MYSTERIE RIOUWSTRAAT 13 OPGELOST?

LEES HET VERHAAL OP HHC: HET ZOU INDERDAAD GAAN OM EEN ‘VERSCHRIJVING’ WAARBIJ ‘RIOUWSTRAAT 13’ ABUSIEVELIJK IS OPGEVOERD IN PLAATS VAN ‘SIJZENLAAN 13’ * MAAR HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN DAT HHC ZICH HEEFT LATEN MISLEIDEN * HHC MISKENT DE AARD VAN HET MISBRUIK DOOR DE GROEP-DEMMINK

riouwstraat

Alle respect voor de onderzoekingen van HHC [hier ons eerdere stuk] in het dossier-Riouwstraat (en ook in alle andere dossiers, by the way). Maar we willen toch enige kanttekeningen plaatsen bij het artikel waarin de bevindingen worden gepresenteerd van het onderzoek naar mogelijke kinderopvang op het thuisadres van Demmink. De kern is dat Hofstede zich heeft laten overtuigen door stukken die hem door de gemeente zijn toegezonden: En in de dertien pagina’s tellende bijlagen zitten kopieën van de betreffende in- en uitschrijfformulieren die wel bedoeld werden in plaats van de verschrijving. En inderdaad, op pagina 6 is de juiste uitschrijving te vinden: “Beëindiging van de exploitatie van Sijzenlaan 13 per 1 oktober 2007” in het kader van een overname van het bedrijf. Dit werd geregistreerd op 26.09.2007 onder document# PCW/2007.10647. Maar de kern laat Ton onbehandeld: Sijzenlaan 13 werd de facto helemaal niet uitgeschreven maar bleef gewoon in functie als kinderopvang, zij het met een andere exploitant maar dat maakt vanuit Gemeentelijk perspectief niet uit. Daarnaast is er nog iets belangrijkers dat Ton over het hoofd ziet. Natuurlijk ging het bij Riouwstraat 13 niet om ‘gewone’ of ‘reguliere’ kinderopvang zoals op Sijzenlaan 13 of Riouwstraat 216. Er was geen opvang gevestigd op Riouwstraat 13 want het was de prive-woning van Demmink. Wij denken dat zijn adres in het register terecht is gekomen omdat er kinderen naar toe werden ‘gesmokkeld’ om door Demmink ‘stiekem’ te worden misbruikt, precies zoals gebeurde vanuit ’t Hofnarretje in Amsterdam waarvandaan ook kinderen werden ‘uitgeleverd’ aan prive-adressen. Het adres van Demmink is ingevoerd in het register zodat bij vragen van medewerkers over het ‘rare’ adres Riouwstraat 13 waar zeer regelmatig kinderen naar toe moesten worden gebracht kon worden geantwoord ‘Kijk, er is niets aan de hand, het adres staat gewoon in het register’. Per 2008 moest het adres worden uitgeschreven omdat de situatie onhoudbaar werd en Demmink tegen de lamp dreigde te lopen. Wij denken voorts dat Ton de ware aard van het misbruik door Demmink cs. onderschat. Dat blijkt vooral uit deze passage: Daar en boven lijkt, zo er sprake was van pedofilie, deze zich gericht te hebben op de puberale/adolescente fase en niet op die van baby’s, peuters en kleuters. Dat is voor de ouders met kleine kinderen een hele geruststelling. Maar niet voldoende. Het HHC ging daarom op extra onderzoek uit. Alles wijst er nu juist op dat het type ‘pedofiele predator’ als Demmink juist graag zeer jonge kinderen misbruikt zoals Manuel Schadwald, het Meisje van Nulde en de kinderen die te vinden waren in de Pinokkio Bar te Praag. Ook baby’s vallen ten prooi aan het misbruik van pedofielen als Demmink zoals blijkt uit de talloze zaken van verdwenen, vermoordde en mishandelde baby’s in Nederland die werden toegedekt door Justitie. Lees in dit verband ook onze stukken over de NODO-procedure en de relatie met Joris Demmink. Daarnaast is Ton onvoldoende op de hoogte van de gigantische en criminele wantoestanden in de Haagse kinderopvang waar sprake was/is van een door pedofielen aangestuurd ‘kartel’.

Print Friendly, PDF & Email
Share