NOG GEEN SPOOR VAN ROOK (2)

… LAAT STAAN DAT IK EROP KAN INGAAN DAT ER VUUR IS (minister P. H. Donner, oktober 2003)

DEEL 2: HET ROLODEX-ONDERZOEK

Het Rolodex-onderzoek liep in 1998 en was gericht tegen ondermeer enkele hoge mensen bij Justitie, ook bij het OM. Fred Teeven heeft uitgebreid en onomstreden over dit onderzoek gerapporteerd [kluisverklaring]. Dat Demmink op cruciale wijze was betrokken bij dit Rolodex-onderzoek en in beeld kwam als kindermisbruiker blijkt uit twee onomstreden bronnen: de publicaties in De Telegraaf van medio 2007 toen deze krant nog a charge onderzoek deed en de Runderkamp-papers. De Telegraaf spreekt uitgebreid over Demmink als ‘een Haagse topambtenaar wiens naam telkens blijft opduiken in verband met pedofiele activiteiten’. Aan het eind van de publicatie meldt De Telegraaf dat de naam van Demmink al in 1994 opdook

in een politieonderzoek naar misbruik van minderjarigen. In het begin van het eerste stuk wordt Demmink direct in veband gebracht met het Rolodex-onderzoek: de BVD tekende volgens betrokkenen ook verklaringen op van een informant binnen het OM die de Haagse topambtenaar ervan beschuldigde dat hij seks had met minderjarige jongens. Ook in de Runderkamp-papers vervult Demmink een belangrijke rol binnen het Rolodex-onderzoek. Hans Laroes, destijds hoofdredacteur van de NOS, schreef in 2004: De naam Joris Demmink was me genoemd in gesprekken met opsporingsambtenaren. Die vertelden over een onderzoek dat in 1998 had gedraaid vanuit een zeer geheime locatie in Utrecht. Een onderzoek naar een netwerk van topambtenaren [o.a JORIS DEMMINK, MK], twee hoofdofficieren [HANS HOLTHUIS EN JAN WOLTER WABEKE, MK], een oud-bewindsman [JOB DE RUITER, MK], een oud-advocaat vamn de koningin [FRITS SALOMONSON, MK] en een enkele hoogleraar [GER VAN ROON, MK] die seks met minderjarige jongen zouden hebben.(…) Demmink speelde in dat onderzoek een belangrijke rol. Rechercheurs hadden het vermoeden dat deze topambtenaar informatie over het opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse hoogleraar Van R. met wie hij bevriend was.

Dit ‘Rolodex-team’ valt grotendeels samen met het netwerk dat in 1998, datzelfde jaar dus, werd onthuld in het programma Netwerk en zich met name bezig hield met het importeren van kinderen voor misbruik vanuit Oost-Europa. Ger van Roon reisde voor dit doel veelvuldig naar Polen. In de uitzendingen is Joris Demmink te horen als hij kinderen bestelt bij Lothar Glandorf, een van de levranciers van het netwerk.

Print Friendly, PDF & Email
Share