NeeTegenYulius TREKT BEERPUT OPEN

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Ingezonden door Anoniem

Bij deze tip ik jullie graag over een beerput die de actiegroep NeeTegenYulius (bij toeval) opentrekt. Een hele korte geschiedenis:

Sinds april 2012 protesteren bewoners van de wijk Krommeweg in Hendrik Ido Ambacht tegen de komst van een mega-kliniek voor zwaar psychiatrische patiënten.

Deze kliniek van Yulius moet van de gemeente Dordrecht verhuizen omdat men bergen overlast heeft van drugsverslaafden (oa psychiatrische patiënten). Deze patienten van de zwaarste categorie vormen echter een bedreiging voor de kinderrijke wijk Krommeweg en Volgerlanden. Om deze reden wordt er een actiegroep opgericht.

Wat echter het vreemde is van dit verhaal, is dat er tot aan het aftreden van burgemeester Herman Jonker, totaal niets bekend was over de komst van Yulius. Herman Jonker trad plotseling af en ging (zogenaamd) met vervroegd pensioen. Zijn opvolger Jan Heijkoop werd op 22 februari burgemeester van Hendrik Ido Ambacht (7 dagen voordat besloten werd of Franssen kon aanblijven als CvdK Zuid-Holland). Sinds de aanstelling van Heijkoop wordt in een vreselijk rap tempo getracht Yulius door de strot van Hendrik Ido Ambacht te proppen.

Hierbij worden zelfs projectleiders (bewust) niet ingelicht die daardoor met een strop zitten, omdat kopers van huizen de komst van Yulius niet op prijs stellen.

De gemeente HIA heeft nu, om de actiebereidheid tot in de kiem te smoren, een (fake) haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door het bureau AAG uit Den Bosch. Maar nu blijkt dat het bureau AAG en Yulius al veel vaker zaken met elkaar gedaan hebben. Er is dus sprake van ernstige belangenverstrengeling. Verder is Jan Heijkoop ook nog eens voorzitter van Zorgberaad ZHZ en voorzitter van VELE andere instellingen die gelieerd zijn aan de zorgsector.

Nu de actiegroep dieper aan het graven is, stuiten wij op documenten uit de zorgsector die overduidelijk aangeven dat lokale politiek gemanipuleerd wordt vanuit Den Haag.

Voorbeeld:
De overheid is al 10 jaar bezig met het ‘handen en voeten’ geven van het WMO-beleid. Dit beleid wordt niet door ieder dorp gevoerd (Hendrik Ido Ambacht is een dorp). De enige partij die vraagtekens zet bij de aanstelling van Jan Heijkoop is Gemeente Belangen.

Zelf geeft de overheid het volgende aan over de invoering van het WMO-beleid:

Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Wanneer gemeenten zelf de accenten mag leggen, dan is het toch uitermate vreemd dat er in Hendrik Ido Ambacht ineens een burgemeester wordt aangesteld die bijzonder veel banden heeft met de zorg. En jawel Jan Franssen en Jan Heijkoop zijn nog oude bekenden van elkaar vanuit de CETECO tijd. Leest u aub de laatste alinea erg goed van dit document. M.a.w. de lokale politiek wordt gewoon verkracht door de landelijke politiek door het aanstellen van een gekleurde burgemeester. Wij weten dat de raad voor 50% tegen de benoeming van Heijkoop was…..Franssen heeft dit doorgedrukt. Waarschijnlijk staken de stemmen van de raad mbt de komst van Yulius. Herman Jonker heeft in dat geval de bepalende stem gehad. Nu hij vervangen is door Heijkoop, wordt bij het staken van de stemmen inzake Yulius eea door Heijkoop bepaald. Een wel hele bedenkelijke manier van ‘democratisch’ gemanipuleer.

Het document is uit 2005 en spreekt over het ‘onderbrengen van elementen waarmee de vraaggerichtheid voldoende wordt gewaarborgt’. In 2006 wordt Jan Franssen Commissaris van de Koningin in ZH. Hij heeft meerdere malen tegen Herman Jonker gezegd dat Hendrik Ido Ambacht afstand moest nemen van het dorpse karakter. Dit blijkt ook uit dit artikel.

Drechtsteden is de inzet van Franssen waarbij alles en iedereen wordt ingezet die daarbij behulpzaam kan zijn (Heijkoop). Dordrecht moet ontlast worden van Yulius en Heijkoop moet daarvoor zorgen.

Ondertussen worden alle regels qua fatsoen naar de burgers met handen en voeten getreden. Zo blijkt dat er een heus document is geschreven voor gemeenten (een manual) om draagvlak te creeren bij de burger om overlastgevende instellingen op een achterbakse manier te promoten. Op pagina 2 wordt echter goed afgetrapt met de uitspraak:

‘Streef niet naar draagvlak bij omwonenden, Dat lukt niet. Dat is nutteloos. Streef naar draagvlak bij de politiek verantwoordelijken. Zij moeten het willen’

Naar onze mening kan dit gewoon NIET. De democratie wordt op deze manier kapot gemaakt door personen die vanwege hun wanprestaties, wangedrag en vriendjespolitiek, allang op een zijspoor hadden moeten staan..

Wij hopen op jullie medewerking om deze zaak tot de bodem uit te zoeken. Wij hebben al erg veel materiaal gevonden maar het zou ons niets verbazen als Franssen via een woningbouwvereniging ook weer belangen heeft bij de opvang van patiënten die een onderkomen moeten krijgen wanneer deze zijn uitbehandeld.

Voor alle duidelijkheid. Het gaat ons in dit geval puur om de politieke spelletje die wij onder de aandacht willen brengen. De Yulius zaak staat hier in principe los van (alhoewel dit ook lachwekkend is als je je gaan inlezen op de volgende site).

EXTRA LINKS:

De facebook pagina NeeTegenYulius

Alle links mbt Yulius en het politieke spel erachter via Pearltree

Wij hopen dat dit politieke wangedrag gaat stoppen! Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Print Friendly, PDF & Email
Share