Niek Stolker over de Lijst van Kat

Sorry, verkeerde titel. Want het gaat in het artikel dat Niek Stolker schreef voor HP/De Tijd helemaal niet over de lijst van Kat met 12,  volgens Kat corrupte rechters. Het gaat uitsluitend over de stijl en de geestelijke gesteldheid van Kat, waarbij de aannames, waardeoordelen  en suggesties van Niek in het rond vliegen. Kill the messenger, lijkt Stolker te denken, dan hoeven we het niet over de message te hebben. Zou Niek nou ook vinden, net als de paus destijds, dat Galileo gek was?  Ik hoop maar dat ik het fout heb, want dit bevreemdt mij voor een journalist van een toch als serieus bekend staand, onderzoekend tijdschrift als HP/de Tijd. Juist die message lijkt mij veel interessanter. 

Kan Niek daar ook gaten in schieten? Heeft Niek de lijst wel doorgenomen? Of vinden Niek en HP/De Tijd het gewoon prima dat rechters corrupt zijn? Wist Niek bijvoorbeeld ook al dat Michiel Severein (nu rechter) in opdracht van Harm Brouwer (ex-rechter, nu OM baas) een toneelstuk opvoerde om de door Justitie geregisseerde aftocht van de twee hoofdverdachten van de moord op Marianne Vaastra geheim te houden? Is dat ook “opgewarmde prak” voor Niek, het papier van HP/de Tijd niet waard?

Niek, hier is de lijst van Kat nog een keer. Wellicht kun je bij elke rechter  aangeven wat er feitelijk niet klopt, met andere woorden aantonen waar de auteur uit zijn nek kletst?

Anders geef ik je ook graag het email-adres van Evert Santegoeds, mocht je van werkgever willen wisselen.

Carla Eradus
President van de rechtbank te Amsterdam. Als president van het Hof te Leeuwarden door 14 raadsheren beschuldigd van nepotisme (februari 2002). Desalniettemin benoemd te Amsterdam. Enige rechter die ooit door de Hoge Raad op de vingers is getikt wegens het ‘nodeloos toebrengen van leed aan een procespartij’ (1991). HP/de Tijd heeft twee artikelen aan de kwestie geweid waarvan een cover. Elke reactie uit Den Haag bleef uit.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/34/amsterdamse-rechtbank-heeft-spookpresident.html

Frits Bakker
President van de rechtbank te Den Haag. Met deze prestigieuze functie beloond voor corruptie als president te Haarlem waar hij in de Chipshol-procedures een ‘staatsvijandig’ college verving en daar vervolgens over loog.  De zaak is deels in the open gekomen via De Pers.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/2371/ook-haagse-president-corrupt.html

D. P. Ruitinga
Vice-president rechtbank Haarlem. Nam het voorzitterschap op zich van het nieuwe ‘staatsvriendelijke’ college dat door  Bakker werd geformeerd om de Staat ter wille te zijn in de Chipshol-procedures.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/3137/ook-westenberg-2-als-corrupt-exposed.html

Michiel Severein
Rechter bij de rechtbank in Leeuwarden. Werd direct na de moord op Marianne Vaatstra in 1990 door Harm Brouwer als diens tijdelijk opvolger als HoVJ Leeuwarden naar voren geschoven. Zorgde voor cruciale cover up in deze moordzaak en loog tegen media. Hielp moordenaars te ontsnappen.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4725/de-grote-leugen-van-super-pl-h-brouwer.html

Henk-Jan Boukema
Raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof. Werd in allerijl in deze functie ‘weggezet’ nadat hij als landsadvocaat voor de criminele rechter Hans Westenberg vijf jaar lang had lopen liegen, bedriegen, manipuleren en declareren.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/3428/gesol-met-landsadvocaat-boukema.html

Jan Wolter Wabeke
Raadsheer bij het Haagse hof. Pedofiel en kinderverkrachter. Frustreerde als OvJ in de pedo-paradijzen Dordrecht en Breda vele aangiftes en onderzoeken wegens kindermisbruik. Levensgevaarlijke crimineel. Heeft kindermisbruik zelf toegegeven.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4282/super-pedo-wordt-toprechter-wabeke.html

K. Puite
Vice-president van de rechtbank in Dordrecht. Ingezet als rechter in de zaak van het OM tegen Micha Kat. Verbood op onwettige gronden dat er opnames werden gemaakt van het verhoor van SP-kamerlid Jan de Wit. Heeft zich niet verschoond ondanks onmogelijkheid in deze zaak onpartijdig recht te spreken.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4635/corrupte-rechter-mr-k-puite.html

Bernadette Edelhauser
Rechter te Dordrecht. Manipuleerde als OvJ te Rotterdam het dossier van de Schiedammer Parkmoord als gevolg waarvan een onschuldige vier jaar zat. Wordt thans ingezet in pedo-zaken, met name om getuigen te intimideren.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/772/crimineel-wordt-rechter-het-demmink-effect.html

Eltjo Rentema
Vice-president rechtbank Dordrecht. Liet een bevriende vastgoed-ondernemer een cruciale zaak winnen tegen de wet. Stond op het punt te worden opgeknoopt, maar werd na een enorme rel opeens van ‘alle blaam gezuiverd’ na een ‘onderzoek’ van een speciale en ‘geheel onafhankelijke’ commissie.
http://www.standejong.nl/2008/10/15/er-is-werkelijk-niets-aan-de-hand-bij-rechtbank-dordrecht/

J. H. W. Rullmann
Coordinerend vice-president van de rechtbank te Den Bosch. Veegde in een Demmink-gerelateerde smaadzaak aangespannen door de als kindermisbruiker ontmaskerde deken van Weert met een enkele armbeweging al het bewijs van tafel.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1303/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5c.html

Ulco van der Pol
Raadheer-plaatsvervanger te Den Haag, rechter-plaatsvervanger te Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar en Utrecht. Heeft als secretaris van de Perspijs Jacques van Veen die wordt gefinancierd door Justitie een hopeloze en corrumperende belangenverstrengeling.  Wees als raadsheer een cruciaal arrest in de Demmink-related Baybasin-rechtsgang waarmee vervolging van de pedofiel Demmink –die dus de genoemde persprijs betaalt- onmogelijk werd.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4312/doofpot-boek-dingt-mee-naar-persprijs.html

W. A. M. Van Schendel
Raadsheer bij de Hoge Raad. Komt op de ‘Zembla-lijst’ van Sinan Can voor als vriend van Joris Demmink.  Schreef mede het arrest waarmee de veroordeling van Baybasin –op basis van vervalst bewijs- definitief werd en ook een cruciaal anti-Chipshol arrest.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1441/de-demmink-namenlijst-van-zembla-en-can.html

Print Friendly, PDF & Email
Share