NOG GEEN SPOOR VAN ROOK (6)

… LAAT STAAN DAT IK EROP KAN INGAAN DAT ER VUUR IS (minister P. H. Donner, oktober 2003)

BREAKING: DEMMINK LIET DE AANGEVERS TEGEN HEM OP STAATSKOSTEN INTIMIDEREN EN ZELFS MARTELEN

DEEL 6: DE AANGIFTES

Tegen Joris Demmink liggen thans vier aangiftes op tafel wegens kindermisbruik. De eerste dateert uit 2003 en is afkomstig van Frank Leenders (zie hierboven). Opvallend is dat deze aangifte gepaard ging met zogeheten ‘contra-acties’ waarbij de aangever onder extreme druk is gezet. Uiteindelijk is Leenders zelfs veroordeeld voor het doen van ‘een valse aangifte’. Hier alle achtergronden en de aangifte zelf. De tweede aangifte is afkomstig van Baybasin.

Via deze link is het klaagschrift te lezen (art. 12-procedure) dat werd ingediend toen het OM besloot de aangifte van Baybasin -niet alleen wegens pedofilie maar ook wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en wederrechterlijke vrijheidsberoving- naast zich neer te leggen. De derde en de vierde aangifte zijn afkomstig van Turkse slachtoffers van Demmink, Mustafsa Y. en Osman B. Opvallend is dat er ook in het geval van die eerste weer sprake is van een ‘contra-actie’: hij werd mishandeld door een agent van Demmink met een scheermes. Overigens kan worden gesteld dat er ook in het geval van Baybasin sprake was van een contra-actie: het intimiderende bezoek door Demmink persoonlijk in zijn cel in 2007, een ongekend affront tegen de rechtspleging en wat ons betreft een van de duidelijkste bewijzen voor de juistheid van de ‘samenzweringstheorie’ rond de veroordeling van Baybasin. Hier meer verbijsterende feiten over de bemoeienis van Demmink met de detentie van Baybasin. Aldus ontstaat een werkelijk verbluffend beeld: niet alleen worden de zeer goed onderbouwde aangiftes tegen Demmink stuk voor stuk niet in behandeling genomen, maar de aangevers worden ook nog eens -op staatskosten- geintimideerd en zelfs gemarteld!

Print Friendly, PDF & Email
Share