NA DEMMINK-GATE NU AALBERSBERG-GATE

AALBERSBERG ZELF EN DE POLITIE AMSTERDAM TEN ONDER IN TSUNAMI VAN LIST EN LEUGENS * AALBERSBERG TOT 1 APRIL 1999 IN SLEUTELPOSITIE BIJ CRI * HOE HARD WORDT DIT SPEL GESPEELD?

AALBERS.AT5

Aalbersberg, P.J. Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd Dienst recherche informatie; per 1 april 1999 kernteamchef kernteam Noord-Oost Nederland. Dat is de omschrijving van Aalbersberg zoals we die tegenkomen in kamerstuk 26 269 (Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden) van 9 juni 1999. Dat betekent dat Aalbersberg per 1998 toen binnen de CRI de beslissing werd genomen de observatie van de Rolodex-pedo’s te blokkeren in het centrum van de macht zat binnen het CRI als hoofd Dienst recherche informatie. Iedereen liegt en bedriegt. Er was geen sprake van een transfer van Aalbersberg per 1996 tot ‘projectleider’ zoals Jeroen Ranzijn deze site vandaag liet weten. No further questions. Het wordt een hete week. Hieronder nadere invulling door een tipgever:
De heer Aalbersberg was tot 1 april 1999 hoofd Dienst recherche informatie bij CRI.

Wat deed die dienst?

Dienst Recherche Informatie bestaat uit:
-afdeling Nationaal inzicht (zie hieronder)
-afdeling Internationale inlichtingen uitwisseling
-afdeling Meldpunten
-afdeling Recherche informatiebureaus

Een onderdeel hiervan [van de verantwoordelijkheden van zijn afdeling Nationaal inzicht] is de coördinatie van informatie met een hoog afbreukrisico waarvoor binnen de afdeling Nationaal inzicht een afgeschermde eenheid is ingericht, de eenheid Bronafschermingszaken. Van informatie met een hoog afbreukrisico is sprake wanneer bijvoorbeeld de bron gevaar zou lopen of wanneer als informatie te breed komt te liggen het onderzoek wordt geschaad. Daarbij moet gedacht worden aan 00-informatie, afkomstig van een informant of infiltrant, aan informatie over niet integer gedrag, informatie ten behoeve van getuige bescherming, etc.

Ook was zijn dienst verantwoordelijk voor internationale uitwisseling, vandaar dat hij de CRI vertegenwoordigde op 18 september 1998 in Rotterdam.

Print Friendly, PDF & Email
Share