NET SLUIT ZICH ROND GERLOF L.

ELSEVIER-‘MISDAADREDACTEUR’ VERANDERDE ZIJN VAATSTRA-ARTIKELEN NADAT HIJ ZELF WERD BESCHULDIGD VAN BETROKKENHEID BIJ DE MOORD * LEISTRA SCHUIFT ZICHZELF BIJ HERHALING NAAR VOREN ALS ‘DE MOORDENAAR’ VAN MARIANNE * LEISTRA EN ELSEVIER WEIGEREN WELKE VRAAG DAN OOK TE BEANTWOORDEN

BREAKING: AANGIFTE LEISTRA TEGEN MICHA ALSNOG ONDERDEEL VAN DE GROTE TENLASTELEGGING VOOR ZIJN NIEUWE PROCES VAN 17 JULI * LEISTRA: IK GA ZEKER WINNEN EN ZIT IN DE ZAAL

door Moderator en Andre Vergeer

Het is te gek voor woorden dat jij mij nog steeds ziet als verdachte van de moord op Marianne Vaatstra en lid van een dubieus netwerk. Ik ben er dan ook zeker van dat de rechter je daarvoor zal veroordelen. Dat mailde Gerlof L. ons op 28 mei. Een dag later mailde hij aan Andre Vergeer: Ik wens niet uitgemaakt te worden voor onder meer de moordenaar van Marianne Vaatstra en lidmaatschap van pedometwerken. Wat bezielt Leistra? We hebben hem nimmer beschuldigd van ‘de moord’ op Marianne. Al onze artikelen en onderzoekingen wijzen immers op slechts een enkele dader: Ali H., de schielijk via Schiphol het land uitgesmokkelde asielzoeker. Dat hij de moordenaar is, is zeker. Daarom mailden we dit aan ondermeer Leistra:

Merk op dat Leistra ZICHZELF BESTEMPELT ALS ‘VERDACHTE’ terwijl ik slechts heb geschreven van hij volgens bronnen GETUIGE was. De dader is Ali Hassan. Wellicht zou Gerlof dat kunnen melden aan de lezers van Elsevier, al was het maar om zichzelf te ontlasten.

Allereerst moeten we hier melden dat Micha ons heeft verteld dat de aangifte van Leistra alsnog deel uitmaakt van de tenlastelegging inzake zijn proces van 17 juni. Aanvankelijk was dat niet het geval. Daarom meldde hij ook dat ‘Leistra zijn aangifte schielijk heeft ingetrokken’. Echter, tijdens een verhoor bij de recherche vorige week woensdag bleek dat het OM de aangifte van Leistra alsnog heeft toegevoegd aan het pakket van bizarre en gecreeerde ‘delicten’ waarmee Joris Demmink cs. Micha nu proberen uit te schakelen. Later wellicht meer hierover. Thans volstaan we met opnieuw een bizarre constatering: Gerlof Leistra, de vriend van Joris Demmink, de ‘journalist’ die elke lezing over de moord op Marianne die niet 100% strookt met de -aantoonbare- leugens van Justitie afdoet als een ‘complottheorie’, de journalist die weigert te antwoorden op alle vragen over de Vaatstra-zaak, weet reeds nu dat hij de zaak tegen Micha gaat winnen! Dat hij als journalist -en vriend van Demmink- op deze wijze meent te kunnen vooruitlopen op de uitkomst van een procedure is opmerkelijk, temeer daar Leistra juridisch gezien totaal geen zaak heeft. Ga maar na: Micha citeert slechts een bron -die nota bene door Leistra zelf als bron wordt erkend- en die als advocate ook nog eens een hoge ‘waarheidsclaim’ heeft. Daarnaast is er een grote hoeveelheid circumstantial evidence die Leistra koppelt aan pedo-netwerken. Daar weer naast weigeren Leistra en zijn hoofdredactuer Joustra elke vraag over de zaak te beantwoorden. Dit mailde hij vandaag aan Andre Vergeer:

Jullie blijven geloven in de schuld van asielzoekers. Ik niet. Om die reden ga ik ook niet in op alle vragen die jullie opwerpen: dat kost mij domweg teveel tijd. Dan gaat het weer over de vermeende vakantie van Brouwer etcetera. Dank voor de mogelijkheid tot wederhoor. Dit is mijn reactie.

Opmerkelijk: Leistra heeft wel tijd aangifte te doen tegen Micha en uren met hem te spreken om hem te bewegen zijn beschuldigingen in te trekken [geluidsopnames in ons bezit] maar heeft geen tijd enkele simpele vragen te beantwoorden over de zaak-Vaatstra! This smells as hell. Al met al geen enkele grond dus om Micha te veroordelen die immers overduidelijk beschikt over voldoende informatie en fundament zijn artikelen over Leistra en Vaatstra te kunnen publiceren. Sterker: het is Leistra zelf die zich schuldig maakt aan leugens, list en bedrog door op pathetische wijze vast te houden aan de lezingen van Justitie en Peter R. de Vries zelfs als is aangetoond dat deze 100% leugenachtig zijn! En dan opeens zijn alarmerende woorden ‘de vakantie van Brouwer’. Deze hebben we nog niet eerder gehoord. Wat nu? Heeft Leistra van Demmink doorgekregen dat hij nu opeens moet gaan roepen dat Brouwer direct na de moord op Marianne ‘met vakantie’ ging?

De laaste ontwikkeling in deze thriller is dat Leistra zich nog eens extras verdacht maakt door op bizarre wijze te gaan lopen sleutelen en veranderen in zijn eerdere artikelen over de Vaatstra-zaak. Andre Vergeer schreef hierover het artikel dat te lezen is in onderstaande mail. De mail begint met een mail van Micha aan zijn advocaat Gerard van der Meer die aan ons werd ge-cct.

Hi Gerard,

Hierbij enkele vragen die recent zijn gesteld aan Gerlof Leistra mede als gevolg van de aangifte die hij tegen mij heeft menen te moeten doen wegens ‘laster’. We verwachten niet dat hij ze zal kunnen beantwoorden. Zoals je weet beschik ik al geruime tijd over informatie, onderrsteund door een verklaring van een getuige, dat de heer Leistra deel uitmaakt van een netwerk van pedofielen en betrokken is geweest bij de moord op Marianne Vaatstra. De wijze waarop hij thans omgaat met de nieuwe ‘bevindingen’ van Peter R. de Vries versterken deze verdenkingen in ernstige mate.
De verdenkingen zijn ontstaan toen Leistra een necrologie publiceerde van de Zeeuwse pedofiel A. de Ru, een intimus van Joris Demmink met wie Leistra zelf ook warme banden onderhoudt. Sindsdien zijn ze alleen maar sterker geworden. Dit mailde Leistra mij recent toen ik hem voor het eerst confronteerde met onderstaand artikel:

Dag Micha,

wij zien elkaar zoals je wellicht al weet op 17 juli aanstaande als de rechtszaak tegen jou dient. Mijn aangiften zijn dus niet ‘schielijk ingetrokken’. Waarvan akte, zou ik zeggen. Maar deze informatie zul je de lezers van je site graag onthouden, neem ik aan. En schrijf onder je eigen naam! Of is de moderator je onbekende alter ego?
Wat onderstaand artikel betreft: mijn oorspronkelijk stuk stond destijds in Elsevier. Voor het boek heb ik het op grond van toen bekende inzichten aangepast/bewerkt. Je kunt op de site van Elsevier moeilijk verwijzen naar een boek. Vandaar dat de webredactie een link heeft geplaatst naar het oorspronkelijke artikel. Op geen enkele manier probeer ik de waarheid te verdraaien. Het is te gek voor woorden dat jij mij nog steeds ziet als verdachte van de moord op Marianne Vaatstra en lid van een dubieus netwerk. Ik ben er dan ook zeker van dat de rechter je daarvoor zal veroordelen. Het staat je vrij deze reactie te plaatsen, op voorwaarde dat je er niet selectief uit citeert.

hartelijke groet, Gerlof

Merk op dat Leistra ZICHZELF BESTEMPELT ALS ‘VERDACHTE’ terwijl ik slechts heb geschreven van hij volgens bronnen GETUIGE was. De dader is Ali Hassan. Wellicht zou Gerlof dat kunnen melden aan de lezers van Elsevier, al was het maar om zichzelf te ontlasten.

Met groet,

Micha Kat

—– Forwarded Message —–
From: Andre Vergeer
To: [email protected]
Cc: Wim Dankbaar ; [email protected]; “”W. de Haan ???????”” ; Gerrit Veldman ; Micha Kat ; A. K. ; ‘Hilly Veenstra’ ; [email protected]
Sent: Tuesday, May 29, 2012 5:59 AM
Subject: Rectificatie

Beste Gerlof,

Je kunt je vast wel voorstellen dat je de afgelopen week onze woede over je afgeroepen hebt. Je hebt je de afgelopen maanden en jaren in de zaak Vaatstra nadrukkelijk verstopt maar je publiceerde vorige week desondanks ineens – heel stiekem – een ‘stukje’ alsof het al 10 jaar geleden door jou was gepubliceerd. Jij hebt nooit wederhoor toegestaan aan één van ons maar loopt nu alweer als een schoothondje achter de versie van het OM aan. Blijkbaar heb je ook al geen enkel vertrouwen in de ‘show’ van Peter R. maar je distantieert je er ook niet van. Jij, als gelouterde kenner van het dossier, zou beter moeten weten.

Nog niet zo lang geleden heb ik je dringend gevraagd om ook eens ons verhaal aan te horen. Ik was echter (bij herhaling!) welkom “als ik maar niet met een complottheorie aan zou komen”, weet je nog?

Wij willen je, in het kader van wederhoor dan ook in de gelegenheid stellen om het bijgaande conceptartikel van commentaar te voorzien. Daarbij zouden wij graag zien dat je een antwoord geeft op o.a. de volgende vragen:

1. Is volgens jou in oktober 1999 nu wèl of niet de juiste verdachte Irakees Ali H.H. aangehouden?
2. Was die Irakees in Istanbul nu wel of niet lang en smal (ca. 1,90 m) of had hij mogelijk ‘een kort, gedrongen postuur’ zoals is gemeld in het artikel van Bart Olmer van 11 augustus 1999 in De Telegraaf?
3. Heb jij kennisgenomen van de uitzending van Peter R. uit 2001 waarin het zgn. fietsverhaal van de vrienden van Marianne al naar het rijk der fabelen was verwezen door de getuigenissen van Verry Brouwer en zijn vriendin Tineke de Haan?
4. Ben jij bekend met de ontboezemingen van mr. Roelof de Graaf tegenover Omrop Fryslân waarin hij meedeelde dat die “Turkse Ali” allang geen verdachte meer was voordat hij werd aangehouden?
5. Ben jij bekend met de verklaringen van Gerrit Veldman en Roos van Z. uit januari 2010?
6. Ben jij bekend met de uitzendingen van 5, 6 en 8 maart 2010 waarin beveiligers, vrijwilligers en een staflid van het toenmalige AZC die ook al verklaarden dat de verkeerde verdachte was aangehouden?
7. Heb jij in de afgelopen jaren kennisgenomen van de talloze Kamervragen (en antwoorden van de resp. ministers en de staatsecretaris) en hou jij het desondanks nog steeds voor mogelijk dat de dader een lange, blonde Fries moet zijn geweest?
8. Heb jij kennis genomen van het rapport van het OM Leeuwarden van 31 januari 2011 waarin meer leugens staan dan antwoorden op onze vragen?
9. Ben je bekend met de vragen van Hero Brinkman die nu opnieuw zijn gesteld aan de minister?
10. Hou jij het wellicht vandaag voor mogelijk dat ‘ons’ OM Nederland (en de ouders van Marianne) al 13 jaar in deze zaak op een misdadige en boosaardige manier belazert?

Zomaar wat vragen van de wel 100 die wij zouden kunnen bedenken. Als één of meer vragen door jou met Ja worden beantwoord, waarom staat dat dan niet in jouw ‘stukjes’ van 22 mei jl.? M.a.w., ben jij nu een misdaadjournalist of schrijf je slechts op wat het openbaar ministerie je voorkauwt?

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan onze verplichting tot wederhoor hebben voldaan. Misschien wil je hier binnen drie dagen op reageren. Anders zullen wij bijgaande artikel publiceren in de veronderstelling dat je het met ons eens bent.

Met vriendelijke groeten,

Namens het ‘team Vaatstra’, André Vergeer.

Telefoon: 030 – 6917013

NB. Mocht de bijlage niet kunnen worden geopend, bij deze de tekst:

De twee gezichten van Gerlof Leistra

Gerlof Leistra, misdaadjournalist van Elsevier, werd eerder op deze site in verband gebracht met zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra en bij een druk bezocht satanisch ritueel op een locatie in de buurt van Hattemerbroek. Uiteraard geloof ik daar geen snars van zonder minstens geconfronteerd te zijn met overtuigende bewijzen. En daarbij is de verklaring van één advocate (hoe overtuigend ook) voorlopig onvoldoende. Mijn lijfspreuk is: één getuige is géén getuige, twee getuigen vormen een aanwijzing en drie getuigen zijn een begin van bewijs. Ik ben nu eenmaal geen journalist.

Ook beschouw ik het feit, dat een nicht van de door die advocate genoemde “criminele” familie ook nog eens werkzaam zou zijn bij Elsevier, niet als doorslaggevend. Alles kan immers gebaseerd zijn op volkomen toeval, zo groot is Nederland nu ook weer niet. En ook het bezoek van die advocate aan Gerlof Leistra zèlf met haar bizarre verhaal, “waar hij niets mee kon”, wijzen voor mij nog steeds niet op een mogelijke dubieuze rol van deze misdaadjournalist.

Wat echter wel een beetje in het nadeel van Gerlof spreekt is dat hij – als énige journalist – een interview heeft gehad met Joris Demmink (waar hij hem sprekend opvoert) die zich ook al in zo’n benarde positie bevindt. Wie herinnert zich immers niet de aangiften tegen Demmink van misbruik van o.a. Frank Leenders in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven, zijn vermeende aanwezigheid op het jacht ‘de Apollo’ (https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/waarom-weerspreekt-opstelten-wee.html en die van een aantal Turkse misbruikslachtoffers tegen hem wiens aangiften nu bij de Hoge Raad worden beoordeeld? Wie heeft inmiddels nog niet de ‘Demmink Doofpot’ gelezen? En was het niet Gerlof zijn eigen hoofdredacteur, Arendo Joustra, die ‘out of the blue’ een lans brak voor deze ‘besmette’ Secretaris Generaal van Veiligheid en Justitie?
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1790/beste-arendo-joustra-van-elsevier

Maar nee, ik wil Gerlof Leistra liefst beoordelen op de feiten. En nu doe ik, net als hij, ook al een paar jaar onderzoek naar o.a. de zaak Vaatstra. En IK ben toch ècht corrupte en zelfs frauderende justitie-ambtenaren tegengekomen en journalisten die de waarheid voor justitie graag wilden helpen afdekken (breek me de bek niet open!). Een frappant voorbeeld van de rol van journalisten als Leistra wordt nog eens benadrukt in de onderstaande link van zijn hand:

http://www.elsevier.nl/web/10222338/Opinie/Misdaad-Straf/Deventer-Moordzaak-Hoe-De-Hond-ontspoorde.htm

Uit eigen ervaringen in dat moordonderzoek kan ik melden dat de Deventer moordzaak is uitgespeeld – en zorgvuldig gemanipuleerd – d.m.v. journalisten als Peter R. de Vries, Bas Haan en o.a. Gerlof Leistra in nauw overleg met het Openbaar Ministerie om Nederland bewust van misleidende informatie te voorzien. Maar goed, de ene zaak is de andere niet maar ik wil toch alvast gezegd hebben dat Gerlof Leistra er ook al naast zat in de Puttense moordzaak, de zaak van Lucia de Berk en die van Ina Post (en dan heb ik nog niet eens uitputtend gezocht!):

http://www.waarheidsvinding.com/?p=2073 .

Nu viel echter deze week ons oog ook al op een publicatie van Gerlof Leistra inzake de moord op Marianne Vaatstra die hij in 2001/2003 zou hebben geplaatst bij Elsevier, i.s.m. met een wetenschapper van de Leidse Universiteit, Paul Nieuwbeerta. Ouwe koeien zou je zeggen maar het gaat mij nu vooral om de (huidige) geloofwaardigheid van misdaadjournalist Gerlof Leistra van het kwaliteitsblad Elsevier! Kijk even mee op zijn site van 22 mei jl.:

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Misdaad-Straf/339285/Nieuw-spoor-in-moord-Marianne-Vaatstra.htm

Gerlof volgt hier opnieuw braaf de bevindingen van Peter R. de Vries (en dus die van het OM) n.a.v. de uitzending van zondagavond 20 mei jl. maar plaatst hier bovendien – heel stiekem – in een extra venster “zijn originele artikel uit 2001” terwijl hij dat artikel zelfs gewoon dramatisch lijkt te hebben aangepast en zelfs nieuw te hebben overgeschreven! Kijk maar onder de foto van Marianne: “Lees hier het artikel ‘Het verstoorde paradijs’ van Gerlof Leistra. Dit artikel over de moord op Marianne Vaatstra verscheen in 2001 in het weekblad Elsevier”.

De oppervlakkige lezer mag wat mij betreft hier afhaken, kan ik nog billijken ook. Maar duidelijk is voor mij dat Gerlof draait met de wind als het hem zo uitkomt. Had hij nog maar tenminste gemeld dat hij zijn artikel na 2001 (2003 in zijn boek) had aangepast aan de nieuwe bevindingen sindsdien voordat hij dat op 22 mei jl. publiceerde als het ‘originele artikel’, dan had ik daar nog enige vrede mee gehad. Maar nu heeft het veel weg van plagiaat en van bewuste misleiding. En het geeft vooral een beeld van de twee gezichten van Gerlof Leistra. Die éne Gerlof volgt dus heel braaf de gangbare opinie van Peter R. en die van het OM, terwijl de àndere Gerlof heel stiekem alvast voorsorteert op een nieuwe dwaling van Justitie: “Kijk maar, ik heb het op 22 mei 2012 al geschreven!”.

Als ik mijn eigen stukje nu even teruglees begin ik zelfs al te twijfelen over mijn woorden over getuigenverklaringen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Gerlof op geen enkel gebied de waarheid heeft verteld. Geldt dat dan ook al voor die ‘betrokkenheid bij de moord’ waar hij hier van werd beschuldigd…..?

Hieronder heb ik een aantal van de vele discrepanties geplaatst tussen Gerlofs oorspronkelijke artikel uit 2001 (2003) en het artikel dat hij op 22 mei jl. ten onrechte aanmerkte als ‘het origineel’. De cursief gedrukte tekst is afkomstig uit het origineel en de puntjes tussen haakjes geven aan dat die tekst niet (meer) bestaat.

MOORD EN DOODSLAG IN NEDERLAND 1992 – 2001
(© 2003) Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta

Het verstoorde Paradijs – de zaak Marianne Vaatstra

Na 30 april heeft de man niet meer voldaan aan de wekelijkse meldingsplicht bij de Vreemdelingendienst. (origineel uit 2003)

Na 30 april heeft de man die, anders dan De Telegraaf beweerde, geen openhartoperatie in Nederland heeft ondergaan, niet meer voldaan aan de wekelijkse meldingsplicht bij de Vreemdelingendienst. (uit het artikel van 2012).

[Opmerking André: hier heeft Gerlof in 2012 dus een grove leugen toegevoegd om de verkeerde verdachte uit Turkije ook nog eens vrij te pleiten van een onrechtmatige, gratis hartoperatie in NL. Niet alleen was dit onderwerp in een aparte aflevering behandeld door SBS6 maar dit heeft ook nog eens tot grote commotie geleid in de Tweede Kamer omdat asielzoekers in die jaren blijkbaar ongehinderd in- en uitreisden om hier gebruik te maken van onze gratis gezondheidszorg.

Maar, wellicht nog véél belangrijker in deze leugen, een levensgevaarlijke hartkwaal van die verkeerde verdachte laat zich uiteraard ook al niet rijmen met een sportieve (èchte) verdachte die jarenlang voetbalde met de medewerkers van het AZC en die wekelijks fitness-apparatuur leende. Sterker nog, de verkeerde verdachte – die met die hartkwaal dus – heeft slechts van november 1998 tot eind april 1999 verbleven in het AZC Kollum. Hij heeft dus in ieder geval nooit in het plaatselijke elftal mee gevoetbald…. Ik kan me dus ook al niet voorstellen dat dit alles de afgelopen jaren aan Gerlof Leistra voorbij gegaan is. Of heeft hij doelbewust deze hartkwaal moeten downplayen in opdracht van (…??) om de verkeerde Ali te ‘promoten’?].

De Irakees, Ali Hussein H., wordt op 9 juli officieel als verdachte aangemerkt. Om zijn verblijfplaats te achterhalen, wordt een groot aantal telefoonlijnen van zijn vrienden afgeluisterd.

De Irakees wordt op 9 juli officieel als verdachte aangemerkt. Om zijn verblijfplaats te achterhalen, wordt een groot aantal telefoonlijnen van zijn vrienden afgeluisterd.

[Opmerking André: Niet alleen is het nu vreemd dat in 2012 ineens de naam van die verdachte moest worden verwijderd maar het gaat hier nog veel verder. Want waarom meldt Gerlof hier dan WEER niet wat zijn nieuwe bevindingen zijn? Inmiddels had hij immers ook zicht op de twijfels van OvJ mr. Roelof de Graaf over die ‘verkeerde verdachte’? En over de herhaalde meldingen van de beveiligers van het AZC in 1999 en in 2010?].

(…………………………………..) ??? [ontbreekt in 2001/2003].

De druk op het opsporingsteam zwelt aan. Op 30 augustus toont misdaadverslaggever Peter R. de Vries in een ingelaste uitzending als eerste de foto van de Irakees, zonder diens identiteit te onthullen. De volgende dag publiceert De Telegraaf eveneens de foto, compleet met de naam van deze ‘hoofdverdachte’, Ali Hussein Hassan, plus van diens ‘medebetrokkene’, de 19-jarige Afghaan Mohammed Akbari. Voor de media is de jacht geopend.

[Opmerking André: Opnieuw dus een toevoeging in 2012 zonder ook de andere, nieuwe bevindingen te melden. Dat is minst genomen vreemd omdat bovenstaande feiten ook al in 1999 bekend waren. Voor zover ik het nu kan beoordelen sorteert Gerlof hier alvast voor op een genadeloze aanval op Peter R. en op een toekomstige gerechtelijke dwaling].

Begin juni presenteert het OM een uitgebreid daderprofiel, een soort karakterschets opgesteld door zes gedragsdeskundigen. Gecombineerd met aanvullend DNA-onderzoek naar herkomstkenmerken, ontstaat het beeld van een blanke West-Europeaan die vermoedelijk binnen een straal van vijftien kilometer rond de plaats van het delict woont. In een speciale uitzending van Opsporing Verzocht op 27 juni zegt de politie te zoeken naar ‘een man met extreme fantasieën over seks, geweld, macht en controle’. Er zijn ‘aanwijzingen’ dat de dader tussen de twintig en vijfenveertig is, maar eerder tussen de twintig en dertig jaar oud, ‘een doorsnee Nederlander’, bij wie ‘aan de buitenkant’ niet te zien is dat het gaat om een verkrachter of moordenaar. Hij zou iemand zijn die ‘de omgeving van Veenklooster goed kent en zich daar vertrouwd voelt’. Het is zeer waarschijnlijk dat hij al eerder iets dergelijks heeft geprobeerd. De kans op herhaling is groot. De tips stromen binnen, maar ook deze poging levert niets op.

Begin juni presenteert het OM een uitgebreid daderprofiel, een soort karakterschets opgesteld door zes gedragsdeskundigen. Gecombineerd met aanvullend DNA-onderzoek naar herkomstkenmerken, ontstaat het beeld van een blanke West-Europeaan die vermoedelijk binnen een straal van vijftien kilometer rond de plaats van het delict woont. De Poelpleats valt daarmee af, zegt OM-woordvoerster Martine Verhaag in De Telegraaf: ‘In een asielzoekerscentrum wonen geen Noordwest-Europeanen, dus moet de dader daar ook niet worden gezocht.’

Dat is wat kort door de bocht. Het mag zeker zijn dat de dader geen negroïde of mongoloïde herkomst heeft, de grenzen van het zogeheten Kaukasische of blanke ras zijn allesbehalve scherp. Na openlijke kritiek door de betrokken DNA-onderzoekers nuanceert Verhaag het beeld twee dagen later: het OM had eerder gezegd ‘geen absolute zekerheid’ te kunnen geven dat de dader een blanke man was. In een speciale uitzending van Opsporing Verzocht op 27 juni zegt de politie te zoeken naar ‘een man met extreme fantasieën over seks, geweld, macht en controle’. Er zijn ‘aanwijzingen’ dat de dader tussen de 20 en 45 is, maar eerder tussen de 20 en 30 jaar oud, ‘een doorsnee Nederlander’, bij wie ‘aan de buitenkant’ niet te zien is dat het gaat om een verkrachter of moordenaar. Hij zou iemand zijn die ‘de omgeving van Veenklooster goed kent en zich daar vertrouwd voelt’. Het is zeer waarschijnlijk dat hij al eerder iets dergelijks heeft geprobeerd. De kans op herhaling is groot. De tips stromen binnen, maar ook deze poging levert niets op.

[Opmerking André: Need I say more? Was Gerlof in 2001 er nog van overtuigd dat die ZES gedragsdeskundigen toch minimaal gelijk moesten hebben over het daderprofiel en prof. De Knijff over het gevonden DNA van een West-Europeaan, in 2012 nuanceert hij die bevindingen ineens en stelt hij die zelfs ter discussie. Makkelijk scoren heet dat. Want ook al in 2000 was er impliciet afstand genomen door het OM en door het NFI van die bevindingen van prof. De Knijff over dat ‘West-Europese’ DNA. En waarom meldde Gerlof niet al in 2001 dat Verhaag van het OM al na twee dagen dat bericht dan ook terecht ‘nuanceerde’? En wat is er nu ineens mis aan die zes gedragsdeskundigen dat zij al niet in 1999 door hadden dat het ook een ‘bekende’ van Marianne kon zijn geweest?].

(…………………….) ?? [ontbreekt in het artikel van 2001/2003]

In een interview in Vrij Nederland van 18 november 2000 laakt NRC Handelsblad-journalist Frits Abrahams ‘de leidende rol’ van Peter R. de Vries in de zaak-Vaatstra. Abrahams: ‘Bij de jacht op de dader ontstond een lynchneiging. Het zou om een asielzoeker gaan, dús moest er zo iemand opgepakt worden. (…) Goddank bleek die asielzoeker onschuldig te zijn, anders hadden de Peter R. de Vriessen voorop gelopen in een hetze tegen asielzoekers: mensen die aan ónze kinderen zitten.’

Peter R. de Vries reageert woedend en spant een kort geding aan tegen Abrahams als deze weigert te rectificeren. Maar de rechter geeft Abrahams gelijk: ‘De Vries heeft immers als eerste foto’s van de beide asielzoekers getoond en vestigde op deze primeur ook de aandacht. Bovendien bevatte dit programma de regelmatig herhaalde suggestie dat de asielzoekers in het nabijgelegen asielzoekerscentrum in het bijzonder van de kant van de overheid uit politiek opportunisme worden beschermd. Dit standpunt wordt door De Vries op de door hem gehanteerde manier van suggestief vragen en quasi-realistische reconstructies met suggestieve paardenmiddelen beklemtoond.’ Peter R. de Vries benadrukt dat hij pas op 30 augustus voor het eerst aandacht aan de zaak besteedde. ‘Dus ik begrijp niet dat mij een leidende rol wordt toegedicht, terwijl de kranten er toen al vier maanden over schreven. Bovendien: als ik uitsluitend uit zou gaan van een asielzoeker als dader, zou ik ook niet vragen om een grootschalig DNA-onderzoek’.

[André: opnieuw werd hier door Gerlof zeer recent nieuwe informatie toegevoegd en een gemakkelijke aanval ingezet tegen Peter R. terwijl hij in 2001 nog aan zijn lippen hing. Opnieuw dus een voorsorteren op de nieuwe gerechtelijke dwaling. Peter R. was al in 2000 een charlatan en dat hoef je in 2012 heus niet nog eens te bevestigen].

(………………………….) ?? [ontbreekt in het artikel uit 2001/2003]

Documentaire. In een op 24 juni dit jaar uitgezonden documentaire van Omroep Friesland zegt officier van justitie Roelof de Graaf dat er reeds voor de arrestatie twijfel bestond of Ali Hussein Hassan in Friesland was ten tijde van de moord. Daarom was hij ‘niet meer interessant’. In een normaal onderzoek had het OM dat kunnen zeggen, ‘maar nu was dat onmogelijk’. ‘We stonden onder druk van de publieke opinie. Daar ben ik heel eerlijk in.’ De Irakees ‘was voor ons geen verdachte, maar werd door de media gebombardeerd tot hoofdverdachte’.

In een brief aan de Tweede Kamer tikt minister Korthals de openhartige officier op zijn vingers. Weliswaar verklaarden in oktober 1999 diverse getuigen – Irakezen, maar dat verzwijgt Korthals – dat ‘verdachte H.’ op 29 april bij hen in Haarlem was gearriveerd en op zondag 2 mei of maandag 3 mei weer was vertrokken. Maar: ‘Over de verblijfplaats van H. gedurende de bewuste nacht van 30 april op 1 mei 1999 hebben deze getuigen niets verklaard.’ De Irakees, die op 29 april op het NS-traject Den Helder-Haarlem was bekeurd wegens zwartrijden en op Koninginnedag in Haarlem op de rommelmarkt was gesignaleerd, had volgens Korthals geen alibi: ‘De aanvankelijke verdenking bleef derhalve bestaan.’ Alleen een verhoor en DNA-vergelijking zouden opheldering kunnen geven.

Bauke en Maaike Vaatstra hebben elk vertrouwen in het OM verloren. Volgens hen moest de zaak vanaf het begin in de doofpot: de dader mocht geen asielzoeker zijn. Op de grafsteen van hun dochter staat in de vorm van een hart in het Fries: ‘Onze lieve Marianne, als een mooie roos ben je geknakt. Er zal geen dag beginnen zonder jouw aanwezigheid.’

[André: In aanmerking genomen, dat Gerlof Leistra bovenstaande dus NIET heeft geschreven in 2001 of in 2003 – maar dat hij dat wèl suggereert – is er hier voor mij sprake van regelrechte geschiedsvervalsing. Hij heeft dit dus pas zeer recent geschreven om later alsnog te kunnen beweren dat hij dat al vanaf het begin van het onderzoek naar de moord op Marianne zou hebben gepubliceerd. Zijn laatste opmerking (uit 2012) grenst voor mij zelfs aan een vorm van necrofilie [i.c. misbruik van een overledene]. Nu pas toont hij zogenaamd compassie met de ouders van Marianne terwijl hij voordien zijn oren liet hangen naar de gevestigde orde (het OM) die haar alleen maar hebben gedemoniseerd en het onderzoek aantoonbaar (met o.a. zijn hulp) hebben gefrustreerd.

Nee sterker, nu Gerlof Leistra zèlf in het licht van de schijnwerpers kwam te staan vanwege zijn mogelijke betrokkenheid, is hij ineens van ‘geloof’ veranderd? Een echte journalist belicht beide kanten van een zaak en doet niet later alsnog stiekem of hij dat al eerder deed….

Print Friendly, PDF & Email
Share