NIEUWE PRIJS E-ONDERZOEKSJOURNALISTIEK

MSM STELLEN PRIJS IN VOOR INTERNET-ONDERZOEKSJOURNALSITIEK MAAR VINDEN BINNEN HUN EIGEN CORRUPTE KRINGETJE GEEN GESCHIKTE KANDIDATEN

Maar zijn er eigenlijk al wel goede voorbeelden van onderzoeksjournalistiek waarbij de mogelijkheden van internet goed worden benut? “Of het direct om een brede stroom aan inzendingen zal gaan is geen uitgemaakte zaak,” zegt VVOJ-directeur Margo Smit, “maar het VVOJ-bestuur meent dat de Loep deze sprong moet wagen. Ook in de hoop en verwachting dat journalisten dan ook echt de nieuwe mogelijkheden gaan benutten.” Aldus denieuwereporter.nl. De VVOJ (Vereniging Voor Onderzoeksjournalistiek) komt met een internet-prijs, de ‘digitale loep’. Als mogelijke winnaars worden louter door de Staat (Zembla, Argos, Nederland van Boven en Follow the Subsidies [video]) en door het bedrijfsleven (Nu.nl van Sanoma) betaalde media genoemd. Zo sluit het stuk op het (door de staat betaalde) medium denieuwereporter af: De spoeling lijkt dus dun. Er belooft allerlei moois aan te komen, maar momenteel lijkt de onderzoeksjournalistiek nog maar beperkt gebruik te maken van de mogelijkheden die internet biedt. Tenzij ik niet goed gekeken heb natuurlijk. Wie kent goede voorbeelden? Laat hieronder maar weten, en meldt ze vooral ook aan op de website van de VVOJ. Foto: Follow The Subsidies-voorman en Nina Brink-intimus Eric Smit.

Print Friendly, PDF & Email
Share