NOODKREET VAN KARATE BOB

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Willehalm Instituut persbericht

Noodkreet van Karate Bob: “Is er iemand die de marteling van Justitie kan stoppen en mij helpen!?”

Amsterdam 4 juli 2012 – In het voortdurende onmenselijke machtspel van de Nederlandse overheid, cq. Minister Leers, om de doodzieke en noodlijdene schrijver Slobodan Mitric (Karate Bob), na bijna 40 jaar gedoogd te zijn als ongewenste vreemdeling, toch het land uit te zetten naar Servië waar hij als zog. landverrader voor zijn leven vreest, wordt nu van Karate Bob gevraagd om zelf het medische onderzoek te financieren om vast te stellen dat hij inderdaad ziek is (zie brief 1 van zijn advocaat Mr. Sarolea aan Mitric). Dit ondanks het feit dat, zoals al eerder werd bericht, in 1998 onomstotelijk vast komen te staan dat hij een cist aan de nier had, waarvoor de nodige medische behandeling door een noodgreep van Justitie stopgezet werd, en ondanks het feit dat de overheid moet weten dat hij geen geld heeft om te overleven. In het antwoord aan zijn advocaat roept hij deze op Justitie duidelijk te maken dat hij ernstig ziek en dat hij door deze hele gang van zaken fysiek en psychisch kapot wordt gemaakt. “Is hier in dit land iemand die de marteling van justitie kan stoppen en mij helpen!?” (zie brief 2 van Mitric aan Sarolea).

Ook in Servië wordt het nodige gedaan om o.m. karaktermoord op hem te plegen, zoals een recent interview aantoont (zie bijlage “Het Naakte Leven”) en waaruit tevens blijkt dat niet eens de voormailge minisiter van Buitenlandse Zaken Vuk Drascovic zich meer veilig voelt na het overnemen van de macht door voormalige aanhangers van wijlen Slobodan Milosevic, laat staan Mitric, die veel meer te vrezen heeft dan Drascovic. In zijn reactie op dit interview onderbouwt Mitric dit met concrete aanwizingen over de huurmoordenaars die, i.s.m. met nota bene dienaars van de Nederlandse overheid, verantwoordelijk waren voor het vermoorden van zijn hele team, en twee jaar geleden twee pogingen hebben gedaan om ook hem als laatste van dit team uit te schakelen. Dat dit (nog) niet gelukt valt mede toe te schrijven aan het feit dat hij sinds die tijd het niet meer gedurft heeft naar buiten te gaan. Ook deze brief eindigt hij met een noodkreet”Ik hoop dat mensen in Nederland opstaan en een halt toe gaan roepen aan de bijna onafgebroken 40 jaar durende marteling van de Nederlandse staat tegen mij!” (RJK)

Brief 1: Subject: procedure voorgenomen uitzetting
From: [email protected]
To: [email protected]
Date: Tue, 3 Jul 2012 15:51:41 +0200

Geachte heer Mitric,

De IND heeft mij laten weten dat men u zelf verantwoordelijk acht voor het onderbouwen van uw medische situatie. Men is dan ook niet bereid tot het financieren van een nader medisch onderzoek als waartoe u zich bereid verklaard heeft ( onderzoek door een door u aan te wijzen deskundige die aan uw voorwaarden van onafhankelijkheid voldoet). Als u wilt dat ik nog een nadere reactie geef verzoek ik u om mij dat te laten weten. Zelf zie ik op dit punt geen nieuw punt dat naar voren gebracht zou kunnen worden of het zou moeten zijn een herhaling van de mededeling dat u financieel niet in staat bent nader onderzoek te financieren.

In afwachting,
Met vriendelijke groeten,

Henri Sarolea

Brief 2: From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: RE: procedure voorgenomen uitzetting
Date: Tue, 3 Jul 2012 16:21:40 +0200

Beste MR. SAROLEA,

Dat begrijp ik niet..

Ze weten dat ik geen geld heb.. zelfs ook niet voor het eten, de huur en electriciteit.

Dat kunt u hen duidelijk maken dat ze mij in een zeer slechte situatie hebben gebracht, dat ik bovendien ziek ben geworden in de gevangenis en dat, toen ik vrijgelaten werd, Dr. Munnink mij is gaan behandelen, maar dat justitie dat onmogelijk heeft gemaakt. Hoezo dan dat het mijn verantwoordelijkheid is. Dan zijn, als Justitie zo redeneert, ook de joden die vergast zijn in Auschwitz zelf verantwoordelijk voor hun lot….

Svp. probeer hen duidelijk te maken dat ik ernstig ziek ben en dat ze alles doen om mij compleet fysiek en psychisch kapot te maken.

Is hier in dit land iemand die de marteling van justitie kan stoppen en mij helpen?

Groeten,

Slobodan Slobodan

P.S.

Ook zijn er nu nieuwe feiten bekend gewordene in mijn zaak.

Zoals u weet is de regering van Tadic niet meer aan de macht met wie de Nederlandse justitie mijn deportatie heeft gepland met hun ambtsbericht dat het in Servië nu zogenaamd veilig is.

De eerst reactie van oppositieleider Vuk Draskovic jegens de nieuw gekozen president Nikolic en jegens het plan dat Nikolic’s partij met de socialisten gaat regeren was: “Voor het eerst naar zoveel jaren voel oik mi nu weer zeer bang. Want dezelfde leden van de nu gekozen regering (Ivica Dadic die premier zal worden, was de rechterhand van Milosevic) hebben twee keer geprobeerd mij te liquideren.”

Welnu, Mr. Sarolea kunt u dan Justitie vragen om een nieuw ambstbericht te maken en te bevestigen dat, ondanks het feit dat ik doodziek ben, het voor mij veilig is om naar Servië teruggestuurd te worden.

Svp. wilt u dat aan minister Leers laten weten en hem verzoeken om oor hun spion een nieuw ambtsbericht te maken. Misschien kan nu Prof. Rïuter wel verklaren, omdat hij weet welke bende nu in Servië gaat regeren. Want Vuk Draskovic heeft minder te vrezen van deze bende dan ik.

Ik hoop niet dat u zelf belang heeft om mijn naar een zekere dood te sturen, omdat ik ook niet uw juridiscge hulp kan betalen…

Groeten,

Slobodan Slobdan

FACEBOOK: STEUNFONDS KARATE BOB

PDF: KARAKTERMOORD OP KARATE BOB

BRON: WILLEHALM.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share