraan iets hebben?

Wat betreft de gezondheidsclaim zal er volgens de eigen website allereerst gezocht worden naar technieken om ziektes vroegtijdig op te sporen en de ziektes te volgen. In hoeverre dit de gezondheid zal verbeteren is niet duidelijk. Dat bepaalde levensstijlen tot bepaalde gevolgen leiden is nu ook al bekend. Wat gaat er gebeuren indien genetische oorzaken ten grondslag liggen aan ziektes maar ook aan het oud worden op zich? In hoeverre gaat dit leiden tot gebruikmaking van genetische technologie? Wat zijn de gevolgen voor de deelnemers als bij hen ziektes op grond van genetische ‘afwijkingen’ worden gevonden en wat voor de toekomst van de ‘gezondheidszorg’? Op de website van LifeLines gaat de enige opmerking over ethiek enkel over het ‘Informed Consent’ formulier dat getekend dient te worden door de deelnemers en over de verzekering dat ‘direct commercieel gebruik of gebruik door een ‘outside for-profit entity’ van de ‘monsters’ niet is toegestaan. Hoezo ‘direct commercieel gebruik’? En indirect commercieel gebruik? LifeLines presenteert zich als een ‘profit-entity’ en samenwerking met bedrijven wordt nadrukkelijk genoemd als een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De Biobank van LifeLines is zonder twijfel belangrijk voor bijvoorbeeld het Netherlands Consortium for Healthy Ageing, dat een samenwerkingsverband heeft met bedrijven als Philips, Unilever, Pfizer en DSM.

Over ethiek gesproken: Tijdens een lezing van Marcel Messing van afgelopen zaterdag werd er ook een interessante theorie besproken over het gebruik/misbruik van DNA. DNA is namelijk beïnvloedbaar op afstand, het is een stukje van jou en dat reageert altijd met jou, ook op afstand omdat het altijd energetisch verbonden blijft met de eigenaar.

Of, zoals John Consemulder uitlegt:

DNA blijft verbonden met de eigenaar, ook op afstand!

[…]

DNA is een bio-spirituele antenne voor energie en informatie!

DNA is herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond een soort ‘bio-spirituele antenne’gebleken voor bio-akoestische, bio-elektromagnetische en bio-energetische signaaloverdracht (energetische overdracht van helende of ziekmakende informatie)! Dit betekent dat ons DNA werkt met (en reageert op en beïnvloed wordt door!) de fundamentele wereld van geluid, licht en energiepatronen via energetische informatie overdracht!

[…]

Dus sta geen DNA af zoals het verzoek van RIVM in feite vraagt, want u heeft geen mogelijkheid om te verifiëren wat er de komende 15 jaar…met uw DNA gebeurt!

DNA blijft verbonden met de eigenaar, ook op afstand!

Veel wetenschappelijke studies tonen herhaaldelijk aan, dat uw afgestane DNA op een energetische manier verbonden blijft met de ‘rest’ van uw lichaam. Het is een beetje vergelijkbaar met een sms sturen via een mobiele telefoon: hierbij gooit u ook niet de fysieke telefoon naar de ontvanger en ook duwt u waarschijnlijk geen letters richting de ontvanger.

En als u spreekt met een luisteraar, duwt u ook niet fysiek de luchtmoleculen opzij zodat de geluidsgolven ongehinderd het juiste oor bereiken. Toch? In beide gevallen is er een energetische verbinding van informatie gemoduleerd op een draaggolf van geluid of licht. Er is dus een energetische verbinding die in stand blijft (dit blijkt zelfs het geval te zijn op een fysieke plek waar oorspronkelijk DNA aanwezig was, zoals we straks zullen zien)!…..”

Nog meer informatie hierover is te vinden op het volgende filmpje (Engels):

Mensen doen dus waarschijnlijk ook mee, omdat ze de kenmerken van DNA niet kennen. In deze maatschappij is het gewoon een stukje ‘materiaal’, een ‘onderdeeltje’ en de onderzoekers doen vrolijk mee aan dat verhaal en maken er zelfs hun broodwinning mee. Sommige deelnemers hebben ‘niet meer dan 2 seconden’ nodig om JA te zeggen tegen hun deelname aan het ‘onderzoek’. De (inmiddels elf) locaties van LifeLines zijn een soort ‘vrolijke huisartsenposten’ en als mensen niet meteen hun ‘follow-up’vragenlijst beantwoorden, krijgen ze nog dringende verzoeken om dit alsnog te doen. Eens begonnen, 30 jaar vast?

Deelnemer Lifelines spreekt.

De werving voor de eerste groep van 45.000 deelnemers is – goed doordacht – gedaan voor personen, die tussen de 25 en 50 jaar oud waren. Vervolgens heeft men zich gericht op de partners, ouders en – in een latere fase – de kinderen van deelnemers. Als papa en mama meedoen, volgen de kinderen ook al gauw en, bij de volwassenen, vice versa. Allemaal om uiteindelijk tenminste 165.000 personen uit drie generaties te volgen.

LifeLines pretendeert uit de onderzoeken de factoren te kunnen ontdekken voor het ontstaan van ziektes. Psyche en ziel staan helemaal buitenspel in dit onderzoek. Ziektes (en gezondheid) zijn, ook volgens Prof. Harold Snieders bij dit interview van RTV Drenthe, te verklaren uit ‘aanleg (=genetische factoren) in samenhang met omgeving’. Gerichte individuele preventie is het doel, zo blijkt, maar de voorbeelden die worden genoemd zijn: ‘Stop met roken’, ‘Ga meer bewegen’. Nou, dat kunnen toch geen individuele adviezen genoemd worden…. Welke ‘adviezen’ over de genetische aanpak zal men gaan geven? In de uitzending wordt gezegd, dat men ook in het buitenland enthousiast is over LifeLines, dat ook Duitsland een (Duitse) versie van LifeLines wil opstarten, en dat zelfs vanuit Fukushima in Japan advies werd gevraagd, omdat men daar ook een bevolkingsonderzoek wil gaan uitvoeren na de ramp met de kerncentrale. (Vreemd, alles wat met straling te maken had, werd steeds ontkend en nu is het wel ‘interessant’ om na de ramp de mensen te gaan meten en bevragen? en hun lichaamsmateriaal op te slaan en te onderzoeken?).

Zadenbank in Spitsbergen(Noorwegen) is een tweede ark van Noach.

 

De in aanbouw zijnde biobank of LifeStore doet eigenlijk in bepaalde opzichten denken aan de zadenbank op Spitsbergen. Net als de zadenbank moet het “beschermd zijn tegen aanslagen, vandalisme, ontploffingen en natuurrampen zoals overstromingen.” “Het heeft een waarde die onmogelijk te schatten is”, zegt research-manager Marcel Bruinenberg. “Je moet er niet aan denken dat er iets mee misgaat.”

De zadenbank wordt beschouwd als een soort Ark van Noach: “Volgens de Trust vormen niet alleen nucleaire rampen of natuurcatastrofes een bedreiging voor de soortenrijkdom. Ook plantenziektes, klimaatveranderingen en mismanagement kunnen leiden tot het verdwijnen van gewassen.”

Mocht er ooit een tweede herhaling komen als in de dagen van Noach, hebben we in ieder geval een zadenbank en een DNA-bank. Wie heeft daar baat bij?

Een leuk item over een 9-jarig meisje in het Jeugdjournaal kan dus leiden tot nogal wat vragen en twijfels. Tot nu toe hebben wij slechts kunnen concluderen, dat de Noorderlingen (en de rest) weer eens een rad voor de ogen gedraaid wordt. Jarenlange duur betaalde onderzoeken naar alles wat niet de essentie van de mens is, waarbij onderzoekers uit de hele wereld uw DNA en andere lichaamsstoffen alsmede uw gegevens tegen betaling van LifeLines afnemen. Uiteraard allemaal onder het mom van onderzoek en voor een betere gezondheid.

Er is nog wel een lichtpuntje: Het doel van LifeLines is, dat we allemaal gezond oud kunnen worden. Daarbij gaat men er van uit, dat ‘omgeving’ daarbij een rol speelt. Wellicht kan LifeLines ooit nog eerlijk advies uitbrengen aan de sponsoren over de gevolgen van chemtrails, fluoride, stoffen in vaccins en andere giftige stoffen?

Micha Kat van klokkenluideronline.is sprak ook nog met de persvoorlichter van “Lifelines”

Er zullen vast nog wel meer vragen komen opborrelen in de komende tijd. Ook zullen we misschien nog meer informatie op ons pad vinden. Als dat het geval is, komen we nog met een vervolg.

Geschreven door: Ramon en Diewer

OlympicZion.nl

Noordelijke+Dna+Zeer+in+Trek+

Print Friendly, PDF & Email
Share